08.XII. Администрация – Интегрирано управление на офиса на Община Варна в Брюксел в прозрачност – План за Варна

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората.

Града ни Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа и в чужбина иновативни компании за архитектура и дизайн, има десетки иновативни проекти на млади и даровити архитекти, има и множество инженери, има и множество експерти по транспорт и градско планиране, имаме и всякакви професионалисти от различни сектори със значителен опит от работа в Европа и в чужбина.

Имаме куп възможности от ЕС програми, ЕС фондове. Има неограничени практически в бюджет възможности за ниско лихвено финансиране чрез ЕИБ и Юнкер за инфраструктурни проекти и за транспортна инфраструктура проекти. Имаме анализатори, имаме финансисти и имаме куп специалисти с опит по европейски програми и фондове.

Имаме официален офис на общината в Брюксел и имаме Областен информационен център, който предоставя достъп на граждани, фирми, НПО, институции и организации до информация за възможности за европейско финансиране и процеса на усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Крайно време е също ние всички да осъзнаем и да разберем, че една община с една дирекция Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” с един директор и със служители 12 човека днес – няма възможностите, няма капацитета, няма усърдието и няма амбицията да направи Варна – успешен и модерен град на бъдещето. Нужно е общо обединение към нови цели, нужни са ни нови иновативни възможности за участието на всички иновативни хора от града ни в цел на неговото общо иновативно развитие, от нова посока на развитие и от едно ново бъдеще.

XI.1. Приоритно – Реформиране на офиса на Община Варна в Брюксел в  пълна обществена прозрачност и отчетност

Община Варна също дава близо 100 000 лв. годишно, за да издържа един чиновник в Брюксел?

Не са ясни ползите за общината от такова присъствие, но въпреки това тя плаща заплата на представителя на Варна в евростолицата, консумативи и пътни, както и наем на офис пише медия Varna24.bg.

Местната администрация не е отговорила по какъв начин и на кои дати представителят е изпращал писмени доклади за свършеното от него. От дирекция “Европейски и национални оперативни програми” обявяват само, че за цитирания период “представителят е изпратил приблизително 60 съобщения, предложения, доклади и др. на електронните адреси на дирекцията” пише медия Varna24.bg.

Любопитно е, че никъде, дори и на сайта на общината адресът и контактите на офиса в Брюксел не съществуват. А една от целите му е този човек да стане връзката на варненския със световния бизнес и осигуряване на ЕС финансиране за проекти на общината.

За съжаление за 4 години, чрез този офис в Брюксел или за изразходвани близо 400000 лева пари на варненци – няма докаран и един инвеститор по публична информация от сайта на Община Варна.

Приоритено ще оптимизираме наличният офиса на Община Варна в Брюксел към това да работи в пълният си наличен ресурс по привличане на мащабни ЕС средства към град Варна. Със заповед на кмета той ще бъде преведен под пряко управление на зам. кмета по инвестиции и под пряк контрол в отчетност към Обществен съвет по изпълнение на проекти към Община Варна.

ТОП „Постижения“ 2015- 2019 на Община Варна и Областен информационен център:

❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на втори мост от алтернатива на Аспарухов мост
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на индустриална зона край града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на Експо център в града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация модерна авто или жп гара в града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на модерна туристическа инфраструктура – целогодишна и атрактивна в цел привличане на туристи към град Варна
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект по „твърди“ мерки с заложена положителна доходност за икономиката на града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни голям инвестиционен форум в цел привличане на чужди известиции в град Варна
❌ Последните 4 години – няма направена нито една презентация на проект на ниво Брюксел в цел привличане на потенциални мащабни ЕС инвестиции по различни Европейски програми в цел развитието на града
❌ Последните 4 години – няма направена нито един голям форум съвместно с Китай в цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“
❌ Последните 4 години – няма направена нито една презентация на мащабен проект от Варна с рентабилност за инвеститор на ниво Китай с цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“

………. нашият екип има волята, имаме амбицията, имаме решимостта, имаме званията, имаме план, имаме и установени работни контакти на ниво Брюксел и ще променим изцяло описаната по-горе действителност за град Варна!

Успешен пример:

1)Испанската област Валенсиана има офис е многократно по-голям от този на Варна и в него работят 48 души. От откриването му досега Валенсиана е усвоила над 16 млрд. евро по европроекти и програми.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share