10.I. Целогодишен туризъм – Варна дестинация за целогодишен туризъм – План за Варна

I.1 Приоритет – Варна дестинация за целогодишен туризъм

За това град Варна да бъде туристическа дестинация за целогодишен туризъм за последните четири години много е говорено, много приказки по-избори също от една местна управа и кмет в настоящ мандат са също казани по медии, но практически град Варна действително да се превърни в дестинация за целогодишен туризъм – обективно нищо досега не е направено.

Работата на местната власт в един успешен град от отдавна не е само да поддържа кофите за боклук, пътното осветление, фонтани, канализация, асфалтиране на улици или отстраняване на дупки.

През декември 2018 г. в област Варна са функционирали 151 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване според данните на регионалното статистическо бюро на НСИ.

Броят на стаите в тях е 6.8 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.6%, а на леглата в тях – с 4.8%.

Независимо от това общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2018 г. е 12.4% и трайно намалява. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.6 процентни пункта.

При наличие на легла – 14.8 хиляди в региона на Варна през зимните месеци има заетост едва 1.8 хиляди (1873 нощувки на ден). Това са постъпления от под 3,5 млн.лева на месец средно примерно през месеци – ноември и декември в региона за туристическият отрасъл само от легловата база.

Изграждането на атрактивни СПА комплекси с концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия (Tropical Islands), Румъния ( Терме Букурещ), Гърция, Полша, Латвия, Франция (Аквапарка Aquaboulevard), Япония и даже в Норвегия (Pirbadet Waterpark) на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси.

I.2 Приоритет – Реализация на инфрастрактура за целогодишен спорт и туризъм във Варна с ЕС финансиране

При поетапна реализация за 6 до 8 години в региона на Варна подобна целогодишно използвана туристическа инфрастрактура може да генерират сумарно потенциално до 5.000 до 10.000 броя туристи (нощувки) на ден през зимата. В зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП) от закрит аквапарк и СПА комплекс, и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база това са от 9 до 18 млн. лева на месец допълнителни приходи само от заемането на неизползвана леглова база извън сезона за региона на Варна. За нивото на град като Варна, допълнителен приход от 9-12 млн.лева зимата въобще не е малко, което генерира препитание и заети работни места на десетки варненци.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на инфраструктура за целогодишен спорт и туризъм във Варна.

В сравнение с Европа, бизнесът с водни забавления в България е все още в началната си фаза практически почти нищо мащабно не се предлага като подобна атракция в региона на Варна което да може да привлича туристи зимата в черноморските комплекси до града.

Бурното развитие на туризма в България през последните години и значително нарасналият брой западноевропейски туристи определят необходимостта от повече и по-модерни аквапаркове. За съжаление търсенето на тази услуга днес надминава предлагането, тъй като през последната година хотелската база по Черноморието се увеличи значително, а местата за развлечение на туристи не достигат. Следвайки логиката на този ръст, аквапарковете се очертават като неотменна част от развлекателния бизнес.

 “ЛИПСАТА НА ВСЯКАКВА АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА КРАЙ ВАРНА И КУРОРТИТЕ Е ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА НИСКАТА ЗАЕТОСТ НА ЛЕГЛОВАТА БАЗА ПОД 12,4% ПРЕЗ ЗИМАТА.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share