10.III. Цeлогодишен туризъм – Комплесни мерки в цел запълване на легловата база извън сезона – План за Варна

При наличие на легла – 14.8 хиляди в региона на Варна през зимните месеци има заетост едва 1.8 хиляди (1873 нощувки на ден). Това са постъпления от под 3,5 млн.лева на месец средно примерно през месеци – ноември и декември в региона за туристическият отрасъл само от легловата база.

III.1 Мярка – Реализация на инфрастрактура за целогодишен спорт и туризъм във Варна с ЕС финансиране

При поетапна реализация за 6 до 8 години в региона на Варна подобна целогодишно използвана туристическа инфрастрактура може да генерират сумарно потенциално до 5.000 до 10.000 броя туристи (нощувки) на ден през зимата. В зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП) от закрит аквапарк и СПА комплекс, и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база това са от 9 до 18 млн. лева на месец допълнителни приходи само от заемането на неизползвана леглова база извън сезона за региона на Варна. За нивото на град като Варна, допълнителен приход от 9-12 млн.лева зимата въобще не е малко, което генерира препитание и заети работни места на десетки варненци.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на инфраструктура за целогодишен спорт и туризъм във Варна.

III.2 Мярка – Варна да има нов и модерен общински център с закрит менерален басеян с възможности за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания

Дом “Младост” е пуснат в експлоатация на 25.05.1986г. Той е разположен на площ от 9500 кв.м. Самата сграда има площ 2400кв.м. Водата, която идва от сондаж с дълбочина 1 980 м, е термална – с температура 47ºС. Лекува заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на храносмилателната система, гинекологични заболявания, постравматични състояния.

Много отдавна е приватизирани и сега са притежание на Феста холдинг. От години басейните само се експлоатират, но не се влагат в материалната база никакви средства и тя е в лошо състояние. Поддържат се само двата външни басейна.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на модерен общински център с закрит менерален басеян с възможности за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания.

III.3 Мярка Варна да има нов и модерен Експо център и Конгресен център в града

Дворец на културата и спорта – Варна (ДКС) разполага с Експо център. В него има ограничен възможност да се разположат павилиони със складови помещения, оборудвани с обособен кът за сядане. При нужда се изгражда сцена, оборудвана с озвучителна техника и други удобства. Експо центърът предлага възможност за реорганизация на вътрешните площи за провеждане на изложби и други културни мероприятия за съжаление с ограничен капацитет. Самият дворец на културата изпитва краен недостиг на места за паркира, практически с ограничени си места – системно при всяко културно събитие стават задръстване на улици и кошмар за преминаване на автомобилите в региона. Има остра нужда от обществен паркинг и от нова модерен експо център в града.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на нов и модерен Експо център и Конгресен център в града

III.4 Мярка – Създаване на обществен съвет по туризъм към Община Варна

III.5 Мярка – Зам. кмет по туризъм в Община Варна

Варна е туристически и черноморски град, всички виждаме, че туризма от години ние в криза. За това града се нуждае експерт с опит по ЕС програми и опит в туризма, който да може да генерира и мащабни европейски инвестиции в този сектор, така нужни днес спешно на града ни. Нужна ние пълноценна и модерна, целогодишна и атрактивна инфраструктура около града, нужен ние нов бизнес климат – туристическият бизнес да почуства видима промяна и ангажираност на една община от целенасочени действия – изпълнявани програми, туристически форуми, участия от изложения в чужбина, срещи с бизнеса и посещения на нива Министерства и в Брюксел, че се работи последователно и далновидно за привличани на туристи в региона.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share