11.I. Бизнес и среда – Варна икономическо сърце на Североизточна България – План за Варна

Централното географско разположение на Варна, геостратегическо положение и голямото черноморско пристанище, с който разполагаме, са предпоставка за ускорено икономическо развитие на града. Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на варненска община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, както и значително да подобри инфраструктурата и условията за правене на бизнес във Варна. Постиженията на нашите съседи в Румъния са безспорни Констанца само за едно десетилетие се превърна в двигател на икономиката на цяла Румъния с мащабни ЕС инвестиции в модерно дълбоководно пристанище най-голямото в Черно море, мащабни инвестиции в инфраструктура икономически зони, скоростни жп пътища и автомагистрала към Централна Европа привлякоха над 9 милиарда евро чужди инвестиции за 10 години, вдигнаха стандарта на живот в пъти от този на Варна и генерираха възход на икономика, производство и икономически ръст, за които ние може само да си мечтаем в България.

Именно в тази посока ще работим да реформираме и да подобрим експертния потенциал на Община Варна за привличане на инвестиции, както и ще подпомагаме варненските фирми, производство и бизнес по представянето им на международни изложения по света. Чрез изграждането на нова икономическа зона и международен изложбен център ще подобрим и ключовата инфраструктура за правене на бизнес в града и целият регион, а с реформиране, цифровизацията и улесняването на процесите по обслужване в общината ще станем значително по-привлекателно място за инвеститорите.

Нашите действия – ще са целенасочени, ще са активни, ще са дългосрочни, ще планирани, ще са обмислени напълно експертно и ще насочени по изпълнение на конкретни – специфични цели, мерки и приоритети:

I.1. Специфична цел: Изграждане на общински инкубатор

Ще създадем общински стартъп инкубатор за генериране на иновативни проекти за реализация им с европейски средства, в който млади предприемачи и млади архитекти от Варна, даже от Варненски регион и от Североизточна България действително ще намерят не само необходимата техническа помощ (финансови, счетоводни, организационни, експертни по финансиране от Европа, Брюксел и др. консултации), но и ще имат възможност да общуват и да обменят идеи, на ниво Варна, но и на ниво Брюксел, а с това реактивността и успеваемостта на проектите им да се повишат значително.

Ще инициираме необратими реформи в общината за мащабна иновативна дейност по изработка на проекти със заложена устойчивост, в търсене на финансова подкрепа от големи компании от региона по осигуряване ресурс за реализация на практики и специализации на иновативни студенти и млади предприемачи от Варна в Брюксел, в Европейската комисия и в големи компании специализирани по изпълнението на мащабни инфраструктури проекти в Европа.

I.2. Специфична цел: Активно привличане на инвестиции

Във време на глобална конкуренция на градовете за европейски инвестиции, смятаме, че Варна задължително трябва да има работеща, активна в последователност  и амбициозна дирекция за привличане на инвестиции и зам. кмет по инвестиции.

Затова сериозно ще засилим експертния капацитет и числеността на служителите в общината в тази сфера, като ще разширим и нейните функции на ново Брюксел, за да могат да обслужват адекватно нуждите на модерния бизнес, на неправителственият сектор, на медицинският университет от болници по модернизация и на вузовете по модерно обучение в цел привличане на мащабни европейски средства.

Ще изготвим план и ще генерираме инициатива за миниум един път в годината от провеждане на поне един мащабен инвестиции форум и един бизнес форум в града, ще търсим възможностите от европейско финансиране в участия на такива световни форуми в цел популяризиране града и привличане на инвестиции.

I.3. Специфична цел: Създаване на международен изложбен център

Ще работим усърдно в партньорство с всички общини от региона и ще формираме работна група за реализация на мащабен международен изложбен център до Варна. Още в началото на 2020 година ще бъде съгласуван окончателен идеен проект, който ще бъде заложен в пространствените планове за развитие в цел презентация и кандидатстване в Брюксел за финансиране на технически проект и европейско финансиране за реализацията му.

 I.4. Мярка:  Активна подкрепа за местния бизнес на най-важните международни изложения

Ще работим за планиране на средства и намиране на европейско финансиране за реализация на постоянна общинска инициатива по реализация на тази цел и мярка, която ще даде силен тласък в развитието на бизнеса в морската столицата и вложените инвестираните средства ще бъдат върнати многократно в нови високо-технологични работни места.

I.5. Мярка: Ускорени процедури за големи инвестиции

Ще създадем междуведомствен съвет, включващ кмета на Община Варна, зам.-кмета по инвестиции, Областният управител на Варна, както и всички комунални дружества – ВИК, Енерго и други. Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено в града и за ускорено изграждане на индустриална зона край града.

I.6. Мярка: Активна подкрепа на мащабни проекти за Варна и за Североизточна България

Ще съдейства и ще подкрепяме всички обществени инициативи и проекти в обществена полза в цел ускорено развитието на икономическият потенциал на града, област, пристанище и на Североизточна България от реализация на индустриални зони, клъстъри в индустриални зони (в подобие Тракия Икономическа Зона) или на логистични коридори преминаващи през града и региона.

I.7. Специфична цел: Интермодален жп терминал и логистични центрове

Ще стартираме изработване на проект с участието на всички заинтересовани страни и общини за реализация на мащабен интермодален терминал и логистичен терминал в непосредствена близост до Варненското езеро. Веднага след съгласуване на проекта, и изработка на обосновка за финансиране ще кандидатстваме в Брюксел за финансиране на разработка на технически проект.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share