13. Чист и зелен град – План за Варна

– Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.

– Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.

Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз – предизвиква преждевременната смърт на близо 14 000 българи всяка година. Това са нашите майки, бащи, деца, приятели и граждани на Варна – нито една облага от удобства или недостатъчни финанси не са по-важно от човешкият живот.

Основната причина за замърсяването във Варна през зимните месеци са автомобилният трафик и отопляването на твърдо гориво, показват всяка година докладите на Регионалната екоинспекция. Качеството на атмосферния въздух в морската столица се измерва само от два стационарни пункта за мониторинг. Те са разположени на ул.”Батак” и в СОУ „Ангел Кънчев” на ул.”Роза”.  Качеството на въздуха и шума в градската среда са изключително важен фактор за здравето на варненци и е недопустимо в 21 век, при наличие на успешна практика от Европа и множество европейски програми Варна днес да няма изграден модерна интегрирана система за контрол в измерване на показателите. Отлагането на  решаване на този проблем се отразява върху нашето здраве, като особено уязвими са децата, възрастните и хората с хронични заболявания.

Днес в Европа градове като Барселона, Хамбург, Амстердам и други контролират качеството на града си чрез реализирани модерни градски интелигентни система с по 200-450 измервателни точки в града. Въпреки сериозността на проблема, екипът на г-н Иван Портних не намери политическа воля и експертен потенциал да въведе безкомпромисни мерки срещу замърсяването, независимо дали става въпрос за такова от битовото отопление или от старите автомобили или въобще нещо иновативно да реализира като в Европа от модерна интегрирана система за контрол с европейско финансиране.

Хиляди средства се хвърлят от общината почти всяка година за периодични анализи на шума и замърсяването на въздуха, пишат се планове и мерки, който в обем практическо не водят до никаква подобрение на положението в града.

Напълно аналогична е ситуацията и по отношение на градската чистота. Средствата, които Общината дава на почистващите частни фирми, всяка година непрекъснато нарастват. Същевременно Варна не става по-чиста или подредена, въпреки че тези разходи са голямото перо в общинският бюджета и надхвърлят 37,2 млн. лв. годишно. Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на 10,15 млн. лева. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 14,4 млн. лв., а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – 12,6 млн. лв.

Основната ни дейност по подобряване на въздуха, намаляване шума и чистота в града ще бъдат насочени в следните основни направление по превенция, контрол и от приложени мерки:

I.1. Приоритет – Безкомпромисни мерки за чистота на въздуха – контрол и санкции
I.2. Приоритет – Чист, екологично-технологичен и подреден град
I.3. Приоритет – Окончателно решаване на проблема с боклука чрез ЕС средства
I.4. Приоритет – Безкомпромисни мерки за шум – контрол и санкции
I.5. Приоритет – Общинско поддържане на чистотата на плажната ивица и засилен контрол

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share