13.IV. Чист и зелен град – Окончателно решаване на проблема с боклука чрез ЕС средства – План за Варна

Бюджет за сметопочистване, надхвърлящ тази години 37 млн. лв. Очевидно е, че даже да достигнем 100 млн. бюджет – проблема сотпадъците чрез този управленски подход е нерешим, нужен е съвсем нов мениджърски подход на европейско ниво.

Невъзможно е да заживеем в подреден и зелен град с високо качество на жизнен стандарт и с европейски облик, ако не решим тези съществени проблеми. Затова в Плана за Варна предвиждаме редица комплексни и на нива мерки, с които да подобрим чистотата и в конкретни действия, с които съществено и последователно да подобрим функционирането на системите за сметопочистване и озеленяване във Варна.

IV.1. Специфична цел – Реализация на завод за пълна преработка на отпадъците чрез ЕС средства

Крайно време проблема с отпадъците във Варна да се реши мениджърски, цивилизовано, държавнически и окончателно по един съвременен и модерен начин технологичен наложен в цяла Европа, чрез изграждане на преработвателен завод за отпадъци в цел цялостно им оползотворяване към ток и био газ, това за нас ще бъде – водещ приоритет.

Ще поканим водещи ескперти и ще се изработи проект, за които ще се търси ЕС финансиране или реализация чрез ПЧП. Ще приложим управленски модел и подход от Европа в изграждане на регионален такъв завод в партньорство с другите общини в цел комплексно решение на проблема – окончателно.

IV.2. Приоритет – По-красив град с нови подземни контейнери

Ще използваме успешният пример на Бургас и други градове и ще започнем по етапна реализация към преминаване на подземни контейнери. Ще бъде изработен общ проект интегрирано с завода за отпадъци. Първостепенна наша и първа задача е изцяло монтиране на подземни контейнери на крайбрежна алея непосредствено до морето.

IV.3.  Приоритет – Достатъчно улични кошчета с внедряване на система за механизирано им почиства

Налагайки нов Стандарт за красива градска среда, такава както в Барселона, Мадрид и Хамбург, ще подменим съществуващите кошчета и ще поставим достатъчно нови на удобни места.

IV.3. Приоритет – Механизирано и системно миене на улиците

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share