15.IV. Общински план за развитие – Комплекс за целогодишен туризъм и спорт (план и стратегия) – План за Варна

В икономическия профил на община Варна и Варненска област туризмът в Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. (ПИРО)  трябва да е един от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. Рекреационните характеристики на областта, наличието на множество минерални извори, мрежата от защитени територии и сравнително добре развитата инфраструктура по крайбрежието създават всички благоприятни предпоставки за развитие на разнообразни видове туризъм: морски рекреативен, балнеолечебен, културно-познавателен, екологичен, селски и др. За развитието на сектора основен дял имат град Варна и крайбрежната ивица на север от града, където са разположени големите курортни комплекси с основен дял на легловата база: КК „Златни пясъци”, КК „Св. Св. Константин и Елена”, „Слънчев ден” и ВК „Ривиера”.

На територията на града и курортните комплекси има изградени 27 броя дълбоки сондажи с общ дебит 980 l/s. Водите са слабо минерализирани с температура 30 – 54 ̊С, с приблизителен ресурс 1,5 – 3 куб.м./сек., повишено съдържание на сероводород и са привързани към горно-юрско-валанжинския водоносен хоризонт. Само един от тях се използва за питейни нужди след допълнителна обработка, включваща аериране и темпериране. Сондажът е с дебит 100 l/s и се намира в К.К. “Зл. Пясъци” (до яхтеното пристанище). Останалите се използват за отопление, плувни басейни и балнеоложки цели.

В обсега на град Варна са прокарани 9 самоизливащи се сондажа със сумарен дебит 351л./сек. И три сондажа със свободно ниво, подлежащи на експлоатация чрез помпи, с общ дебит 130л./сек. Годишната натовареност на сондажите не е надхвърляла 30 – 35% от посочените дебити. Около половината от сондажите са надхвърлили препоръчителния срок за експлоатация – 25 години.

В град Варна, на територията на общината и в региона има огромен потенциал за развитие на балнеоложки центове и за изграждане на инфраструктура за целогодишен туризъм с минерална вода – СПА, закрити басейни, закрити аквапаркове и други.

Засилен интерес към Варна като туристическа дестинация и като страна членка на ЕС може да се повишат значително с инвестиционната активност в иновативни и атрактивни туристически продукти. В тази цел от общината трябва да има добре разработени програми и стратегия,  проекти за алтернативен туризъм (круизен, познавателен, ловен), а също проекти за изграждане на туристическа инфраструктура за целогодишен туризъм.

Изграждането на атрактивни СПА комплекси с концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия (Tropical Islands), Румъния ( Терме Букурещ), Гърция, Полша, Латвия, Франция (Аквапарка Aquaboulevard), Япония и даже в Норвегия (Pirbadet Waterpark) на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси. В голям обем тази инфраструктура за целогодишен туризъм (Полша, Латвия и др.) се реализира чрез ЕС финансиране при активност в кандидатстване на общините там още в програмен период ОП 2007- 2014 по различни ЕС проекти и програми в цел постигане на удължаване на туристическият сезон към такъв от целогодишен туризъм и към цел постигане на по-добра целогодишна заетост на легловата база налична във всяка община.

23 ноември 2013 година – публикация на Фокус от интервю на кандидат кмета – Иван Портних –  „Като представител на общинската администрация мога да кажа, че фокусираме усилията си върху по-активна работа по утвърждаване на Варна като целогодишна туристическа дестинация. Именно в тази посока са инвестициите, които правим, за развиване на културно-историческото ни наследство, културния календар на града. От друга страна Варна има огромен потенциал и с многобройните си минерални извори. Така че имаме предпоставки за удължаване на туристическия сезон.“

 

И така да видим за четири години от мандат какво беше направено в конкретика от кмета – г-н Иван Портних и общинската администрация – град Варна да има инфраструктура или комплекс за целогодишен туризъм и спорт, която да е атрактивна и за чужди туристи, а същевременно да може да генерира туристи извън сезона към града (общината) като целогодишна туристическа дестинация за международен туризъм:

20 юни 2016 година – Иван Портних пред журналист на Труд –  Винаги сте говорили за недостатъчното използване на минералните води, с които е богат регионът. На тях ли може да се разчита, за да стане Варна целогодишна дестинация и как? Иван Портних:  „Това, което изброихте, са различни възможности за удължаване на сезона, чрез развитие на културен и спортен туризъм. Доказваме възможностите си при организиране на богат събитиен, спортен и културен календар. Що се отнася до минералните извори да, това е стара моя идея, защото знам, че чрез развитието на това уникално природно богатство, Варна може да стане и привлекателна СПА дестинация.“

❌ Към момента още няма никаква заявена ясна концепция от кмета, как Варна може да стане привлекателна СПА дестинация?  

9 октомври 2016 година – Иван Портних: Варна може да стане прекрасно място за инвестиция. Това изтъкна кметът на морската ни столица Иван Портних в сутрешния блок на БНТ “Денят започва”. Амбицията на кмета е да превърне Варна в целогодишна дестинация и прекрасно място за инвестиция.

❌ Всичко това като заявление на кмета са все още на ниво – намерения, от 2013 година – без никави видими резултати, без проекти, без концепция, без никаква конкретика от план действия и без реални факти отчетени по-отношение на видимо подобрение в запълване на легловата база извън сезона.

3 март 2017 година – Според публикация на 24часа – Главно действащо лице в превръщането на морската столица в целогодишна туристическа дестинация е варненският кмет Иван Портних – избраният от високите мениджърски нива на туристическия бизнес млад кмет Портних.  Докато траят законодателните и административни процедури по преминаването на минералните залежи към общините, варненският кмет присъедини Варна към Кюстендил и Хисаря в проекта “По пътя на римляните”, финансиран от ЕС и насочен към създаването на атрактивни маршрути за привличане на туристи от Северна Америка, Китай, Япония и Скандинавия.

❌ 2017 година е ясно вече поне едно, че главно действащо лице в превръщането на морската столица в целогодишна туристическа дестинация е варненският кмет Иван Портних, не общинска администрация, не експерти от сформиран екип и пак липсват – готови разработени проекти, план или ефективни мерки. Колко до проекта “По пътя на римляните” финансиран от ЕС в конкретика е генерирал целогодишни туристи към Варна – 10, 20, 30 или повече от % запълване на леглова база извън сезона от направен анализ или информация – няма никаква публична информация.

27 август 2018 година – кмета пред репортер на Varna24.bg – г-н Иван Портник обяснява кой е основния актив за превръщането на Варна в дестинация на 4 сезона: “Вярваме, че Варна има огромен потенциал по отношение на минералните източници, които са с различни характеристики и свойство. Това е един от основните ни активи в превръщането на Варна в дестинация на четири сезона.“

❌ 2018 година още сме на фаза намерения, общи приказки, няма концепция, няма проекти за целогодишна туристическа инфраструктура, няма и кмет по туризма – обещан от Иван Портних преди избори. Единствено отчетено подобрение е няколко нови нискотарифни компании, които поддържат целогодишни линии до града извън чисто чартърните програми?

❌ Декември 2018 година – Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2018 г. е 12.4% и трайно намалява. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.6 процентни пункта.

При наличие на легла – 14.8 хиляди в региона на Варна през зимните месеци има заетост едва 1.8 хиляди (1873 нощувки на ден). Това са постъпления от под 3,5 млн.лева на месец средно примерно през месеци – ноември и декември в региона за туристическият отрасъл само от легловата база.

 

11 април 2019 година – Иван Портних: Наградата “Жизнен град” е доказателство за енергията на Варна заявено в Зала Пленарна,  ден след като морската столица бе отличена с отличието в класацията на Дарик радио „Най-добрият град за живеене в България”.  Иван Портних: „Има сериозен пробив и в превръщането на морската столица в целогодишна дестинация, с увеличаване на полетите от и до Варна на нискотарифните самолетни компании“.

❌ Явно това е единственото отчетено „постижение“ за 4 години при условия, че заетостта на легловата база реално намалява, общината и кмета отчитат „постижения“ чрез увеличаване на полетите от и до Варна на няколко нискотарифните самолетни компании?

❌ Какво друго се отчита през 2019 година за туризма на ниво Варна?

Спад от 51% Варна е сред курортните дестинации по света, загубили най-чувствително интереса на туристите за последните 10 години. Това показва класация на издателството Lonely Planet, специализирано в публикуването на туристически справочници за средностатистическия сегмент пътуващи, която е цитирана от руската агенция “Интерфакс”. Класирането се основава на статистиката на Google Trends и обхваща периода от 2009 г. до 2019 г. Тя показва също рязък спад в интереса и към България като туристическа дестинация.

 

Нашето алтернативно предложения и план за 2019-2023 година базиран на европейска практика и анализи за генерална промяна.

Или как Варна да има старт на проект и до 2025 година напълно функционираща инфраструктура за целогодишен туризъм, а не поредната нова порция политически евтин популизъм и приказки, или чакане в пълно бездействие както при предишният общински екип и кмет – в приказки и намерения.

Това е един напълно конкретен план от напълно постижими (който ще разширим още 2019 година) с конкретни цели след направени обемни анализи на наши експерти, след проведени разговори на ниво Брюксел и при реални възможности за старт на такъв проект до 4 години.

✔️ Приоритет: Кандидатстване Брюксел (ЕК) за изготвяне на технически проект за изграждане на комплекс за целогодишен туризъм и спорт

 

✔️ Реализация на комплекс за целогодишен туризъм и спорт във Варна съответства на заложени стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР) и затова нашите действие ще насочено стриктно в изпълнение на мерките, специфични цели и приоритети вече заложени в плана ОПР:

✔️ Мярка 1.2.3. Разработване на програми за подпомагане развитие на местната икономика с приоритет на морска индустрия и усвояване на ресурсите на Черно море, туризъм, опазване на околната среда и климатичните промени, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, информационни и комуникационните технологии и други.

В цел ускорена реализация комплекс за целогодишен туризъм и спорт във Варна до 2025 година ще предприемем действия още 2020 година да бъде изготвен идеен проект с обосновка за финансиране, с капацитет миниум 4000 посетите на ден с участието на експерти от България и Брюксел в една цел проекта да отговаря на изискванията от възможности за успешно европейско финансиране на такъв проект. Това ще бъде ключов наш приоритет в изпълнение за развитие на целогодишният туризъм на региона и на общината.

✔️ Реализация на мащабен комплекс за целогодишен туризъм и спорт е напълно възможно при активни действия на кмет и общинска администрация. Нужен е идеен проект и активност в кандидатстване и одобрение от възможности до ЕС финансиране – до 80-85% безвъзмездно при наличие на успешна практика от финансиране чрез Кохезионни политики – множество успешно реализирани проекти в Европа за такива проекти от комплекси за целогодишен туризъм и спорт с ЕС финансиране – като модерният център Аквапарк “Fala” – Полша, Обща площ: 27 ,550  кв.м., РЗП: 25 , 893   кв.м. , Капацитет: 13 000 посетили на ден, инвестиция – 47 млн.евро (85% безвъзмездно ЕС),  Аквапарк “Termy Uniejów” – Полша и други.  Дофинансиране от общата стойност на инвестицията е възможно чрез плануване й в държавен бюджет и държавно участие, чрез Юнкер (или ЕИБ ниско лихвен кредит) или чрез публично-частното партньорство с инвеститори.

✔️ Мярка 2.8.1. Стимулиране на гражданите на Общината за системни занимания със спорт и туризъм (от Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и повишаване на физическата култура на населението).

Още във фаза на проектиране, ще бъде заложено комплекса да може пълноценно да се ползва от гражданите на общината, спорт, водни училища, състезания и за балнолечение, медицински туризъм. В тази цел комплекса ще бъде проектиран като мултифункционален – СПА комплекс, балнеолечебен център за лечение, експо част, плувен басейн с минерална вода и част в конгресен център всичко интегрирано в едно.

✔️ Мярка 2.8.2. Модернизация на съществуващата и изграждане на нова материална среда (от Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и повишаване на физическата култура на населението)

При поетапна реализация за 6 до 8 години в региона на Варна подобна целогодишно използвана туристическа инфрастрактура може да генерират сумарно потенциално до 5.000 до 10.000 броя туристи (нощувки) на ден през зимата. В зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП) от закрит аквапарк и СПА комплекс, и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база това са от 9 до 18 млн. лева на месец допълнителни приходи само от заемането на неизползвана леглова база извън сезона за региона на Варна. За нивото на град като Варна, допълнителен приход от 9-12 млн.лева зимата въобще не е малко, което генерира препитание и заети работни места на десетки варненци.

✔️ В изпълнение на тази мярка ще се разработи интегрирано по реализация на няколко места с налични минерални източници в сондажи на общинска инфраструктура за целогодишен туризъм и спорт (посочени по-долу в конкретни мерки).

✔️ Приоритетно ще работим за изработка на общ проект с всички заинтересовани страни и туристическият бизнес, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на технически проект, и на инфраструктура за целогодишен спорт и туризъм във Варна в общината.

Разработеният в обем интегриран план още 2020 година и проект трябва в пълна степен да покрива изискванията съгласно задание 2: при реализация да покрие 4000 места в пълно натоварване свободната леглова база в региона на Варна извън туристическият сезон, заложено и в Общинският план за развитие на Община Варна 2014-2020, което от години е цел и дългосрочна мечта на Община Варна и на кмета г-н Иван Портних за град Варна – но напълно нереализирана от него за последните 4 години от мандат.

✔️ Приоритетно ще работим и по следните мерки и цели в изпълнение, вече  заложени в нашият План за Варна:

 ✔️ III.2 Мярка – Варна да има нов и модерен общински център с закрит менерален басеян с възможности за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на модерен общински център с закрит менерален басеян с възможности за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания.

✔️ III.3 Мярка – Варна да има нов и модерен Експо център и Конгресен център в града

Дворец на културата и спорта – Варна (ДКС) разполага с Експо център. В него има ограничен възможност да се разположат павилиони със складови помещения, оборудвани с обособен кът за сядане. При нужда се изгражда сцена, оборудвана с озвучителна техника и други удобства. Експо центърът предлага възможност за реорганизация на вътрешните площи за провеждане на изложби и други културни мероприятия за съжаление с ограничен капацитет. Самият дворец на културата изпитва краен недостиг на места за паркира, практически с ограничени си места – системно при всяко културно събитие стават задръстване на улици и кошмар за преминаване на автомобилите в региона. Има остра нужда от обществен паркинг и от нова модерен експо център в града.

Приоритетно ще работим за изработка на проект, обосновка и ще кандидатстване още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране на нов и модерен Експо център и Конгресен център в града.

Реализация на такъв център ще допринесе във Варна да се реализират целогодишно събития, форуми и конгреси, което значително ще подобри нейната адаптивността от посещение на туристи, посетители и бизнесмени – целогодишно.  

✔️ III.4 Мярка – Създаване на обществен съвет по туризъм към Община Варна

✔️ III.5 Мярка – Зам. кмет по туризъм в Община Варна

Едно обещание на г-н Иван Портних – неизпълнено от 2015 година като кандидат кмет.

Варна е туристически и черноморски град, всички виждаме, че туризма от години ние в криза. За това града се нуждае експерт с опит по ЕС програми и опит в туризма, който да може да генерира и мащабни европейски инвестиции в този сектор, така нужни днес спешно на града ни. Нужна ние пълноценна и модерна, целогодишна и атрактивна инфраструктура около града, нужен ние нов бизнес климат – туристическият бизнес да почуства видима промяна и ангажираност на една община от целенасочени действия – изпълнявани програми, туристически форуми, участия от изложения в чужбина, срещи с бизнеса и посещения на нива Министерства и в Брюксел, че се работи последователно и далновидно за привличани на туристи в региона.

Приоритет ще работим не в реализация на едни – “пасивни” програми, стратегии или както до сега анализи на хартия в цел усвояване на общински средства – без никаква ефективност от видим резултат, ние ще работим в подобие на наложената практиката в Европа по изграждане на реална и видима инфраструктура в общината приоритетно с ЕС средства – или модерна инфраструктура за спорт, за балнеолечение на гражданите, за конгресен и медицински туризъм, или атрактивна инфраструктура за целогодишен туризъм, какво днес в общината – за жалост напълно липсва.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share