15.I. Общински план за развитие – Алтернатива на Аспарухов мост от втори мост през варненското езеро – План за Варна

Aспарухов мост е съоръжение от общоградско значение, в по-голямата си част мостът попада в район Аспарухово и част в район Одесос. Моста е единствената връзка между северната и южната част на град Варна и поради изчерпаната си пропускателна способност, днес има назряла необходимостта в града от осъществяване и на други пътни връзки в алтернатива.

Това уникалното мостово съоръжение се нуждае от перманентно наблюдение и поддръжка, която в обем последните години не се реализиран редовно – нито от общината, нито от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Моста се нуждае и от основен ремонт, като според МРРБ заявено през 2019 година е нужна инвестиция от 240 млн. лева за пълен ремонт – обявено публично във Варна от мистъра на МРРБ – г-жа Петя Аврамова.

Поради отсъствието на пътна артерия, която да осигурява скоростни далечни кореспонденции между най-североизточните и най-южните населени  територии във Варна, най-належаща е нуждата от реализиране на път 1-9 и мостовото съоръжение над Варненското езеро, в цел да се изнесе чистия транзит, а също така необходимо изграждането на крайезерната артерия между южната и западната промишлени зони и ул. “Кракра” най-вече в Западна Промишлена Зона.

Сегашните задръствания по Аспарухов мост заради ремонтните дейности ще станат ежедневие, ако до 20 години не бъде построено второ съоръжение на Варненското езеро. Това прогнозира в интервю за Дарик още 2016 година инж. Людмила Станчева-Урукова, която е част от екипа, разработил комуникационно-транспортната схема на настоящия Общ устройствен план на морската столица. В него са залегнали предложения за изграждането на два моста, които да имат по три ленти в една посока, велоалеи и тротоари. Първото съоръжение трябва да започва от южния възел на Аспарухов мост и да излиза на възел Топлата вода под „Максуда”, след което да се включва в булевард „Левски”, когато той бъде завършен. Неговата дължина е почти същата като сегашния мост. Второто предложение за нов мост е край село Казашко, където разстоянието между двата бряга е най-малко, казва още специалиста.

Още от 2013 година в Общият устройствен план на Варна (ОУП-Варна) фигурират  планувани в реализация нови мостове като алтернатива на Аспарухов мост в конкретни трасета до Максуда в посока Аспарухово, до с. Казашко, който мост да поеме транзитният трафик при завършване на магистрала АМ “Черно море“ и един подвижен мост през канал 1 (море-езеро) като авариен мост.

И така да видим за четири години мандат какво беше направено от кмета – г-н Иван Портник и общинската администрация – град Варна да има алтернатива на Аспарухов мост – без тяхна активност такъв важен проект няма как да се случи въобще:

5 май 2016 година – Кметът на Варна – Иван Портних се обяви за тунел: „Всеки мост е подложен на агресивна среда заради морето, докато при тунел този ефект е доста по-малък. Но, за да сме реалисти, общината няма как да реализира такъв проект със собствени пари. Той трябва да е подкрепен от държавата“, коментира кметът, който уточни, че специалистите трябва да кажат къде би могъл да бъде изграден тунелът. Дългосрочното решение за разтоварване на трафика във Варна е изграждането на второ съоръжение като алтернатива на Аспаруховия мост. За целта се правят проучвания и идейно проектиране за възможността да се прокопае тунел, съобщи във варненския ефир на Дарик кметът г-н Иван Портних.

15 август 2017 – на празника на Варна кметът на града Иван Портних заяви, че решението в алтернатива на Аспарухов мост е втори мостПроблемите с трафика на Варна ще се решат с изграждането на втори Аспарухов мост, разширяването на бул. “Васил Левски” и направата на пробив на бул. “Сливница”, казаха днес по БНТ кметът на града Иван Портних и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В напреднала фаза е и проектът за пробива на “Сливница”, но вторият Аспарухов мост за момента “е само една чертичка в Подробния устройствен план“, поясни Портних. “Преди да се пристъпи към изграждането на съоръжението, трябва да се минат много процедури”, каза кметът на Варна.

Интересно е също колко средства са похарчени преди това от общината за проучвания за тунел, преди варианта за мост?

28 юни 2018 година – Италианското архитектурно студио De Miranda Associati ще участва в пред-проектните проучвания за строителството на втори мост през Варненското езеро, това заяви главният архитект на Варна Виктор Бузев пред Дневник.

– Явно, вече нещо активно се прави от общината да има алтернатива на Аспарухов мост?

18 февруари 2019 година – главният архитект на Варна – Виктор Бузев пред Радио Варна за втори мост – „Проектната готовност също е много добра фаза от цялата процедура, тъй като отнема време, както за проучване, така и за проектиране. За това е предимство да има проект с ясни параметри и стойност, за да може държавата да залага средства в бюджета и да планира изграждането на такова съоръжение“, коментира Бузев.

Напълно изненадващо април 2019 година –  кметът на града Иван Портних – най-неочаквано заявява, че много е говорено, но от общината и държавата за четири години по темата нищо не е направено – „Изграждането на втори Аспарухов мост е заложено в Общия устройствен план. За съжаление в годините назад много се е говорило, но нищо не е направено. Не са направени първите основни стъпки, като например, геоложките проучвания. И при посещението на заместник-министъра на регионалното развитие Николай Нанков, и при посещението на премиера Бойко Борисов, темата бе поставена на дневен ред и стартираме с необходимите стъпки да се прецизира мястото на второто съоръжение и начините на финансиране, като идеята е да се търси възможност за публично-частно партньорство.“

След множество обещания е ясно само едно, че предното ръководство на община и кмета в лицето – г-н Иван Портник нямат явно желание или нямат експертен потенциал да инициират успешна реализация нов мост като алтернатива на Аспарухов мост до 4 години. Такъв планиран мост за последните 4 години – няма, проект за такъв мост днес – също няма и финансиране също – няма. За четири години – нито общината, нито МРРБ не успяха да завършат даже пълният ремонт на един стар почти 50 годишен мост – Аспарухов мост.

✔️ Приоритет: Кандидатстване в Брюксел (ЕК) и изготвяне технически проект

Реализация на алтернатива от втори мост през варнеското езеро съответства на заложени стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна за периода 2014-2020 г:

✔️ Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното партньорство (ПЧП).

Наличието на готов технически проект ще стимулира по-бързата реализацията на моста чрез ПЧП с инвеститор. В цел ускорена реализация на алтернативен мост във Варна до 2025 година ще предприемем още 2020 година да бъде изготвен идеен проект и обосновка за финансиране, като това ще бъде приоритет за общината. Реализация на моста в строителство е напълно възможно по наши експертни анализи чрез кандидатстване и одобрение във финансиране до 85% безвъзмездно при наличие на успешна практика чрез Кохезионен политики – както при моста в Хърватка, а дофинансиране от общата стойност на инвестицията е възможно чрез плануване й в държавен бюджет или чрез публично-частното партньорство с инвеститор.

✔️ Мярка 1.7.2. Стимулиране на публично-частни партньорства и инициативи за решаване на важни проблеми на обществено-икономическото развитие.

В изпълнение на тази мярка от ОПР, ще оказваме всякакво съдействаме в лице на общината и ще си партнираме активно с всички сдружения, граждански инициативи и експерти, който работят по реализация на този важен обществен проект за града и за общината. 

Още 2014 година експерти на сдружение „Бъдеще за Варна“ в обществена полза са изработели идеен проект и анализи за реализация на втори мост до Максуда (заложено трасе в ОУП-Варна) и до Казашко (заложено трасе в ОУП-Варна), които проекти са показани още април 2015 година на кмета – г-н Иван Портних.

От 2017 година експертите на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ са разработели идеен проект, анализи и обосновка за финансиране в цел реализация на проект за втори мост на две нива до Максуда (заложено трасе в ОУП-Варна), представен на ниво МРРБ – месец май и пред дирекция Пристанище ЕАД за съгласуване. Проекта на СНЦ „КЧИЗ“ в обществена полза е получил подкрепа вече от Областна администрация Варна.

✔️ Приоритет 3.2. Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на Общината, за подобряване на териториалната свързаност и достъпност до обектите за публични услуги.

В изпълнение на този приоритет заложен в ОПР, общината ще бъде значително по активна в цел подобряване на териториалната свързаност между северната и южна част на града.

В тази цел, ще инициираме създаване на работна експертна група с участие на МРРБ, МТ, Областна администрация, експерти СНЦ“КЧИЗ“, експерти СНЦ“Бъдеще за Варна“, съседни общини и други заинтересовани страни в цел реализация на алтернативен мост на Аспарухов мост до 2025 година.

✔️ Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на агломерационния ареал на Варна чрез пространствена и функционална интеграция на Община Варна с близките Общини.

Вторият мост е проект от  общоградско значение, проекта е изключително важен и за всички близки общини – Белослав, Девня, Аксаково, Бургас и Добрич. В изпълнение на поставената специфична цел – простраствена и функционална интеграция с всички близки общини активно ще си партнираме с всички близки общини и в тази цел още 2020 година ще инициираме и ще проведем работна среща с участие на всички общини от региона и ще поканени представители на министерства – МРРБ, МТ, МФ, Пристанище Варна и експерти от Брюксел в цел ускорена реализация от алтернатива от втори мост край Варна. На срещата експертно ще бъдат разгледани възможностите за европейско финансиране в изграждане на моста до 2025 година.

За да има Варна втори мост трябва активност първостепенна от общината и експерти там, трябва активен и последователен кмет, трябва силно лобиране на ниво София – министерства МРРБ, МТ и МФ и трябва лобиране на ниво Брюксел (ЕК) за финансиране.

До момента от предната общинска администрация и кмет – такава активно за последните четири години – не се наблюдава и не се наблюдава никаква последователност от план в действия, не се наблюдава лобиране на ниво министерства София, не се наблюдава лобиране и разговори на ниво Брюксел вероятно за това постиженията им днес са де факто напълно нулеви. Или както заяви сам г-н Иван Портних те са само една чертичка в устройственият план на Варна.

Нужна е генерална промяна на ниво мениджмънт община Варна в цел този и други важни проекти за общината и Варна да се случат, като – нов мост алтернатива на Аспарухов мост, индустриална зона и експо център да стартират до 2020 година и да се реализират до 2025 година изцяло.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share