09.II. Интелигентната икономика (eCity) – План за Варна

Интелигентната икономика (eCity т.н.Дигитална карта на града) ще предложи на един град като Варна, развит електронния бизнес и електронната търговия, интелигентни стратегии за повишаване на производителността, иновативни продукти, услуги и бизнес модели. Тя ще създаде благоприятна среда за развитие на интелигентни клъстери и предприемачески екосистеми, което ще доведе до местна и глобална взаимосвързаност на физически и виртуални потоци на стоки, услуги и знания, което определено днес липсва в града.

Ще бъде реализирана «Интерактивна карта» на инвестиционни проекти в града и региона, която ще допринесе до привличането на значителни ЕС (Европейски) и ПЧИ инвестиции към града.

Работата на местната власт в един успешен икономически град от Европа отдавна не е само да поддържа кофите за боклук, пътното осветление, фонтани, канализация, асфалтиране на улици или отстраняване на дупки. Без иновации, без интелигентна икономика и без добра бизнес среда – един черноморски град като Варна няма шанс някога да догони икономически развити градове, като Бургас и Пловдив с мащабни индустриални зони, също няма шансове да привлича значими инвестиции в града, който трайно водят до повишение на БВП (Брутният Вътрешен Продукт)   и към значително увеличение на доходите на гражданите.

Нашите цели ще бъдат успешни модели и успешни практики от Европа – Талин европейски град в челните класации на Европа по интелигентно управление и по развитие на интелигентна икономика.  За две години индустриалният парк на естонската столица се разви от 50 до 250 компании. Неговата гениална идея? Технологиите са в центъра на градския живот и то от най-млада възраст. Всички училища са снабдени с компютри и Интернет, в града има 365 места с Wifi, от които 60 са безплатни. И освен това всички малки неща от градското ежедневие – електронни билети, превърнали се почти в разменна монета в града.

Като цяло интелигентната икономика е областта, в която интелигентната програма се припокрива с икономиката, в смисъл, че разпространението на технологиите има ясна икономическа цел. По-конкретно, тук са включени проекти като иновация на производствените съоръжения посредством ИКТ и създаване на нови продукти в резултат на приложните технологии.

Нужна е разработка на ефективна стратегия за интелигентна специализация изцяло ориентирана към бизнеса на Варна заедно с всички вузове, клъстери, бизнеса и неправителственият сектор. Която трябва да очертава основни сфери на високи постижения – морски технологии, биотехнологии, инженерни-технологии, технологии в сферата на зелена енергия (и екология) и други технологии важни за икономиката на Варна в цел стартиране, планиране и реализация с ЕС финансиране на технологични клъстери в града. Технологични клъстери в града, където да се демонстрират ключови умения в областта на иновативните дейности, от различни сфери на иновативни технологии в цел привличане на предприятия, развиващи интензивно използващи знанията дейности и където да се обучават в практически опит – студентите от множество вузове в града.

Интелигентните хора ще са неразделна част от философията на интелигентният град Варна. Тук основните приоритети ще са подобряване на електронните и информационно-комуникационните умения, образованието и обучението, прилагане на гъвкавите модели за управление, подобряване на капацитета на човешките ресурси и създаване на среда за развитие на креативността и насърчаване на иновациите.

Единият от основните приоритети ще бъде постигане на Пълноценният живот в контекста на интелигентите градове, като ще постигане на по-активен начин на живот на хората, поведение и потребление. Това ще включва изграждане на здравословната и безопасна среда, която да осигурява високо качество на живот в града.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share