09.IV. Разработка на референтен модел за оптимизация на административните процеси – План за Варна

Реализацията на интелигентно управление (e-Municipality) във Варна, изисква рамка за цялостно градско управление, включително услуги и взаимодействия, които ще се свързват и интегрират – публични, частни, държавни, а също и европейски обществени организации на ниво София и ниво Брюксел. Само така градът може да функционира ефективно като единен организъм – успешно да се развива, ефективно да се обменя информация по различни информационни канали, да се получава  ефективно и навременно информация за всички възможности за европейско финансиране и инвестиции. Основен инструмент за това са информационно-комуникационните технологии (ИКТ) – инфраструктура, хардуер и софтуер на ниво град, тези на държавни институции и областна администрация, на областният информационен център, на офиса на общината на ниво Брюксел и на налична ИТ инфраструктура на ниво общината.

За това е нужно изработката на детайлен и експертен анализ на всички информационно-комуникационните технологии (ИКТ) – инфраструктура на ниво град Варна. Обемно ще се анализа и обективно ще се оцени ефективноста на тези канали, от към достъпноста им в използване от гражданите, от неправителствените организации и от бизнеса на ниво Варна.

Цялата събрана информация ще бъде детайлно и подробно анализирана, и систематизирана от експерти, ще бъде ползван успешният опит и участието на водещи експерти от неправителственият сектор във Варна, експерти от България и от Европа. Следващият етап е разработка на референтен модел за оптимизация на административните процеси, този модел е задължителен в цел реализация на едно ефективно и работещо “ядро” по интелигентно управление (e-Municipality) в града и по отношение на планиране от това точно какви нови ИТ ресурси, хардуер и софтуер ще са нужни в цел оптимизация на управлението на града. При разработка на референтен модел за оптимизация на административните процеси ще използва установената практиката в Европа – участието на всички заинтересовани страни и избор на изпълнител, чрез провеждане на открит и прозрачен конкурс.

Експертите на СНЦ “Бъдеще за Варна” в партньорство с други неправителствени организации за 4 години вече са събрали обемна информация в цифров масив, както и конкретни анализи за информационно-комуникационните канали на община и общинският съвет за комуникация с гражданите и със бизнеса. В значителна степен е оценена тяхната ефективност в цел обработка на конкретна информация – предложения и сигнали изпратени от гражданите, от сдружения или интеграция им в обработка на първична информация (първични сигнали ниво град въвеждани от граждани чрез мобилни приложения) получена от работещи ИТ системи – обслужващи сигнали и успешно интегрирани в множество общини вече в България.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share