Проект «Регионален Център по Бедствия и Аварии» край гр.Варна с интегрирано звено «Морско спасяване» на СНЦ «КЧИЗ»

Основните цели заложени при реализация на проекта «Регионален Център по Бедствия и Аварии» край Варна стартиран от СНЦ „КЧИЗ” в обществена полза и конкретно за региона на Варна, включва:

Цел (1) Създаване на ефективен механизъм за управление риска (превенция) от наводнения, пожари, индустриално обгазяване и други потенциално опасни бедствия в региона на град Варна, под общини и област Варна, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции, като – Областна администрация Варна, Община Варна (всички под общини) и други институции.

Цел (2) Превантивна и навременна осведоменост на гражданите в населени места и региони е висок потенциален риск от наводнения в региона. Съгласно изготвен доклад от Басейновата дирекция ..Черноморски район“ от месец септември 2017 година 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение, това са градове като град Варна, Девня, Белослав, Провадия, Долен чифлик, други градове и селища но поречието на река Провадийска и Камчия.

Цел (3) Внедряване на две интегрирани системи, разработени от експерти на СНЦ”КЧИЗ” в цел превенция на високи рискове:

Цел 3.1. Smart City™’ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете и региони).

Цел 3.2. Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Анализ на Качество на въздух@Шум Мониторинг в градове и региони).

Цел 3.3. Други основни дейности:

– Разработване на подробни насоки за възможностите и работа със системата, внедряване на насоките в работата на заинтересованите страни, насоки за разчитане показанията на информационната система от гражданите и отговорни институции в област Варна и град Варна;

– Подготовка на 1бр. План за действие при наводнения с включени 10 бр. симулационни модели на наводнения за област Варна и град Варна.

– Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни, включваща доставка, инсталиране, тестване и поддръжка на оборудване за мониторинг – област Варна и град Варна.

Цел (4) Изграждане на Специализиран учебен център по бедствия и аварии  край Варна с нужните полигони и с професионални кадри преподаватели със съответните сертификати.

Дейности по:

Цел 4.1. Подготовка и обучение на специалисти за всички видове дейности, спасители, професионални кадри и доброволчески формирования, кадри към морска агенция, община, област и тяхно лицензиране съгласно Европейски изисквания.

Цел 4.2. Изграждане на над 15 специализирани полигона и тренажори към Специализиран учебен център по бедствия и аварии край Варна.

Цел 4.3. Изработка на комплексни програми за обучение и лицензирането им.

Цел 4.4. Оборудване на Специализиран учебен център по бедствия и аварии  край Варна със специализирано оборудване, средства и техника в цел обучение на всички нужни професионални кадри в цел реакция и по управление на бедствия и аварии на суша и море в Република България.

Цел (5) Изграждане на действащо звено «Морско спасяване» интегрирано към «Регионален Център по Бедствия и Аварии» край Варна.

Цел (6) Дейности за повишаване готовността на различни нива в град Варна и Област Варна използвайки реализираната система за ранно предупреждение и управление на извънредни ситуации при наводнения.

Цел (7)  Основни дейности по проекта за аварийно планиране:

Цел 7.1.  Дейности за повишаване готовността на различни нива «Индивидуално, семейно и ниво домакинство»

Цел 7.2. Дейности за повишаване готовността на различни нива «Ниво общност или село»

Цел 7.3. Дейности за повишаване готовността на различни нива «Ниво община, област и регион»

Цели (8)-(10) Описани в проекта.

 

ДАТА: МАРТ, 2018
КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години
ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 50 мил. ЕВРО, за I етап: 20 мил. ЕВРО
100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
100% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ ОТ БРЮКСЕЛ

 

сайт СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников: България се нуждае от Национален център по реакция и управление на бедствия и аварии на суша и море.

От “За Варна” разговаряхме с Дойчин Ников – общественик и председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона неправителствена организация с дейност изцяло в обществена полза работеща от години за реализация на редица мащабни проекта стартирани за региона на Варна и за цяла Североизточна България. Неправителствената организация е единствена по рода си в България, която има готова концепция и готов проект за Национален център по реакция и управление на бедствия и аварии на суша и море, проект напълно готов за внасяне в Брюксел с реални възможности за получаване на безвъзмездни европейски инвестиции в цел реализация още 2023 година.

Попитахме Д-р инж. Дойчин Ников, защо България – днес няма действащ Национален център по реакция и управление на бедствия и аварии на суша и море, и какво се промени по отношение на състоянието на Морското спасяване в България или 17 месеца след инцидента с м/к “Vera Su”, какви са най-наболелите проблеми от години по тази важна тема за които ще разберете, ако прочетете <цялото интервю тук>.

В „Студио Хъ“ относно разрушаването на държавния модел за морско спасяване гостува д-р инж. Дойчин Ников.

Лобизъм разруши държавния модел за спасителни морски операции д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“, „Бизнес старт“, 01.10.2021 г.

——————————————————————————————-

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ (КЧИЗ): ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ ОТГОВОР ДО Г-Н ИВАН ПОРТНИК – КМЕТ НА ВАРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“  ОТ МАРТ 2018 ГОДИНА?

Дата: 2018 година:

Днес юни 2019 година пет години от трагедията в Аспарухово – Община Варна практически още няма система за мониторинг и за ранно предупреждение на гражданите в риск при опасност от поройни валежи или наводнение?

Няма виновни длъжностни лица за наводнението във варненския квартал „Аспарухово” преди четири години, което взе 13 жертви. Наказателното дело за бедствието е окончателно прекратено от Апелативния съд във Варна, като решението не подлежи на обжалване.

Според съда основната причина за потопа е екстремността на природното събитие от 19 юни 2014 год. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология само за половин час – от 18,30 часа до 19 часа, на един квадратен метър са паднали 138,8 литра валежи. За периода от 15 до 20 юни количеството на валежите пък е било 175,6 литра, което представлява 382 процента от нормата за месец юни. Подобно наводнение във Варна е имало и през 1951 год., когато в три валежни дни през август са измерени 292 литра на квадратен метър.

Общинската администрация във Варна носи косвена отговорност за смъртта на четири жени и две деца само в една от къщите в кв. “Аспарухово”, който през юни 2014 г. беше пометен от опустошително наводнение. Това съобщава сайта “Морето.нет”, позовавайки се на решение на Районния съд във Варна. Според него общината е виновна за това, че не е изпълнила задължението си за почистване на деретата в района, което е станало причина за образуването на водна вълна, довела до трагедията”

Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ

 

——————————————————————————————-

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ” ОТ СНЦ “КЧИЗ“

Дата: 2018 година:
В Областна администрация Варна на 13.03.2018 г. официално беше представен “Проект за Регионален център по бедствия и аварии” на СНЦ “КЧИЗ“

Присъстваха:

Г-н Стоян Пасев – областен управител на ОБЛАСТ ВАРНА
Инж. Дойчин Ников – Председател на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”, Член на УС.
Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ”
Инж. Борислав Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ” и на НПО ”Бъдеще за Варна”
Директор „Връзки с обществеността“ на СНЦ”КЧИЗ” и други лица.”

Заглавие

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share