02.VI.2. Градска среда – Проект: Интервенция в градска среда – Подзона район Владислав Варненчик ЗВI/Б – План за Варна

 Ще бъде извършено благоустройство в подзона район Владислав Варненчик от 1 240 530 кв.м. – бул.„ 3-ти Март” – „Константин Фружин” – „Св.св.Константин и Елена” – „Янко Мустаков” – „Боян Илиев” – „Асен Разцветников”. Включително е планирано благоустройство в районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за слейт и ролери).

1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата подзона

Което ще включва:

  1. – Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура – подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преас-фалтиране;
  2. – Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
  3. – Реконструкция растителност, поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1, Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране) .

2) Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за скейт и ролери)

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share