За нас

Loading

За Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)

“Клъстер Черноморска Икономическа зона” (КЧИЗ) е иновационен индустриален проект в България с площ от 5 000 000 м2 за привличане на мащабни инвестиции (ПЧИ) в черноморска икономическа зона (ЧИЗ), Севереизточен и Северен централен райони на България.

КЧИЗ се състои от 4 индустриални парка (1 действащ и 3 в проект), проекта е заинтересувал повече от 5 международни инвеститора от Саудитска Арабия, Катар и Азия. На инвеститорите КЧИЗ предлага богато портфолио услуги – от строителството на индустриални обекти до цялостното управление на инвестиционни проекти.

Какви са основните цели на КЧИЗ?

Привличане на мащабни инвестиции (ПЧИ) в черноморска икономическа зона (КЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България чрез реализация нови инфраструктурни проекти по “твърди” мерки, като проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway» и други  проекти на КЧИЗ с цел да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките и направени анализи най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна.

“Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.”

д-р инж.Дойчин Ников, Председател СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Защо да изберете  КЧИЗ?

На инвеститорите КЧИЗ предлага богато портфолио услуги от:
✔️ строителството на индустриални обекти;
✔️ индустриални зони с терени за развиване на производство;
✔️ ифраструктурни проекти с ROI над 10% с възможности за инвестиране в черноморска икономическа зона (ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България при пълната подкрепа на държавно ниво (в лицето на Областни Администрации Варна, Добрич, Търговище, Шумен и Разград)
✔️ и до цялостното управление на инвестиционни проекти.

УЧРЕДИТЕЛИ КЧИЗ

Основни учредители на Клъстер Черноморска Икономическа Зона

Областна администрация Варна

 

Област Варна е разположена в североизточна България. Състои се от 12 общини със 158 населени места и население от около 460 000 жители. Сред по-важните общини са Варна, с икономическата и управленска активност на областта, както и Девня, Аксаково, Провадия, Суворово, Вълчи дол.
Основен отрасъл за Варненска област е промишлеността. Водещо място, заема машиностроенето, с основни направления – корабостроене и химическа промишленост.
През територията на Североизточния район преминават три пан-европейски транспортни коридора: № 7 (Дунавският воден път), № 8 (Дурас – Скопие – София – Бургас – Варна) и № 9 Хелзинки – Киев – Русе – Александрополис. През областта преминава и комуникационна и транспортна мрежа, свързваща района с останалите части на страната. Предстои доизграждането на автомагистрала Хемус, която е пряката връзка на областта със София.
Областна Администрация Варна е била партньор по множество европейски проекти (RECONECT и други), INTERREG EUROPE (LAND-SEA, iOLF) и др.

Ремтехнолоджи ООД (РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП)

РЕМТЕХСТРОЙ Груп е консорциум от EC инженерни компании от Европа и България с богато портфолио услуги – от строителството на индустриални обекти под ключ до цялостното управление на инвестиционни проекти.
Консорциума обслужва широк спектър от промишлени предприятия от сферата на енергетиката, тежката мино-добивна, мино-преобработвателна, химическа, железопътна, транспортна, машиностроителна, корабостроителната и кораборемонтна промишленост.
Високото качество на извършваните сложни индустриални ремонти и строителство е основният мотив за избор на REMTECHSTROY GROUP Консорциум като коректен и надежден партньор от известни фирми като: “Девня цимент” АД – Italcementi Group, Национална Компания “Железопътна Инфраструктура”, БДЖ ЕАД, “IR” Национална Железопътна Компания Индия, “РЖД” Национална Железопътна Компания Русия, Австрийски федерални железници ÖBB, Турските държавни железници (TCDD), Пристанище – гр.Варна, и други компании.

Някои хора искат да го направят, други мечтаят да го направят, а трети просто го правят.

Mайкъл Джордан

Основни цели на Клъстер Черноморска Икономическа Зона

Оказва съдействие и изпълнява дейност по организирането на инвестиционни форуми и симпозиуми

Оказва съдействие и изпълнява дейност по организирането на инвестиционни форуми и симпозиуми, разработка на национални стратегии, обществената им популяризация, подобряване, съгласуване към европейски директиви и по разработка на национални и регионални инвестиционни проекти с пряка доходност в БВП /Брутен Вътрешен Продукт/ на Република България чрез реализация на „твърди” мерки и програми.

Осъществява съдействие на инвеститори и изпълнява дейност по привличане на мащабни ПЧИ

Осъществява съдействие и изпълнява дейност по привличане на инвестиции,  инвеститори, браншови организации, бизнес структури, търговски камари и други стратегически партньори от България и чужбина, по планиране и организация на съвместни срещи с държавната, местната власт, гражданите и др. организации и институции с цел развитието на икономиката в България, територията на област Варна и град Варна, целия Североизточен, Северен Централен и Югоизточен Регион на планиране в България

Изпълнява дейност по координация, планиране, популяризация, разработка и реализация на икономически стратегии, анализи и проекти

Осъществява съдействие и изпълнява дейност по координация, планиране, популяризация, разработка и реализация на икономически стратегии, анализи, изпълнение на държавни, международни, европейски или други проекти, и ОП /Оперативни Програми/, като: „Транспорт”, „Региони в растеж”, „Конкурентост”,  „Трансгранично сътрудничество” и други програми с цел развитието, на икономиката в България, територията на област Варна и град Варна, така и целия Североизточен, Северен Централен и Югоизточен Регион на планиране в България.

Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по организирането на финансови, икономически, научни и други инвестиционни форуми

Осъществява съдействие и изпълнява дейност  по организирането на финансови, икономически, научни и други инвестиционни форуми, конференции, срещи, симпозиуми, подобряване и разработка на национални и европейски транспортни стратегии, намиране на решения на стратегически проблеми свързани с икономиката, а така също и основно в транспорта – трафик, задръствания, реорганизация на сухоземна, морска транспортна мрежа, инженерна инфраструктура, преодоляване на ограничения в достъп и в невъзможност от обработка на кораби, реорганизация,  модернизация и проектиране на пристанища, транспортна и логистична инфраструктура в ЕС, територията на област Варна и град Варна, така и целия Североизточен, Северен Централен и Югоизточен Регион на планиране в България.

Осъществява съдействие на общините и подобласти по привличане на чужди инвеститори и ПЧИ

  • Осъществява съдействие на общините и подобласти по привличане на чужди инвеститори, браншови организации и други партньори от България и чужбина, по организация, разработка и реализация на съвместни икономически стратегии, анализи, проекти, координация или съвместно участие по изпълнение на държавни, международни, европейски проекти или участия в ОП /Оперативни Програми/, други форми на съвместно участие като ПЧП /Публични Частни Партньорства/ с цел развитието на икономиката и бизнеса в България, територията на област Варна и град Варна, така и целия Североизточен, Северен Централен и Югоизточен Регион на планиране в България.

Създаване на нови индустриални и логистични зони

Подпомагане на инвеститорите за развиване на индустриални и логистични зони, отговарящи на най-новите световни стандарти, както и при реализирането на успешни модели за изграждане и функциониране на такива зони.

Портфолио от дейности извършвани от КЧИЗ:

Привличане на чуждестранни инвеститори
0%
Развитие на експортния профил на региона
0%
Увеличаване на произведената продукция в региона
0%
Събира, разработва, координира, предлага за държавно и ЕС финансиране и осъществява проекти, анализи и програми за развитие
0%
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share