02.VII.3. Градска среда – Проект: Интервенция в градска среда – Подзона район Приморски 1: ЗВII/Г – План за Варна

Основен акцент в облагородяване на подзоната ще включва облагородяване на  Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ 10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773,62кв.м) през 2019-2023 година, като ще включва дейности:

1) Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура;
2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.;
3) Реконструкция растителност,поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Чрез реализация на проекта ще се постигне:

  • – Обновяването и модернизирането на парковите пространства, оформянето на кътове и места за масов спорт през свободното време ще подобри качеството на живот на населението в целевия район, и ще осигури по-привлекателна среда за хората в Морската градина;
  • – Ще се постигнат възможности за по-ефективно използване на обществените зелени площи, като след рехабилитацията им в тях се предлагат нови и на европейско ниво възможности за отдих, спорт или детски игри – съществен принос за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на района;
  • – С реализирането на дейностите по проекта се допринесе и за облагородяване, естетизиране и адаптация на ключови елементи от централното пространство на Морската градина;

 

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share