02.VIII. Градска среда – Проекти: Изграждане на паркинги в зона с публични функции и с висока обществена значимост – План за Варна

Според ИПГВР на Варна средно за целия град има недостиг от 42% паркоместа. Особено остро стои този въпрос в централната градска част, поради обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % от дневните пътувания със стопанска цел, става ясно, че в нея въпросът с паркирането стои най-остро. С най-голяма сила това се отнася за районите между улиците “Сливница”, “Приморски”, “М. Колони”, “Климент”, “Шипка” и “М. Луиза”, около Кукления театър и Окръжния съд, между “Цариброд”, “Преслав” и “Приморски” около ж.п. гарата, между “Русе” и “Капитан Петко войвода”. Други критични зони са районите около Кооперативния пазар и около Районния съд (кино “Тракия”). За тези територии е характерно наличието на тесни улици, почти изцяло заети от паркирани автомобили със затруднено движение по тях, малко организирани паркинги с недостатъчен капацитет. Може би единственият изграден във Варна подземен паркинг в района на ФКЦ, не функционира като такъв, тъй като е преустроен в дискотека.

На фиг. 1 е илюстрирано наличието, както и недостигът от паркоместа по райони. От фиг. 1 е видно, че за район Младост недостигът на паркоместа е 30%, за районите Аспарухово и Вл.Варненчик – 50%, а за градската част район Приморски – 40%. За централната градска част на район Одесос изграждането на нови обекти с недостатъчни паркоместа е довело до това, че в момента 68% от частните леки коли домуват по улиците.

Фигура 1. Места за паркиране за лични и обществени МПС по райони и прогноза за недостига им през 2030 г. (Източник: ОУП – Варна)

Ще бъдат изготвени конкретни проекти и ще се кандидатства по ЕФРР за ЕС финансиране на изграждане на нови паркинги (Проекти 1-10 ще изпълняват според възможностите за ЕС финансиране и одобрение по ЕФРР).

Основните проекти за нови паркинги, които ще бъдат реализирани, и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение или в План Варна, проекти които са заложени и за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020 са следните:

Проект 1: Изграждане на паркинг пред Катедралата

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 2: Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 3: Изграждане на паркинг по ул. Баба Тонка, 9 м.р.

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 4: Изграждане на подземен гараж за 120 коли, 11 м.р.

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 5: Изграждане на подземен паркинг под Двореца на културата и спорт

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

Проект 6: Изграждане на подземен паркинг под Приморски (от общината) – при ФК Варна

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 7: Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на Тролей 3, на ул. Бачо Киро и ул.Русе.

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 8: Изграждане на паркинг на бул. Цар Освободител и бул. Осми Приморски полк.

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

Проект 9: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис, спирка Делфинариум

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 10: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис, спирка Акациите

Източник на финансиране: ОПРР ИП 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share