03.VII.1. Транспортна инфраструктура – Проекти: Улични артерии. Свързани с оптимизация на МОПТ, включително разширяване – План за Варна

Основните проекти в приоритетно изпълнение 2020-2021 година ще бъдат – разширяване и реконструкция на бул. Цар Освободител и реконструкция и разширяване на ул. „Отец Паисий“. Планувани са и голям обем допълнителни дейности по реконструкция и разширяване на улици и булеварди – планувани в по-етапна реализация до 2023 година, като проектите са заложени за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020.

Проекти за приоритетно изпълнение до 2021 година:

1) Разширяване и реконструкция на бул. Цар Освободител (КО=12)

Етап 1: Доизграждане за разширяване на платна в участък на бул. Цар Освободител от ул. Вяра до бул. Левски
Етап 2: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Вяра до ул. Ян Хунияди
Етап 3: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Ян Хуниядидо възел Летище
Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездна финансова помощ)

Проекти за приоритетно изпълнение до 2023 година:

1) Реконструкция и разширяване на Ул. Отец Паисий, в участъка бул. Вл. Варненчик” – бул. „Цар Освободител” (КО=9);
Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

2) Резервен проект (ако се осигури ЕС финансиране): Изграждане на нов пътен участък – бул.”Крайезерен”(южно от ж.п.линия Варна-София),от Морска гара до бул.”Атанас Москов”- 6 км (КО=7)
Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

Проекти за приоритетно изпълнение до 2024 година:

1) Резервен проект (ако се осигури ЕС финансиране): Изграждане на Бул. Варна (Първи етап): участък на бул. Варна от ул. Девня до бул. Цар Освободител – 7,5 км. (КО=7)
Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП

Проекти (резерв при наличие на ЕС финансиране) за изпълнение до 2025 година

1) Уширение на ул. Бачо Киро до ул. Козлудуй (КО=7)
2) Уширение на ул. Кракра (КО=7)
3) Уширение на ул. Ал. Рачински между ул. Съборни към бул. Сливница (КО=7)
Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

(*) Масовия общински превоз на пътници (МОПТ)

ИК “Бъдеще за Варна”©

Критериите за приоритизация на проектите (КО):
1. Значение за подобряване на екологичната обстановка в града: Принос към намаляване замърсява-нето на въздуха в ключови райони, включително чрез разтоварване на трафика в централната градска част, намаляване на вредните емисии и др.;
2. Значение на обекта за транспортната инфраструктура и градския трафик;
3. Необходимост от отчуждавания за целите на реализацията на проекта;
4. Финансова жизнеспособност на проектите.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share