04.I. Качествени ремонти по ЕС норми – Безкомпромисен контрол на ремонтите – План за Варна

Контролът на качеството на градската инфраструктура в един град е непрестанен процес, изискващ ежедневна инспекция и проследяване състоянието на проблемните участъци. Днес съществуват предостатъчно технологични и софтуерни решения, които да направят тази задача реалистична и контрола в града да стане напълно ефективен и прозрачен.

В тази цел ще се работи в няколко направления, като едното ще е в изготвяне на проект за реализация на дигитален кадастър в регистър на всичките извършвани в обем ремонти по ВИК, асфалтиране и отстраняване на дупки в града. За проекта ще се търси възможности за ЕС финансиране в цел реализация на едно модерно решение в дългосрочен и ефективен контрол на обема извършваните ремонти, изпълнение и отстранявани в гаранционен срок неизправности в града.

Необходимостта на въвеждане на този дигитален кадастър е безспорна, тя ще бъде необходима и за въвеждане на системният подход към одита на състоянието на инфраструктурата в цел редовно и обстоятелствено обхождане на уличната мрежа на Варна и документиране на всички дефекти. Днес съществуват множество софтуерни продукти, разработени специфично за тази цел, който от години се ползват от множество общини в Европа. Тези системи позволяват един одитор да документира десетки километри пътна инфраструктура на ден в града, чрез инсталирани модерни контролни и измервателни системи, инсталирани на специализирани автомобили.

Отчитайки опита на градове в Европа, успешно интегрирали автоматизирани лаборатории и ще го приложим това и във Варна, като до края на 2020 г. ще бъде оборудван и обучен екип одитори.

Ще въведем безкомпромисен контрол на всички нива на ремонтите и в това харченето на обществени средства да бъде целесъобразно и държавнически, и да става само и единствено в качествено изпълнени ремонти в града с нужният дълготраен ефект.

Приоритетно ще се работи за пълно съблюдаване на ЕС норми при проектиране, изграждане и комплексно прилагане на модерни концепции от Европа в цел ограничаване повредите по уличните платна от наводненията.

Основните причини за повредите по уличните платна в град е дъждовната канализация в липса на такава или нефункционираща, и липсата на приложени съвременни комплексни мерки при ремонта на уличните платна и тротоари. Три улици от ПУМ нямат изградена дъждовна канализация.  Липсата на канализация е причина за образуването на мрежовидни пукнатини. Затова ще приложим комплексен подход и ред мерки в реализация на съвременни концепции и иновации от Европа за превенция и за борба с наводнения в града.

Допълнително в обществените конкурси по ремонт или асфалтиране на улични настилки ще бъдат изготвени,  въведени точни критерии и ЕС норми за стандарт в града и за това – да се избират за изпълнители само и единствено компании с асфалтираща техника която отговаря на ЕС стандартите, с задължително внедрена и интегрирана система „3D control“ на асфалтополагането и фрезоване.

Ще бъде изготвен проект за Интегрирана транспортна система за управление на трафика, при реализация на която с ЕС средства ще даде възможности на гражданите лесно да подават първична информация за дупки и други проблеми по пътя, чрез мобилно приложение в цел автоматизирано им подават за обработка в контролен център на общината и поддържащите фирми за отстранява, което в значително обем и видимо ще подобри състоянието на настилката от инфраструктура в града и на всякъде в кварталите.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share