04.III. Качествени ремонти по ЕС норми – Остраняване на фирми, които строят некачествено – План за Варна

Основа за всички инфраструктурни проекти в Община община е Законът за обществените поръчки (ЗОП), този закон би трябвало да регламентира всички дейности по възлагането и разтрогването на договори с фирмите-изпълнители избрани по ЗОП и с конкурс. Закона за обществените поръчки си приличат по едно – оставят вратички за заобикалянето му.

Приоритетно ще преустановим всички наличните практики в община по заобикаляне на ЗОП веднага още 2019 година, като –   „Специално“ – зле подготвени задания, „Непарична вноска“, “Промяна в обстоятелствата”, Хватката “спешни ремонти” и специално предварително  “Създаване на смесени дружества”.

Противно на твърденията на досегашната администрация, че законът не защитава по никакъв начин парите на варненци от това да бъдат “усвоени” от компания строяща некачествено и че в обем “няма какво да се направи”. Този закон все пак  осигурява механизми, стига кметът и общинската администрация да го прилагат предвид обществения интерес в полза на града и гражданите.

Създаване на общински “черен списък” на некоректни компании

Контролът на качеството на градската инфраструктура е един град е непрестанен процес, изискващ ежедневна инспекция и проследяване състоянието на проблемните участъци. Днес съществуват предостатъчно технологични и софтуерни решения, които да направят тази задача реалистична и контрола в града да стане напълно ефективен.

В тази цел ще работи в няколко направления, като едното ще в изпотяване на проект за реализация на дигитален кадастър в регистър на всичките извършвани в обем ремонти по ВИК, асфалтиране и отстраняване на дупки. За проекта ще се търси възможности за ЕС финансиране в цел реализация едно модерно решение в дългосрочен и ефективен контрол по обема на извършваните ремонти, изпълнение и отстраняване в гаранционен срок неизправности в града от компаниите-изпълнители.

Този дигитален кадастър и масива информацията събирана там по-отношение на некачествено изпълнени ремонти или такива като неизпълнения на констатирани неизправности в гаранционен срок ще бъде основа за изграждане на общински „черен списък“ на некоректни компании, чрез които ще бъдат отстраняване в участие в ЗОП некоректните компании при натрупване на определен лимит в количество от обем „черни“ точки получаване по точно разписани критерии при некоректно изпълнение на ремонти или строителство.

Критериите за вписване ще бъдат примерно – разтрогнат договор предходен, закъснение в сроковете за изпълнение от 30%, установени дефекти, неизпълнение на гаранционни задължения, неизползване на материали съгласно БДС и ЕС норми, сондажни проби на положен асфалт не отговарящ на БДС или на заложени изисквания в показатели по договор, констатиране на други дефекти – вълнистост на асфалта, системно наводняване на участъци или кръстовища и други.

Най-важното, че този „черен списък“ на некоректни компании ще бъде обвързан с дигитален кадастър в регистър на всичките извършвани в обем ремонти, където във всеки един момент гражданите ще могат публично да видят конкретно констатираните нередности на всяка компания работила или работеща в момента чрез възлагане по ЗОП в общината, което ще гарантира в известен смисъл обществен контрол по качествено изпълнение и един положителен обществен рейтинг на всички коректни компании. Разбира се това не са всичките мерки, който ние смятаме да приложим в защита на общественият интерес при изпълнение на ремонтите.

Възможностите за реализация на „черен списък“ на некоректни компании са напълно демократични, прилагат се от години в Европа и са разписани от възможности в Закона за обществените поръчки или в чл. 57 т. 4 буква ж. ясно е записано, че “Възложителят може да изключи от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, всяка фирма допуснала значителни или трайни недостатъци при изпълнението на съществено изискване в предходен договор за обществена поръчка, довели до предсрочно прекратяване на този договор, изплащане на обезщетения или др. подобни санкции”.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share