05.I. Паркинги и гаражи – Преоритет изграждане на обществени паркинги – План за Варна

Степента на моторизация в града за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В момента Варна няма ПУМ (Първостепенната улична мрежа), отговаряща на достигнатата степен на моторизация. Прогнозира се степента на моторизация за 2030 година да достигне 585/1000 души (585 автомобила на 1000 жители) изключително висока за Европа. Първостепенната улична мрежа (ПУМ) в общината е 128.7 км. От нея първокласните пътища са 2.7%, второкласните-26.1 км, третокласните- 32.7 км и четвъртокласните-51.6%.

Проблемът с паркирането е вече от първостепенна важност за всички територии на града, а за централната градска част даже след реализация на синя зона в определени части на центъра си е направо „Мисия невъзможна“. Необходимо спешно да бъдат реализирани ефективни решения, които до доведат до съществено подобрение на транспортната обстановка в града, респективно до облекчаване на най-натоварените участъци от мрежата.

Независимо, че изграждането на 5 бр. нови многоетажни обществени паркинги в централната градска част беше заложено още в 2009 г. от Общинския съвет на гр. Варна е изработена „ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ВАРНА“, до момента такива изградени многоетажни паркинги няма.

За последните 4 години не беше построен нито един обществен многоетажен паркинг, нито в центъра, нито в кварталите на града – независимо от големите обещания. През същия период – градове, разполагащи с много по-малък ресурс от общински бюджет, като Бургас, Пловдив и Стара Загора, успяха значително да подобрят паркирането и да превърнат кварталите си в подредени пространства за живот.

Предвиждаме изграждането на подземни или многоетажни гаражи в центъра, както и асфалтиране на съществуващите и изграждане на нови монтажни паркинги (ще се изработи един типов проект) в кварталите, в близост до домовете на нашите съграждани. Крайната ни цел, за която ще работим активно, е гражданите да могат да оставят автомобилите си на регламентираните за това места, тротоарите да станат свободни от автомобили като в централна част приоритетно да бъде за пешеходци с удобни подземни паркинги на няколко нива.

Ще работим приоритетно за изработка на два идейни проекти за многоетажни паркинги на Спортна зала от 300 места и до Терпията (надземен) от 600 места – това са места с голяма концентрация на посетители и в момента с належаща нужда от обществени паркинги. Още в началото 2020 години ще се предприемане кандидатстване в Брюксел в цел финансиране на технически проекти и ЕС финансиране.

Приоритет – подаване на два идейни проекти за многоетажни паркинги от общо 900 места още 2020 година в Брюксел (ЕК) за ЕС финансиране

Една от първите, но същевременно и най-смели мерки, които ще започнем да осъществява, е по-етапното затваряне на целия широк център за автомобилно движение на пешеходно ниво. В тази още 2020 години ще представим за обществена дискусия наша иновативна концепция за града по която е работено от експерти две години и презентация за по-етапно превръщане на целият широк център в пешеходен – концепция реализирана на база успешен опит от Европа – приложена в много европейски градове с ЕС финансиране.

Мащабен екопроект във Варна: Пешеходен център с автомобили под земята със безплатен градски транспорт и подземни паркинги – приорететно с ЕС финансиране

Основната цел на проекта е централната част на града да бъде затворена частично за автомобили, подобни мащабни проекти с ЕС финансиране се изпълняват напълно успешно в Хамбург, в Барселона и в Мадрит (Avenida de Portugal) от години.

Определената зона в центъра на Варна уточнена по планирана обществена дискусия и получила  обществена подкрепа на мнозинство гражданите от “златната зона” – ще бъде допускан само обществен транспорт. За целта на няколко места около тази „златна зона“ ще бъдат изградени обръщачи и подземни паркинги. Ще бъдат предвидени 4 буферни паркинга: под прилежащите зони на Двореца на културата и спорта и Висшето военно-морско училище – с 900 места, под Гаровия площад – с 750 места, под Колхозния пазар – с 1200 места, под двора на училище “Димчо Дебелянов” – с 450 места. Всички паркинги ще са с по няколко подземни етажа и ще се изградят с ЕС финансиране. Точният капацитет места ще уточни след инженерно-геоложки проучвания. 

За да бъде реализиран проектът и варненци наистина да слязат от личните си автомобили, общественият транспорт в “златната зона” ще бъде напълно безплатен.

Действително отчитайки, че за 10 години от предишната администрация почти нищо не е направено по темата – нашата програма е доста амбициозна, но за нас е напълно реалистична отчитайки, че само за 4 години в Община Констанца реализираха три многоетажни паркинги с ЕС финансиране.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share