06.II.2. Здраве, образование и спорт – Качествена среда и образование за всички (2. Общ проект за ремонт, реконструкция и мерки за ЕЕ в детски градини и изграждане на нови) – План за Варна

Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно

Сериозен пропуск или немарливост на предишната общинската администрация и кмет е че в сайта на общината липсва – Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2018 година (ОПР).

Още 2019 година ще изготвим актуален анализ и отчет за изпълнени на плана ОПР, и пълен анализ по отношение изпълнената планираната дейност по ремонт, реконструкция и прилагане на мерки ЕЕ в всички детските градини в общината.

В изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020г. (Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги) и ИПГВР 2014-2020 още 2020 година ще изработим цялостен проект в цел кандидатстване за европейско финансиране по ОП 2020-2027 (ЕФРР). Проекта ще включва – ремонтиране, реконструкция с внедрени мерки за ЕЕ (енергийна ефективност или саниране), благоустройство на дворни места, изграждане на пристройки и изграждане на нови градини по неизвършени до момента такива в обем дейности в ОПР 2014-2020.

Ремонтите и СМР ще се изпълняват приоритетно съгласно тези с най-голям показател КО (Комплексна оценка) съгласно Критерии за приоритизация на проектите (и състояние на сградният фонд, Лошо=3 т.к.) по Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. (ИПГВР).

Приоритетно за изпълнение до края на 2020 година:

 • 1) ЦДГ 44 Крилатко Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн (П.1.36), КО=7
 • 2) Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ – 1. № на имот 10135.2557.331 адрес: бул.Цар Освободител 100 (площ 4500 кв.м.), р-н Приморски 2. № на имот 10135.2559.216 адрес: ул. д-р Анасатасия Головина , р-н Примморски (площ 3500) 3. Дом Гаврош – надстрояване на детска градина на ул.Войнишка 3А (П.-), К=7
 • 3) Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн (П.1.27), КО=5
 • 4) Разширение базата на ОДЗ № 10 “Приказка” с нов корпус за 4 градински групи (П.1.27) КО=5;
 • 5) Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи юни” с нов корпус за 2 градински групи и басейн (П.1.29), КО=5;

 

Приоритетно за изпълнение до края на 2021 година:

 • 1) Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на Логопедична детска градина N 20 и прилагане на мерки за ЕЕ (П.1.39), КО=6;
 • 2) Детска ясла №3 “Зайо Байо” – ремонт, саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност (П.2.111), КО=6;
 • 3) Детска ясла №2 “Моряче” – ремонт, саниране и мерки за ЕЕ (П.2.112), КО=6;
 • 4) Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №8 „Щурче” (П.2.110), КО=6;
 • 5) Детска ясла №5 “Чуден свят” – изгарждане на пристройка/надстройка, внедряване на мерки за ЕЕ (П.2.114), КО=6;
 • 6) Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1 „Щастливо детство”(П.2.113), КО=6

 

Приоритетно за изпълнение до края на 2021-2023 година:

 • 1) Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на нова детски ясли „Детско градче” – ж.к.”Трошево”;
 • 2) Технически проект и газификация на ОДЗ 12, включващо ТП и реконструкция на котелна инсталация, подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и газифициране на инсталацията (П.), КО=5;
 • 3) Разширение на 39 ЦДГ”Звънче”+ яслена група на ул.”Блян”(П.1.39), КО=5;
 • 4) Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18 „Морски свят“ (П.-), КО=5;
 • 5) Ремонт, мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ „Христо Ботев” (П.1.62), КО=5;
 • 6) Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 Ян Бибиян, технически проект и реконструкция на котелната инсталация и газифициране на детската градина (П.1.36), КО=5;
 • 7) Проектиране и изграждане на 3 ЦДГ/ОДЗ в Район Младост и 1 ЦДГ/ОДЗ в кв. Възраждане – ІІ микрорайон на кметство Младост (П.1.30), КО=4;
 • 8) Изграждане на ЦДГ, нова детска градина с 6 групи в район Одесос, КО=4
 • 9) Ремонти в ОДЗ „Българче” и ЦДГ 2„Пламъче”, КО=4;
 • 10) Ремонти в ЦДГ „Моряче”, ОДЗ „Лястовичка”, 11 ОДЗ „Детски свят”, ОДЗ 1 Маргаритка, 13 ОДЗ „Детска радост”, ЦДГ 43 Синчец, КО=4;
 • 11) Ремонти в ЦДГ “Мир“ и 40 ЦДГ “Щастливо детство“ (П.2.113), КО=4;
 • 12) Проектиране и изграждане на ОДЦ/ОДЗ – Одесос, КО=4;
 • 13) Ремонти в 16 ЦДГ „Ал.Пушкин“, КО=3;
 • 14) Основен ремонт на ЦДГ “Успех” и разширение /с/у Пентагона/, КО=3;
 • 15) Ремонти в ОДГ Ален мак, КО=3;
 • 16) Ремонти в ЦДГ 21 Калина Малина, КО=3;
 • 17) Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №13 “Русалка” (П. 2.100);
 • 18) Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №4 “Приказен свят” (П. 2.101);
 • 19) ОДЗ №2 “Д-р Петър Берон”- мерки за ЕЕ (П.-), КО=3;
 • 20) ОДЗ №4 “Чайка” – пристройка две групи (проект и с-во) (П.-). КО=3
 • 21) Изграждане на надстройка на детска ясла №14 “Звънче” и въвеждане на мерки за ЕЕ (П. 2.102) съгласно Д-8-9200(1623)/05.12.2008г.
 • 22) „Предпроектно проучване и изработване на инвестиционен проект за разкриване на нова яслена група като надстройка над кухненски блок към съществуващата сграда на Детска ясла №14 “Звънче”“;
 • 23) Изграждане на пристройка на детска ясла №7 “Роза” (П.2.103);
 • 24) Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла № 11 “Иглика”(П.2.104);
 • 25) Изграждане на Детски кухни – ново монолитно строителство в I, II, III, IVм.р. в р-н “Вл.Варненчик”(П.2.106);
 • 26) Изграждане на филиал на детска ясла №4 “Приказен свят” (П.2.107);
 • 27) Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на две нови детски ясли на територията на Район “Приморски” и ж.к.”Възраждане” (П2.108);
 • 28) Разширяване. моденизация и газифициране на Детска кухня №5 оборудване с кухненски газови уреди (П.2.109);
 • 29) Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №1 „Щастливо детство” (П.2.112);

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share