06.I. Здраве, образование и спорт – Модерно общинско здравеопазване – План за Варна

Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, образование и спорт. Много общински и социални сектори с натрупани от десетилетия сериозни проблеми, изискващи огромни инвестиции и с нужда от спешни реформи, много от които ще дадат резултат само при разработката на дългосрочен план в нова социална общинска стратегия от конкретни мерки – разписани до 2030 година, която ние смята да инициираме от старт в разработка с експерти и с всички заинтересувани институции, граждани и неправителствени организации още в края на 2019 година.

Наивно е въобще да се мисли че в 21 век, качеството на живот на варненци може да бъде високо само чрез изграждането на нови тротоари и булеварди, или чрез десетки милиони инвестиции за нов градски транспорт или за стоянки от лодки, а същевременно секторите на здравеопазването и образованието да бъдат игнорирани и недофинансирани. Наивно също да смятаме, че този „стандарт“ на дейност и в инвестиции от една община е социално значим и видим за гражданите й, при липса в 21 век на поликлиника и елементарно медицинско обслужване в Каменар и това технически от 10 години членство на България в Европейския съюз?

Приоритетно ще инвестираме не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни заведения, но и ще осигурим достъпни на цялата територия на града нови и модерни спортни съоръжения за целогодишно ползване.

Допълнително ще кандидатстваме още 2020 година за ЕС финансиране в цел реализация на мащабна, нова и модерна спортна инфраструктура – атрактивна за спорт и за туризъм „четири“ сезона в града.

Общината ще бъде активен партньор не само на гражданите, но и на всички други институции и организации, особено ще наблегнем на активно сътрудничество в работата с всички неправителствени организации в цел да успеем да мобилизираме и обединим всички налични ресурси и те да работят – екипно с обща цел и посока – всички варненци да бъдем здрави, образовани и спортно активни и в разработка на съвместни иновативни проекти за които ще търсим европейско финансиране!

Приоритетно ще наблегнем на привличане на мащабни ЕС инвестиции за модернизация на всички общински и университетски болници в цел те да достигна едно по-високо ново на медицинско обслужване на гражданите. Недопустимо при 10 години в Европа и отчитайки установената практиката в Европа в ползване основно на ресурс до 80-85% безвъзмездни европейски средства за модернизация на общински и университетски болници, такива да не бъдат използвани като рисур от общината в цел модернизация на общински и университетски болници или бази в града. Това ще бъде изцяло  променено, като ще търсим всички начини и възможности на ниво София – министерства и ниво Брюксел за финансиране и ускорена разработка на мащабни проекти и заявяването им за ЕС финансиране и реализацията им.

Приоритетно ще работим за пълно съдействаме и в подкрепа на Медицински университет – Варна в цел още 2020 година за изготвяне на проект за очна клиника и изцяло модернизация, и в цел кандидатстване директно в Брюксел (ЕК) за осигуряване на финансирането на нов сграден фонд за очна клиника към университета.

Приоритетно ще работим за разработка на типов проект за нова и модерна медицинска клиника за до болнична помощ, оборудвана с екип и линейка, нов модерен рентгенов и стоматологичен кабинет, и разработена програма със социални асистенти, с който проект смятаме още началото на 2020 година да кандидатстваме за европейско финансиране.

Приоритетно – постигане на ново ниво на медицински грижи и спешна помощ на европейско ниво за цялата територия на община в ангажимент от срок до 2023 година   

Проекта ще е иновативен за Варна и ще включва пилотна реализация на една нова модерна поликлиника първо в Каменар с включена устойчивост по проекта от 4 години. Веднага при реализация на пилотният проект в Каменар ще стартиране реализация с ЕС финансиране в изграждане и на други подобни модерни общински поликлиники в кв. Виница, кв. Тополи, Звездица, Константиново и к.к. Св.св. Константин и Елена и к.к. Златни Пясъци – реализирани изцяло с ЕС финансиране.

Реализацията на този определено социално значим проект за цялата община Варна ще гарантира европейско ниво на обслужване на всички граждани и медицински грижа от реакция на медицински екип с оборудвана линейка до 20 минути в задължително покритие за цялата територия на общината – в срок на реализация като ангажимент наш до 2023 година.

Приоритет в срок до края на 2020 година – намиране на решение и решаване на ребуса „Спортен комплекс Варна“ или стадион Варна

По-отношение на Спортен комплекс Варна, ще поканим експертен екип от Брюксел и от Европа, който ще анализира детайлно направените инвестиции до момента, възможностите от кандидатстваме и до-финансиране с ЕС средства и направените инвестиции за последните 10 години, оценка на активите и оценка на изграденото до момента като инфраструктура.

След изготвяне на независим експертен доклад – публично публикуван и при констатиране на практическа невъзможност от получаване на ЕС средства за дофинансиране строителството на стадиона ще се предложи и гласува на общинска сесия окончателно решение – прехвърляне на дяловите на община на държавата срещу обезщетяване в собственост или процедура след юридически анализ – в цел разделяне на собствеността в терени на съществуващо АД (Акционерно дружество).

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share