06.II. Здраве, образование и спорт – Качествена среда и образование за всички – План за Варна

Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно

Качеството на образованието е водещ приоритет в глобален мащаб и Европа. Обикновено под качествено образование се разбира модерна учебна сграда, модерни и дигитално обзаведени кабинети и постигнати високи резултати на учениците на изпити по приети формати.

Качественото образование обикновено се измерва с крайните резултати – оценките от изпитите. Но това далеч не означава, че то като ниво на образование си е свършило работата. Защото на България и на Европа не са нужни просто отличници, а изградени с добродетели личности, хора с позиция и с качествено възпитание на активни граждани.

Нашите приоритети за качествено образование ще включват четири области на общинска дейност:

✔️ Среда – модерна материално-техническата база и психологически комфорт в училищата днес в града.

✔️ Висок професионализъм на преподавателите и начина на обучение.

✔️ Европейски училищен мениджмънт и визионерството на директорите.

✔️ Партньорство в среда между всички участници в процеса – родители, ученици и учители.

Нашата работа и нашите усилия ще бъдат съсредоточени в следните точни приоритети, в изпълнението на следните мерки и вид дейности:

II.1. Детски и учебни заведения достъпни и непосредствена близост до дома

Не можем да покрием напълно европейските норми за качествено образование, ако децата не учат в една нормална и модерна среда. Независимо, че последните години се реализираха множество инвестиции за ремонт и повечето от детските градини и училища бяха изцяло реномирани, има все още доста такива където наличната база не е ниво. Веднага още 2019 година ще стартиране пълен анализ на цялата учебна база в общината по отношение на състояние и нужда от реномиране.

Със заповед на кмета ще установим прозрачен административен механизъм за определяне на приоритет при пълни или частични ремонти на училищата във Варна чрез специализирана комисия в която ще участват представители на общественици, училищно настоятелство и неправителствени организации.

Всеки директор или районен кмет може внесе искане до тази специализирана комисия и да поиска частичен или пълен ремонт на училище. Към комисията ще има назначени независими експерти, който ще бъде възложена оглед и изработка на предварителна количествено-стойностна сметка на ремонтите или ще се  ползват услуги по изработка им на външни компании – избрани на отрит конкурсен принцип в рамките на една година.

Дирекция “Образование” и комисията ще изготвят интегрирано и ще публикуват ежегоден доклад за състоянието на материалната база в училищата и детските градини, с количествена стойност от нужда в неотложни ремонти на основа на който ще се планира бюджета за ремонтите.

Ежегодният доклад за състояние на материално техническата база и нуждата от ремонт ще бъде публичен, целта той да подлежи на обсъждане във всяко училище, за да бъде напълно изчерпателен в отразяването на проблемите, които родителите и децата срещат в ползването на материалната база.

Така най-обективно и прозрачно ще може да се изработва общинската инвестиционна програма за ремонт на учебни заведения.

След обществена дискусия на всички планове в рамките на три месеца, комисията ще систематизира и ще изработи четиригодишен план за пълна рехабилитация на всички учебни заведения на територията на  община Варна като водещо ще бъдат спешните инвестиции в ремонт на материална база в критично състояние.

На следващият етап Дирекция „Образование“ и Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” ще трябва да систематизират докладите във възможности в намиране на ЕС финансиране или кандидатстване за ЕС финансиране в обобщени или общ проект. Като паралелно ще се търсят възможности за ЕС финансиране в направени предложения за изграждане на нови детски гради и училища внесени на вниманието на комисията от инициативни комитети, неправителствени организации или по гражданска подписка.

До края година се прави обобщен доклад на проекти за които е намерено оперативно ЕС финансиране, за останалите ремонти съгласно план-график се изготвя план – предложение което се внася за разглеждане в ресорна общинска комисия и комисия ПК „Финанси и бюджет“ в цел планиране на тези дейности от общински бюджет за гласуване.

 II.2. Инициатива – “Да бъдем заедно”

Ще въведем нова инициатива-конкурсна на тема “Да бъдем заедно” – за инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители.

Целта на конкурса е са се популяризират добри практики за успешно взаимодействие между ученици, учители и родители. Инициативата цели, както да възнагради родителите и учителите, които вече са установили подобен модел на взаимодействие помежду си и са активна част от образователния процес на децата, така и да стимулира създаването на подобни връзки и тяхното бъдещо развитие.

В конкурса ще може да участва всеки клас от общинско училище или група от детска градина на територията на община Варна, които имат реализирана съвместна инициатива между ученици, учители, родители в периода.

II.3. Инициатива – „Образование за всеки“

Инициативата ще се изпълнява от неправителствени организации и от учебни центрове на територията на община Варна. Целта на инициативата е да предложи безплатно обучение на всеки в цел да премахнем пречките, пред които е изправен човек, за да получи нови знания. Няма да има ограничение на броя на обученията, в които може да се запише всеки кандидат. Ще има курсове за английски, немски, курс за работа с CorelDraw, курс за работа с текстообработващи програми, курс за работа с електронни таблици, курс за застрахователен агент и други.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share