Д-р инж. Дойчин Ников: Туризма край Варна е напълно обречен – без държавници с мащабно мислене, без привличане на мащабни ЕС инвестиции и без спешно изграждане на модерна целогодишна инфраструктура за активен спорт и туризъм.

Д-р инж. Дойчин Ников: Управленски дългосрочен приоритет за Варна трябва да бъде изграждане на инфраструктура целогодишна за активен спорт и СПА туризъм с ЕС финансиране

Неразделна част във всеки град в Европа в цел развитие на градовете в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по активен спорт, нов общински балнеолечебен център, модерен минерален басейн и СПА комплекс работещ целогодишно за гражданите.  

Наивно е въобще да се мисли че в 21 век, качеството на живот на варненци може да бъде високо само чрез изграждането на нови тротоари и булеварди, или чрез десетки милиони инвестиции за нов градски транспорт или за 100 стоянки от лодки, а същевременно Варна да няма модерен стадион, да няма модерен общински балнеолечебен център в града, да няма общински модерен СПА комплекс закрит с минерална вода и да няма модерен Експо център  – целогодишно работещи за гражданите и за гостите на града.

Приоритетно трябва да се инвестира не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни заведения, но трябва да се осигурят достъпни за цялата територия на града нови и модерни спортни съоръжения за целогодишно ползване.

Д-р инж. Дойчин Ников: Варна спешно се нуждае от реализация на мащабна, нова и модерна спортна инфраструктура – атрактивна за спорт и за целогодишен туризъм с концепция „четири“ сезона в града – реализирана с ЕС финансиране

Всички виждаме кризата с туризма всяка година, липсата на инвестиции в модерна туристическа инфраструктура лишава града от туристи и допълнителен ръст в икономическо развитие, намалява приходите в туристическият сектор, намалява доходите на работещите в сектора и води до преки съкращения на персонала и в загуба на работни места за града.     

През декември 2018 г. в област Варна са функционирали 151 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване според данните на регионалното статистическо бюро на НСИ.

Броят на стаите в тях е 6.8 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.6%, а на леглата в тях – с 4.8%.

Независимо от това общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2018 г. е 12.4% и трайно намалява. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.6 процентни пункта.

При наличие на легла – 14.8 хиляди в региона на Варна през зимните месеци има заетост едва 1.8 хиляди (1873 нощувки на ден). Това са постъпления от под 3,5 млн.лева на месец средно примерно през месеци – ноември и декември в региона за туристическият отрасъл само от легловата база.

Изграждането на атрактивни СПА комплекси с концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия (Tropical Islands), Румъния ( Терме Букурещ), Гърция, Полша, Латвия, Франция (Аквапарка Aquaboulevard), Япония и даже в Норвегия (Pirbadet Waterpark) на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси.

В голям обем тези комплекси се реализират с ЕС средства по програми за развитие на целогодишен туризъм в градовете или курортите, за съжаление за 10 години откакто сме в Европа във Варна няма реализиран – нито един такъв комплекс с европейски средства! Защо?

Д-р инж. Дойчин Ников:  Варна спешно се нуждае от нов и модерен общински център с закрит менерален басеян с възможности за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания –  реализирана с ЕС финансиране

Дом “Младост” е пуснат в експлоатация на 25.05.1986г. Той е разположен на площ от 9500 кв.м. Самата сграда има площ 2400кв.м. Водата, която идва от сондаж с дълбочина 1 980 м, е термална – с температура 47ºС. Лекува заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на храносмилателната система, гинекологични заболявания, постравматични състояния.

Много отдавна е приватизирани и сега са притежание на Феста холдинг. От години басейните само се експлоатират, но не се влагат в материалната база никакви средства и тя е в лошо състояние. Поддържат се само двата външни басейна.

Това е място, в което има уроци по плуване, използва се за рехабилитация на деца и възрастни хора с увреждания. Част от тях използват треньори. Възрастните използват за рехабилитация треньори /ако е необходимо/, но някои за подобряване на състоянието е необходимо само плуване.

Днес такава рехабилитация и за възрастни, и за деца с увреждания не може да се извърши в нита един санаториум във Варна, да не говорим целогодишно. Допълните отчитайки, че комплекса е частен – всички възрастни, и родители на деца с увреждания заплащат за тази рехабилитация от собствения си джоб. Няма никакво подпомагане от страна на НЗОК. Според думите на треньорите басейнът е изключително подходящ за това и няма друг такъв басейн във Варна.

Д-р инж. Дойчин Ников: Варна спешно се нуждае от нов и модерен Експо център и Конгресен център в града –  реализирана с ЕС финансиране

Дворец на културата и спорта – Варна (ДКС) разполага с Експо център. В него има ограничен възможност да се разположат павилиони със складови помещения, оборудвани с обособен кът за сядане. При нужда се изгражда сцена, оборудвана с озвучителна техника и други удобства. Експо центърът предлага възможност за реорганизация на вътрешните площи за провеждане на изложби и други културни мероприятия за съжаление с ограничен капацитет. Самият дворец на културата изпитва краен недостиг на места за паркира, практически с ограничени си места – системно при всяко културно събитие стават задръстване на улици и кошмар за преминаване на автомобилите в региона. Има остра нужда от обществен паркинг и от нова модерен експо център в града.

В ДКС няма семинарни зали, които да побират 1500 – 2000 посетители. Поради тази причина не могат да се провеждат мащабни изложенията, към които фирмите проявяват интерес.

Независимо от обещанията на администрацията и кмета, за 7 години нито беше направен проект за модернизацията към нов Експо център с модерна визия, нито беше реализирано някакво кандидатстване за намиране на европейско финансиране за технически проект, нито за цялостно финансиране на нов експо център в града, нито за реализация на обществен паркин. Печалбата на дружеството е 53000 лв на година, а натрупаните загуби са без промяна, материалната база е остаряла, а входа от към паркинга е под всяка критика във „визия“.  Около 20% от разходите са за електроенергия. Съоръжението се нуждае от сериозни инвестиции, за да отговори на новите изисквания.

Общината не може да отдели никакви инвестиции, алтернативата е само европейско финансиране.

Ако град Варна се управлява от държавници, те трябва още тази година поемат публичен ангажимент за изработка идеен проект, анализи и обосновка за ЕС финансиране още 2020 година и да кандидастват в Брюксел (ЕК) в цел изготвяне на технически проект и реализация на нова МОДЕРНА ЦЕЛОГОДИШНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АКТИВЕН СПОРТ И ТУРИЗЪМ още тази година, иначе туризма като индустрия край Варна е обречена. 

Д-р инж. Дойчин Ников, КЧИЗ©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share