07. Социална и жилищна политика – нашата основна визия за реформи – План за Варна

Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени социални услуги на цялата територия на община Варна.

07.1. Приоритет – равнопоставен достъп до възможности за икономическо развитие за всички свои граждани

Целта на социалните политики, които една община следва да прилага, е чрез тях да осигури равнопоставен достъп до възможности за икономическо и социално развитие за всички свои граждани. Водещ фактор при управлението в общината е осигуряване на добри условия за живот на всички възрастови групи от населението. Това ще е приоритет и в работата на кмета и администрацията, като мото ще ни бъде: „По-добра община – по-добър живот“.

Общината ще работи постоянно в партньорство с държавните институции, така и от неправителствените организации, специализирани в тези области в цел да управлява социалните рискове като безработица, социална изолация, престъпност, бедност и бездомност на цялата територията на общината.

Като притегателен център за бизнес, образование и хора, Варна е сред малкото градове в Североизточна България увеличаващи населението си. Хиляди студенти и млади хора идват всяка година да учат в университетите и много от тях избират да останат тук.

Демографските тенденции в България имат силно негативни тенденции, но най-големите проблеми са свързани с много високата обща смъртност и постоянна емиграция на хора в активна възраст, като и град Варна не е изключение. Днес общата ни смъртност надхвърля 15‰, като по този показател изпреварваме останалите европейски държави с няколко пункта, а в селата ни дори надхвърля 20%.

Приоритетно ще работим за развитие на икономическият потенциал на града в цел предоставяне на нови възможности за икономическо развитие за всички граждани. Мерки ще бъдат насочени към ускорена реализация на значими икономически проекти по „твърди“ мерки с европейско финансиране в цел генериране на нови работни места, повишение на доходите на гражданите, ангажиране им с дългосрочно професионално развитие и при гарантиране на доходна работа на всички младите хора в града и на цялата територия на общината, и в цел привличане на чужди инвестиции (ПЧИ).

 

07.2. Приоритет – Постигане на ново ниво на медицински и социални грижи на европейско ниво за цялата територия на община в ангажимент от срок до 2023 година  

Проекта ще е иновативен за Варна и ще включва пилотна реализация на една нова модерна интегрирана поликлиника първо в Каменар с включена устойчивост по проекта от 4 години. Веднага при реализация на пилотният проект в Каменар ще стартиране реализация с ЕС финансиране в изграждане и на други подобни модерни общински поликлиники в кв. Виница, кв. Тополи, Казашко,  Звездица, Константиново и к.к. Св.св. Константин и Елена и к.к. Златни Пясъци – реализирани с ЕС финансиране.

Реализацията на този определено социално значим проект за цялата община Варна ще гарантира европейско ниво на обслужване на всички граждани, нови социални грижи от звена близо до хората и медицински грижа от реакция на медицински екип с оборудвана линейка до 20 минути в задължително покритие за цялата територия на общината – в срок на реализация като ангажимент наш до 2023 година.

Проекта ще бъде „типов“, който ще бъде напълно иновативен за Община Варна и ще се реализира с ЕС безвъзмездно финансиране. Центъра ще бъде насочен и за социално обслужване на хората с увреждания и техните семейства, както и към лицата на възраст над 65 години с ограничени възможности за самообслужване от с. Каменар и близките села.

Предвижда се създаване на отделно звено (социално отделение) към Интегрирания център “Каменар” за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – до 4 лични асистенти, до 2 домашни помощници, медицинска сестра и психолог, който ще помагат почасово (или на доброволни начела) на хората в неравностойно положение в с.Каменар и близките села. Потребителите на новия център ще получат равен достъп до здравни, социални и други услуги. Работата с всеки един от хората ще бъде в зависимост от изготвеният му индивидуален план. 

Един домашен помощник ще обслужва 8 лица по график, или 56 лица ще се възползват от услугата домашен помощник. 4 лични асистенти ще осъществяват полагането на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или тежко болен, за задоволяване на ежедневните им потребности. Целта е да се осигури на нуждаещите се достъп до дългосрочна здравно-социална грижа. На потребителите на услугите ще се оказва и психологическа подкрепа от наетия по проекта психолог. Освен, че начинанието ще развие нова форма на почасови социални услуги в с. Каменар и близките села, то ще осигури трудова заетост на безработни лица.

07.3 Приоритет – ново европейско ниво на социална и жилищна политика в ромските махали и в Максуда от пълна социална ангажираност към гражданите и техните проблеми     

Случващото се в гетата и в Максуда от събаряне на къщи на граждани е тема-табу, към която се прибягва само в името на евтин предизборен популизъм. Ромските махали са забравени както за инвестиции, така и за контрол, което ги превръща в “горещи точки” на напрежение, конфликти и проблеми, а пълната липса на жилищна политика която община Варна невидима за хиляди нейни жители. Общината не защитава социално уязвимите и бедни граждани, не участва по никакъв начин в имотния пазар, нито в изграждане на нови социални жилища, а общинските жилища – предоставяни за временно настаняване на нуждаещи се, са синоним на мизерия и бедност.

Ще преустановим всякаква общинска практика по събаряне на жилища на граждани, без предварително предоставяне на алтернатива от общински жилища на европейско ниво за достоен живот на своите граждани. Напълно е не допустимо в 21 век, при десетки европейски и социални програми за интеграция, общината да няма ефективна жилищна политика по превенция и по изграждане на общински жилища в цел предоставяне им на хора в нужда или на засегнати граждани при изграждане от бившита администрация на грандомански проекти в града.

Ще приложими европейска практика и ще разработим ефективна дългосрочна общинска политика за ускорено изграждане на общински жилища чрез кандидатстване по европейски проекти и в цел дългосрочно решаване на един значим социален проблем в града – нерешен десетилетия.

Не искаме жилищната политика на Варна да е безкрайно субсидиране на немотивирани да работят хора, а да е справедлив модел, в който изпадналите във временна неспособност да издържат себе си и семейството си, да могат да разчитат на сигурността на приличен дом докато си стъпят на краката и отново станат финансово независими. Ще разработим нов социален пакет и проект за които ще търсим приоритетно европейско финансиране в заложена устойчивост поне 4 година – в предоставяне на социални жилища плюс работа на хората в нужда.

Община Варна ще възприеме практиката на европейските градове и да започне много по-активно изграждане на общински жилища и в реализация на подобни значими социално проекти. Така тези жилища ще могат да бъдат отдавани или продавани на преференциални цени както на нуждаещи се, така и на млади семейства в нужда.

Амбицирани сме да наградим и доразвием системите за социална подкрепа и взаимопомощ на ново европейско ниво и близо до местните общности, както и да работим за създаване на истинско – солидарно, но самостоятелно и инициативно общество. Ще създадем социална среда в града, в която икономическите възможности са стабилно подобряващи се за всички, като поощряваме инициативите и възпитаваме у младите варненци предприемачески дух, стабилност в доходите и постигане на лична финансова независимост.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share