07.IV. Социална и жилищна политика – Реализация на инфраструктурни проекти в жилищни зони съобразено с ЕС норми и в модерни концепции от Европа – План за Варна

07.IV. ПРИОРИТЕТ: Реализация на инфраструктурни проекти в жилищни зони съобразено с ЕС норми и в модерни концепции от Европа

Ще се тоалират проекти на изявени, иновативни архитекти и модерни европейски градоустройствени концепции за реализация само на инфраструктурни и транспортни проекти в жилищни зони съобразени напълни с ЕС норми и за модерна градска среда първостепенно за хората, а не за автомобилите.

IV.1. Приоритет: Пешеходците с приоритет пред автомобилите

Днес по официални данни 47% от цялото население на град Варна е изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за 24 часа. 52% – над граничните стойности за ден, 29% – над тези за вечер и 44% за нощ. Същевременно 79% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. „специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички показатели. Данните са от анализ на шума, направен за разработване на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна“ – Община Варна.

Какво е мнения на експерти за бул. Васил Левски?

⭐ „В концепцията за бул. “Васил Левски” виждам остаряло мислене, неадекватно на съвременните тенденции именно по посока на пешеходците. Този булевард, вместо функционален организатор на околното пространство, май ще се превърне в градска бариера”, казва арх. Христо Топчиев, преподавател в катедра “Архитектура и урбанистика” на Варненския свободен университет.

⭐ “Булевардът безспорно е необходим, но е под въпрос доколко значимо ще облекчи трафика. Според мен основното движение е съсредоточено между централната част на града и крайните квартали”, смята Свилен Крайчев, бивш зам.-кмет на Варна по транспорта.

⭐ Според варненския еколог Илиян Илиев проблем ще са шумът и прахта за живеещите в близост. Столичанинът Веселин Кирев, който е активист в областта на обществения транспорт, говори за “градски бариери”: “Това е разсичане на тъканта на града. Пешеходците остават на заден план. И в София доста булеварди бяха изградени така. Грешка е на града да се гледа по принцип като на транзит. Транзитът трябва да се движи основно с обществен транспорт, а не с автомобили. Така градът се гетовизира”.

⭐ Според експерти на СНЦ “КЧИЗ” и СНЦ “Бъдеще за Варна” – бул. Васил Левски не е правилно проектиран и би трябвало булеварда да бъде покрит (тунелен тип), като отгоре да бъде планирано и да бъдат изградени жилища с налични ЕС безвъзмездни средства по Оперативни програми, каквато е практиката от години е в повечето европейски градове – Хамбург, Барселона и Мадрид в цел изцяло решение на проблеми като – шум, наводнения, свлачища и замърсяване на въздуха от автомобили.

Д-р инж. Дойчин Ников: “Абсурдното не е само целият проект бул. Васил Левски в напълно остаряла концепция от 30 години и в своя замисъл без никаква възвращаемост на инвестицията за общината, но и това, че в Европа подобни инфраструктурни проекти се реализират с ползване на 50-67% ЕС безвъзмездно финансиране.”

Изграждането на магистралите и шосетата в големите градове в Европа неизбежно поражда вторични проблеми свързани с големи нива на шум и замърсяване на въздуха генериран от автомобилният трафик.

От десетилетия жизненоважна пътна връзка е главното главоболие за жителите на Хамбург, втория по големина град в Германия и второто по големина пристанище в Европа. От своето изграждане преди няколко десетилетия, 6-лентовата магистрала създаде голяма физическа бариера, която разединява общностите от двете страни на магистралата. Жителите на кварталите Шнелзен, Баренфелд в Хамбург изразяват загрижеността си за големите нива на нежелан шум и замърсяване на въздуха, генерирани от тежкотоварните автомобили и автомобилния трафик по тези участъци на магистралата. Групите на Общността за натиск провеждат кампании в продължение на повече от три десетилетия, като настояват федералните и местните власти да осигурят решение на проблема с шума и замърсяването на въздуха, генериран от А7. В отговор на тези изисквания беше стартиран Hamburger Deckel или проект за подобряване на инфраструктурата чрез покриване на магистралите и шосетата преминаващи през града.

Бетонът и навесът на тунелите са широки средно 34 метра и имат дебелина на стените от 2 до 3 метра. Над тунела се изграждат нови обширни паркове, общински градини и парцели за нови жилищни комплекси.

Земята собственост на Община Хамбург изградена над магистралата, намалена от шума от автомобилният трафик е предложена на частни предприемачи. Продажбата на тази земя допринесе за намаляване на разходите по проекта и компенсира финансовите заеми взети от Община Хамбург. Общата стойност на проекта е разделена между Община Хамбург (17%) и федералното правителство (83%).

Земята над магистралите в града може да се ползва за жилища на социално слаби граждани или за обещетение на граждани, пренудени да се лишат от жилища в Максуда поради строителството на бул. Васил Левски.

IV.2. Приоритет – Изработка на проект за частично покриване на бул. „Васил Левсики“ и реализация отгоре на общински жилища и паркове с ЕС средства до Максуда.

Без съмнение бул. “Васил Левски” е мащабно начинание. Но, безспорно проектиран така бул. “Васил Левски” ще докара на варненци гарантирано – нов шум и замърсяване на въздуха от автомобилният трафик, прах и проблеми при поройни дъждове в наводнения.

Наличните ЕС безвъзмездни средства в Оперативни програми и установена успешна вече практика в Европа от изграждане на паркове и жилищни постройки над магистралите след покриването им дава неограничени възможности на общините от важен социален дивидент за своите граждани от паркове и жилища, и възможни потенциални доходи от значителни финансови приходи в бюджета, както от наеми или продажби.

Не ползването на подобна успешна практика във Варна е просто липса на всякаква държавническа далновидност или липса на елементарна инвестиционна грамотност на предишната администрация и кмет.

Затова приоритетно още 2020 година ще изготвим проект за частично покриване на бул. Васил Левски до Максуда и за реализация отгоре на общински жилища и паркове. Ще кандидатстваме с проекта директно в Брюксел за изцяло финансиране с европейски средства. Проекта е пилотен и иновативен за България и за Варна, и при успешна реализация опита ще се приложи и в други части на улици и булеварди на Варна.

Също ще се направи анализ за ЕС финансиране на типов проект за реализация на шумова бариера по бул. „Васил Левски“ в места със средочен автомобилен трафик и шум.   

IV.3. Приоритет – Приоритетна реализация само на проекти за нова транспортна инфраструктура – получели обществена подкрепа от мнозинството граждани след проведено съгласуване на всички нива – от долу на горе.

Проектирането транспортна инфраструктура в един европейски град е пряко обвързано с градската среда трябва да започва и да свършва с мисъл за хората и в потребност за хората – за осигуряване на достъпни транспортни комуникации с квартали с качествена и бърза транспортна инфраструктура, при проектирането им първостепенни трябва да са хората, а след това автомобилите. Инфраструктурата трябва да е напълно удобна за пешеходците и велосипедистите, тя да бъде мултифункционални, а също да има планиране в рентабилност на инвестираните обществени средства в цел покриване на поддръжката си.

Крайно време е Варна да се нареди до други европейски градове, предлагащи уредена градска среда с модерна транспортна инфраструктура – функционална и експертно прецизирана. Крайно време е нашият град да има модерен и екологичен релсов транспорт. Градът ни има належаща и спешна нужда от промяна на курса – към една последователна градоустройствена политика и към една последователна и дългосрочна транспортна концепция за развитие до 2030 година. Всички инвестиции трябва да се реализират чрез ясен план, при точни и конкретни поставени цели, и в измерване на напредъка по постигането им в полза на града, в полза на гражданите и в полза на значително видимо подобрение на транспортната схема на града. Приоритетни трябва да са ЕС инвестициите.

 Успешна практики и проекти с ЕС финансиране за покриване и улици в европейски градове:

  • Проект Hamburger Deckel, 2017-2021, Община Хамбург;
  • Проект в Мадрит, Испания (Avenida de Portugal), 2015- 2018, Община Мадрит, 67% – ЕС финансиране.
  • Покритие на трасе на високоскоростен влак (AVE) в Барселона, „Coverage of the train tracks in Sants“- 5 км зелено трасе в нова улица.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share