07.V. Социална и жилищна политика – Качествен живот, развитие и защита на рискови групи – План за Варна

Ако едно социално общество не може да се грижи за най-уязвимите си членове, то това общество не може да се грижи и за себе си. Не можем да прием за европейски ниво на един град или в 21 –век, където един квартал (с. Каменар) няма поликлиника, нямат лекар, няма стоматологичен кабинет и лекар, липсва санитар, а гражданите там са лишени от най-елементарно медицински и социални грижи в непосредствена близост до тях. За четири години в европейско „развитие“ на една община за тях явно невидимо, абсолютно нищо не е направено за тях по темата от една общинска администрация и кмет, която се намира непосредствено на 7 км във Варна?

Системните проблеми в града са много и независимо от усилията на общината, те не намаляват, а с всяка година се увеличават – проблеми с включванията на хората с увреждания, старите ни съграждани, защитата на жертвите на насилие, младите родители, студенти без работа и доходи, и социално слабите, са причина много от тях да се чувстват като пленници на собствените си домове или още по-лошо – странични наблюдатели на собствения си живот вече години.

Недопустимо е в модерен и икономически развиващ се град наши съграждани да са практически невидими или да се чувстват нежелани в една община или приемният ден на кмета на град от 350000 жители да бъде един път в месеца за 2 часа? Също е недопустимо Варна да няма местен омбудсман? Бургас има, Стара Загора има и София имат такъв.

V.1. Приоритет – избиране на местен омбудсман най-късно 2020 година и кмет ангажиран с проблемите на гражданите с приемен ден миниум един път в седмицата.

 Всеки варненец, поставен в изолация, е пропуснат шанс за нашия град да се развивам да бъде по-богат, по-цветен и по-енергичен. Знаем, че в социалната ни система има дефицити и куп социални проблеми, нерешени и трупани с години – основно поради социална неангажираност на администрация и кмет. Там, където не можем да допринесем с лична експертиза, ще разчитаме на задълбочени партньорства с експертни и други неправителствени организации на техният професионализъм, експертност и опит.

Искаме Варна да бъде напълно хармоничен, икономически развит и толерантен град. Всички нейни жители да водят достоен и сигурен живот – без страх от социална и икономическа изолация, насилие и престъпност. Тъжните статистики на МВР от последните години, разкриващи грозната действителност на системни проблемите с домашното насилие и несекващите новини за самотни възрастни хора, оцеляващи в самота и нищета, всичко това задължително трябва да остане в миналото. Ние има амбицията и волята всичко това да променим, амбиция тази промяна да дойде чрез екипна работа със всички – държавни институции, общински социални служби, гражданите и неправителствените организации.

Всички патрулиращи полицаи ангажирани в структурата на Общинска полиция, както и служителите в администрацията, занимаващи се с изолирани или рискови групи, ще преминават обучения и подбор. Няма да позволим и няма тоалираме администрация която да не бъде социално ангажирана към проблемите на гражданите и всички рискови групи – това еднозначно ще бъде променено един път за винаги в община Варна.

Ще поставим европейски норми на ниво Варна и ще изискваме присъствието на полицаите в града да е търсено и приветствано, полицаите да бъдат уважавани в престижна професия в името, в служба на града и на гражданите, а посещението на общинската администрация да не е изнервящо или обезверяващо за хората.

V.2. Възпитаване и стимулиране на предприемачески дух в децата от малки.

Утрешните бизнес лидери и основатели на компании са днешните малки деца, чиито родители са ги отгледали в духа на предприемачеството — умение, което става все по-важно. Като родители, така и общината ще направи всичко възможно да вдъхновява предприемаческия дух с различни инициативи, да поощряваме  емоционалните им умения, от които има нужда всяко дете, като приемането на риска, ефективното разрешаване на проблеми и положителната нагласа към провалите.

За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища на заетост, Варна има нужда от повече предприемачи.

Ще разработим, съвместно с бизнеса и неправителственият сектор, и ще приложим нов иновативен общински план по предпринимателство с конкретни цели и обучения в училищата.

В плана ще бъдат застъпени три основни области: развитие на образованието и обучението по предприемачество,създаване на подходяща среда за развитие на бизнеса, както и популяризиране на успешни примери и по-целенасочена работа с определени групи от населението.

В плана ще бъдат описани от експерти и ще предложи незабавни действия за изпълнения в три области:

  1. образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриването на нови предприятия в училищата,
  2. по-добра административна и законодателна среда за дейността на предприемачите чрез отстраняване на съществуващите структурни пречки и осигуряване на подкрепа в решаващите етапи от жизнения цикъл на предприятията на територията на общината,
  3. активизиране на предприемаческата култура във Варна за израстването на ново поколение предприемачи от действия и мерки.
  4.  

V.3. Адекватни кризисни центрове на европейско ниво за временно настаняване

Практиките при настаняването и достъпа до образование се очертават като най-сериозните проблеми, свързани с кризисните центрове за деца посочва нов доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК). Това е третият тематичен доклад на БХК за правата на децата в кризисните центрове в България. Всяко шесто дете, настанено в кризисен център, няма достъп до образование.

В решение на този проеблем, ще разработим програма с неправитественият сектор за формиране и под техен контрол на група подготвени учители в цел провеждане на индивидуална и самостоятелна форма на обучение за настанените деца е кризисните центрове на територията на общината. Допълнително ще провеждаме постоянен системен контрол над образователните услуги в кризисните центрове.

V.4. Достойна среда за хората с увреждания

Ще работим за формиране на обществена среда, в която хората с увреждания се чувстват достойни и пълноценни граждани. По примера на много градове в Европа, задължително всички общински служители, които участват в работата, комуникация, изграждането и контролирането на градската среда, да преминават всяка година обучителни симулации, които ги поставят в ролята на хора с увреждания. Целта ни е проста и само една, те да имат пряк опит с детайлите на градската среда, които създават проблеми на хората в неравностойно положение и да се въведат норми и изискване към всички проекти изпълнявани от общината тази среда да бъде функционална за  хората с увреждания.

V.5. Активни възможности за живот за пенсионерите

Рискът от депресия след пенсиониране скача рязко, а близо половината пенсионери в България са застрашени от пълна социална изолация, ако нямат занимание извън дома си. За това заедно с TimeHeroes и с млади доброволци (студенти и ученици) ще стартиране различни инициативи за тях: Станете доброволци! “За добрите дела няма пенсиониране”, целта на инициатива пенсионерите да ангажирани с различни добри каузи и дела в града.

Нова инициатива e да привлече възрастните хора за мисиите си, защото така те ще могат да продължат да бъдат полезни с уменията си и заедно с това ще останат включени в обществото. Доброволческото може да им помогне да създадат нови познанства и приятелства, да преодолеят социалната изолация и чувството на самота, както и да останат физически активни. А хората в нужда ще бъдат благодарни.

Съвместно със Съюзът на пенсионерите във Варна ще разработем следни съвместни проекти с ЕС финансиране и инциативи в цел прилагане на успешни практики от Европа:

Brainy Tech  – ученици учат възрастните хора как да  използвате приложения (като интернет, електронна поща и Skype) с цел да ги приобщят към младите хора, техните семейства и приятели.

Room for tea (Стая за чай) – свързва неплатени стажанти (хора които трупат трудов стаж) с по-възрастни хора, които имат свободна стая. Стажант получава безплатно настаняване; възрастния човек получава помощ в къщата и добра компания.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share