08.II. Администрация – Прозрачно и отворено управление – План за Варна

Днес в забързаният 21 век една ефективна комуникацията между община, администрация и на отделите ѝ с гражданите не може да става на хартия. Важна част от ефективната работа е дигитализацията и въведените модерни ИТ системи.

Една базирана на аналогова комуникация администрация в сканиране на хартиени документи губи хиляди часове седмично в подобна безплодна дейност. Часове, които могат да се оползотворят в разрешаване на проблемите на града и на гражданите. Документи, създавани в общината и предавани между звената в сканиран вид са недостъпни за търсене, индексиране и систематизиране. За това първостепенно за нас ще е внедряване на модерни информационни системи (ERP, SCM, CRM). Само внедряването на такива системи може да оптимизират прецизно дейността на администрацията в цел тя да постигне оптимизация – бързо да търси и намира нужната ѝ информация, тези системи ще предоставят модерни инструменти в отчетност и в цел постигне на общественият контрол на гражданите върху това как и какви решения се взимат в общината.

Гражданите са важен коректив в работата на администрацията и тяхното мнение е от изключително значение за насочване на дейността й в определена посока и непрекъснато подобряване качеството на административните услуги. Ето защо  важно място в сайта на общината ще бъде отредено на анкетите. Постоянни са анкетите за качеството на обслужването и за проблемите с шума. На определен период от време ще се публикуват он-лайн анкети за проучване на общественото мнение по въпроси като „Какво искате да се случи в Община Варна?” и „Какво бихте желали да има в новата паркова територия в Морската градина?”. По този начин са идентифицирани важни проблеми, тъй като гражданите искат различни неща едните желаят по-добри пътища, други искат да стане по-чисто, а трети да се увеличат чуждестранните инвестиции. Възрастните граждани искат да видят нов балнеоложки център, предлагащ терапия с лечебна кал, а младите -повече атракционни.

Важна част от една община е структурираният правилно сайт на централната и местната администрация, който осигурява актуална информация – затова той ще бъде комплексно оптимизиран. За оптимизиране на процеса по актуализация на сайта, ще бъде разработена нова инструкция за поставяне и публикуване на данните. Със заповед на кмета ще бъдат определени длъжностните лица, които ще публикуват информация, а също така и разделите, до които ще имат достъп. По този начин ще бъдат дефинирани отговорностите към публикуването на информация за всяка една специфична дейност, извършвана от администрацията. Навременното и точно публикуването на новини за актуални събития, както и превода им на английски език ще бъде наш постояннен ангажимент.

В раздел „Административни актове” ще се публикуват не само действащите нормативни документи, но и проектонаредбите на общината, които могат да бъдат разгледани и дискутирани от всички граждани. Всеки гражданин може да изпрати и своето мнение и предложение за промяна на текстовете, преди те да бъдат окончателно приети от общинския съвет.

Ще бъда наложен нов стил на открито и прозрачно управление в Община Варна  подчертан чрез публикуваните на сайта: регистър на общинските имоти и местата за реклама в града, както в текстов вид, така и с възможност за показване върху картата, чрез използване на атрактивната уеб-базирана ГИС-технология; сигналите на гражданите ще бъдат публични, ще могат да се проследяват и да се анализират, друга важна публична информация ще бъде – отчета на кмета; проектите за бюджет и отчетите за изпълнението му; ежедневно публикуваните обяви и съобщения; разделите с информация за обществени поръчки и концесии. В духа на достъпното и открито управление ще бъде  разделът от сайта, посветен на омбудсмана в града.

Реформите ще бъдат основно насочени в следните направления:

1. Пълна дигитализация на общинските процеси – Всички услуги, които общината предоставя на гражданите, ще се оптимизират да могат да се извършват и електронно с минимална човешка намеса.

2. Публичност и отчетност на взетите решения – Публичността на електронния документооборот, подаваните проблеми и сигнали от гражданите (решени, забавени и не решени от администрацията) – ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка информация и бездействие на конкретно звено администрация без да е необходимо разрешение.

3. Редовен одит и оценка на работата на всеки общински служител –  Ще въведем ясни и европейски стандарти за работа, за добре структурирана работна среда и за справедливо възнаграждение на труда на всеки общински служител – според резултатите от труда му, преизчислявано и преоценявано всяка година на база обективна количествена оценка на постиженията, оценка на гражданите и на общественият принос пряко за развитието на града.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share