08.X. Администрация – Зам. кметове по дигитализация, по инвестиции и по туризъм – План за Варна

Всяка община трябва да се професионално и експертно за това избора на заместник кметове в екип трябва да бъде правилно и внимателно прецизиран – от гледна точка – опит, знания, експертност, програма и мениджърски качества за работа в колектив.

Всеки заместник кмет трябва да има точно и ясна развита управленска програма от цели, която той с екипа си трябва целеустремено и амбициозно да изпълнява и да има обществена отговорност в реализация в своя ограничен във време мандат.

VIII.1. Зам. кмет по дигитализация

Още месец май 2018 година на проведения форум INNOWAVE PRE SUMMIT 2018 във Варна. След проведени два дни дебати, като резултат ще бъде представен общ меморандум за дигитална стратегия към Община Варна (пътна карта). Представителите на всички вузове, клъстери – ИКТ и СНЦ „КЧИЗ”, представители на общината и НПО-та се обединиха пред общата концепция, че ако Варна ще се трансформира в дигитален хъб с иновационна икономика и в Smart City (Умен град) с интелигентно управление е нужно:

1) Сформирането на Дигитален борд (в обществен съвет) с представители на НПО-та, Вузовете, клъстерите, представители на общината (кмет или зам.кмет) и бизнеса, който обществен съвет да има регламентирани законово възможности от определяне на дигитална стратегия, обучение и основните насоки в посока на дигитализация на ресурси във Варна и региона;

2) Предложено беше да има зам.кмет по дигитализация (подкрепено от бизнеса, ИКТ клъстера, всички водещи дигитални и ИТ компании и СНЦ “КЧИЗ”) към Община Варна, който да координира работа в общината и да бъде член на общественият съвет по дигитализация;

3) Предложено беше да бъде създаден „Фонд дигитализация”, за финансиране на иновационни проекти ИКТ избрани на състезателен принцип по темата Smart City и дигитализация на града – мобилност, интелигентната икономика, интелигентно smart управление и др.;

4) Едно от най-важните предложения е за формиране на дигитално обучение (иновационни кръжоци, роботика, основи на програмирането и други) и в основните и средните училища във Варна.

Затова в община Варна ще има свои експерт и професионалист – зам. кмет по дигитализация, който работи по това града и процеса в общината да се  дигитализират, по изпълнение на проект в тази сфера в града те по-бързо да се случат и за изпълнение на описаните точки 1-4. Той ще работи в пълно партньорство към поставените цели с всички – бизнес, неправителствен сектор, вузове и ИТ клъстери. Тази позиция е много важна и отговорна за това града Варна един ден да се превърни пълноценно в „Умен“ град работещ интегрирано и пълноценно в услуга на хората.

VIII.1. Зам. кмет по туризъм

Варна е туристически и черноморски град, всички виждаме, че туризма от години ние в криза. За това града се нуждае експерт с опит по ЕС програми и опит в туризма, който да може да генерира и мащабни европейски инвестиции в този сектор, така нужни днес спешно на града ни. Нужна ние пълноценна и модерна, целогодишна и атрактивна инфраструктура около града, нужен ние нов бизнес климат – туристическият бизнес да почуства видима промяна и ангажираност на една община от целенасочени действия – изпълнявани програми, туристически форуми, участия от изложения в чужбина, срещи с бизнеса и посещения на нива Министерства и в Брюксел, че се работи последователно и далновидно за привличани на туристи в региона.

 

VIII.1. Зам. кмет по инвестиции 

За последните 4 години града ни беше напълно неглижиран от мащабни инвеститори, чужди инвестиции в региона практически от години няма, градове като Шумен, Бургас и Пловдив с години ни задминаха в постижение – индустриални зони, открити нови производства и акумулиране чужди инвестиции ПЧИ за 10 години. Проблема в града е комплексен, практически днес в града няма нито – бизнес климат, няма и условия за мащабни инвестиции, от години настоящият кмет напълно неглижира проблема, практически отказва и проваля всички срещи с инвеститори, отказва и такива срещи на ниво София и Брюксел.

Града определено се нуждае от нова визия, от нова концепция, от нова среда и най-вече от един амбициозен зам. кмет по инвестиции с опит, задължително грамотен експерт и задължително мениджър, който да успее да върни всичко това, което града ни загуби за 10 години – инвестиционен климат, инвестиционни възможности от готови и рентабилни проекти, и най-важното да върне интереса на инвеститори от чужбина в това да инвестират тук пак в града.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share