08.VI. Администрация – Ясни задължения и отговорности на всички нива – План за Варна

Варна е един от най-приватизираните градове в Европа – поддръжката на уличната и асфалтирането на мрежа, водоснабдяване и поддръжка на канализация, светофарите и осветлението по нея, видео-наблюдението по улици и светофари,   снегопочистването, поддръжката на зелените площи, сметосъбирането са дейности, ВИК и ТЕЦ отоплението, които са разпределени между множество частни фирми, работещи за сериозни печалби, но явно без добри обществени резултати в принос за града и за гражданите.

Практически днес варненци по никакъв начин не могат да упражняват ефективен контрол върху резултатите им, а наличните общинските структури, единствено понякога налагащи глоби като прецедент – мярка, която очевидно по никакъв начин не респектира фирмите и е видимо твърде слаб мотиватор. Резултатът от това са разбитите и тъмни улици осеяни с дупки, пълното отсъствие на градска хигиена – бурени около блоковете, разрушени и неподдържани тротоари, графити на всякъде, ежегодните проблеми с почистването на снега и т.н.

Днес град Варна явно и видимо не разполага с ефективна Общинска полиция, която да е под прякото управление на кмета. Една Общинска полиция с точни и ясни задълженията за съблюдаване за спазването на обществения ред, правилата за движение по пътищата, нормите за шум, прилично поведение и т.н. които днес са напълно разпокъсани между цяла плеада институции, заместник кметове и нива от етажна бюрокрация в общината.

Реформите ще бъдат основно насочени в следните направления и приоритети:

V.1. Приоритет – Край на филма за анонимните и безконтролни “поддържащи” фирми

Приватизацията до сега на типични за общините дейности коства на варненци милиони от градския бюджет при факти без видимо подобрение, а общинската администрация по никакъв начин не се чувства част от този управленски процес в един града, като „контролните“ ѝ функции се свеждат до панически реакции само, когато се установи обществено недоволство, медийна публикация или поредната тиражирана статия на Капитал за корупция от схеми.

Учудващо – но е факт, че в съседна на нас европейска държава или в Община Констанца – общинска фирма там асфалтира общинските им улиците за 12,8 млн. евро или три по-евтино от разходите на Община Варна?

Освен, че асфалтира улиците на град Костанца (община Констанца), общинската фирма поддържа магистралите в близост до Констанца, занимава се с изграждане на тротоари, пешеходни алеи и нови улици.

 Учудващо – но е факт във Варна, че един местен активист и отговорен гражданин  от години по своя воля, инициатива и със свой финасов ресурс – е подновил, реновирал и изчистил много повече неща в града видимо, от колко една много числена общинска фирма с хиляди левове заплати от фонд. Такива доказани креативни личности и местни обществени инициативи ние определено ще подкрепя и ще развиваме мащабно в града.

Приоритетно – ще работим всички общински фирми да бъдат оптимизирани в цел да не генерират загуби и да станат рентабилни, и по-етапно да се преминава към централизирано поддръжка от основни дейности в града от изцяло общински фирми.

III.2. Приоритет – Създаване на работеща Общинска полиция – напълно отговорна към гражданите и към проблемите на града

Създаването на ефективна Общинска полиция и нейната оптимизация в числен състав под прякото ръководство на кмета ще разреши в много голяма степен част от проблемите натрупани в града и ще намали съществено обществено усещането за безнаказаност в града. За това ще работим напълно отговорно, последователно и дългосрочно тази Общинска полиция – да има визия, да има ясна цел и да има един професионално подготвен за изискването на времето днес – оптимален и експертен мениджърски екип.

III.3. Инспекторат по европейски образец

Време е тази общинска структура, с натрупани и наслагвани дълги години проблеми да бъде напълно реформирана и да бъде преобразена по европейски образец, а нейната ефективност ще да бъде неколкократно увеличена в полза на бизнеса, на гражданите и цел развитието на града.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share