08.VIII. Администрация – Формиране на кварталните съвети – междинни звена – План за Варна

Проблемите и нуждите на всеки един квартал във Варна са специфични. Точно такава е ролята на кварталните съвети, които ние искаме да учредим.

Дейността на тези съвети ще бъде разписана чрез нов Закона за местното самоуправление и местната администрация на община Варна и наредба, като те ще могат  да изказват мнение и да има демократични инструменти да контролират всеки един проект, който се случва на територията на квартала, да информират общината за проблемите в района, както и да дават предложения как да се решат.

Тези квартални съвети след проведена дискусия с граждани, ще дават предложения и ще дават решенията си на община, които засягат квартала им и колкото тези съвети са повече, толкова по-добре ще е за квартала и за града, защото това е демократичният начин политиката на общината да стигне до съответния квартал.

VII.1. Приоритет – най-късно 2024 година в наличие на квартални съвети във всички районни и квартали на общината.  

В проектобюджета на Варна, който ще бъде разработен, ние предвиждаме минимална сума пари за подпомагане и на тези квартални съвети –  за наем помещение, където да се провеждат сбирките им. Както и за разходи от типа на факс, принтер, хартия за принтер.

Половината от членовете на кварталните съвети ще бъдат доброволци, а другата половина ще бъдат избирани на случаен принцип от избирателните списъци. Като всеки, който получи тази възможност, отново ще бъде питан дали доброволно иска да участва в самоуправлението на града. Броя на съветите ще се прецизира до поне един на всеки квартал.

VII.2. Приоритет – изготвяне на нов Закон за местното самоуправление и местната администрация на община Варна и наредба за включване на кварталните съвети към процеса на местно самоуправление.

Като ще работим за това кварталните съвети да станат ефективно допълнително интегрирано звено на комуникация между гражданите и община, за внасяне на техните проблеми и нови предложения към общината, като нова форма те ще фигурират в разписани – точни права, правомощия и задължения в Закона за местното самоуправление на града и в наредба.

Ще работим активно с неправителственият сектор, бизнеса и гражданите за създаване на форма в цел ефективно участие на гражданите във вземане на управленски решенията на ниво община – възможностите ще се нови и ще бъдат базирани на база успешни – доказа ли се практики от Европа – квартални съвети, широки дискусии с гражданите за всеки проект, прием на предложения с обществена подкрепа, възможности от граждански подписки и е-петиции във обществено вето по пример на Швейцария по блокиране в цел преразглеждане на неудачни законопроекти и неудачни управленчески решения.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share