10.II. Бизнес и среда – Варна врата към Централна Европа и Азия – План за Варна

Географско разположение на Варна на Балканите, геостратегическото й положение в Черно море и наличие на черноморско пристанище – Пристанище Варна с плацдарм от тил Девня, налично Фериботно пристанище до Белослав с изградени фериботни връзки с които разполагаме, наличието на ресурс от ЕС фондове и програми са пълна предпоставка за ускорено икономическо развитие на града и това да бъде транзитна врата на товари  към Централна Еврова от  Азия.

 Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на варненска община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, както и значително да подобри инфраструктурата и условията за правене на бизнес във Варна. Постиженията на нашите съседи в Румъния са безспорни Констанца само за едно десетилетие се превърна в двигател на икономиката на цяла Румъния с мащабни ЕС инвестиции в модерно дълбоководно пристанище най-голямото в Черно море, мащабни инвестиции в инфраструктура – икономически зони, скоростни жп пътища и автомагистрала към Централна Европа. Всичко това е предпоставка и привлечи до Констанца  над 9 милиарда евро чужди инвестиции за 10 години, вдигнаха стандарта на живот в пъти от този на Варна и генерираха възход на икономика, производство и икономически ръст, за които ние може само да си мечтаем в България.

Търговският поток от товари Азия към Европа е 320 млр.$ на година в основна си част тези товари се превозват с контейнери чрез дълбоководни контейнеровози за съжаление от както сме в Европа във Варна няма разработен нито един проект за дълбоководен контейнерен терминал, а също на държавно ниво липсва и концепция. Днес Констанца разполага с няколко дълбоководни контейнерни терминали, който генерират колосално количество инвестиции на година – над 950 млрд.евро на година в региона им и огромно количество в млн. тонове транзитни товари, всички това развива икономически Констанца, привлича колосални инвестиции, генерира работни места и увеличение на доходи.

Основно поради тези причини и поради липса на модерни пристанищни мощности към 2018 година – пристанище Варна има техническа възможност да обработва само 41,8% от всички налични кораби за насипни товари като 100% от целият флот съгласно данни в регистри на SSMR rеport, www.isl.org и The Builk Carrier Register 2010-2017. За сравнение в пристанище Констанца този процент е 77,3% от целият наличен флот.

Прогнози за 2020 година за пристанище Варна са още по тревожни, този процент вече пада на 11,8% от целият флот за насипни товари (или имаме понижение 71,8% основно заради липса на планувани в изграждане на дълбоководни терминали). В пристанище Констанца към 2020 година процента е 95,3% от целият флот за насипни товари (или се отчита повишение 23%) повишението е свързано с изграждане в завършване на два нови дълбоководни терминали до 18 метра – контейнерен и за насипни товари (основно зърно) там с ЕС финансиране до 2020 година.

Именно в тази посока ще работим да реформираме и да подобрим експертния потенциал на Община Варна за привличане на инвестиции, както и ще подпомагаме варненските фирми, производство и бизнес по представянето им на международни изложения по света. Чрез изграждането на нова икономическа зона и международен изложбен център ще подобрим и ключовата инфраструктура за правене на бизнес в града и целият регион, а с реформиране, цифровизацията и улесняването на процесите по обслужване в общината ще станем значително по-привлекателно място за инвеститорите.

Нашите действия – ще са целенасочени, ще са активни, ще са дългосрочни, ще планирани, ще са обмислени напълно експертно и ще насочени по изпълнение на конкретни – специфични цели, мерки и приоритети в това да станем европейска врата от Азия към Централна Европа:

I.1. Специфична цел: Активно привличане на инвестиции

Във време на глобална конкуренция на градовете за европейски инвестиции, смятаме, че Варна задължително трябва да има работеща, активна в последователност  и амбициозна дирекция за привличане на инвестиции и зам. кмет по инвестиции.

Затова сериозно ще засилим експертния капацитет и числеността на служителите в общината в тази сфера, като ще разширим и нейните функции на ново Брюксел, за да могат да обслужват адекватно нуждите на модерния бизнес, на неправителственият сектор, в цел привличане на мащабни европейски средства.

I.2. Специфична цел: Създаване на международен изложбен център с изложители и от Азия

Ще работим усърдно в партньорство с всички общини от региона и ще формираме работна група за реализация на мащабен международен изложбен център до Варна. Още в началото на 2020 година ще бъде съгласуван окончателен идеен проект, който ще бъде заложен в пространствените планове за развитие в цел презентация и кандидатстване в Брюксел за финансиране на технически проект и европейско финансиране за реализацията му.

I.3. Мярка: Ускорени процедури за големи инвестиции

Ще създадем междуведомствен съвет, включващ кмета на Община Варна, зам.-кмета по инвестиции, Областният управител на Варна, както и всички комунални дружества – ВИК, Енерго и други. Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено в града и за ускорено изграждане на индустриална зона край града.

I.4. Мярка: Активна подкрепа на мащабни проекти за Варна и за Североизточна България

Ще съдейства и ще подкрепяме всички обществени инициативи и проекти в обществена полза в цел ускорено развитието на икономическият потенциал на града, област, пристанище и на Североизточна България от реализация на индустриални зони, клъстъри в индустриални зони (в подобие Тракия Икономическа Зона) или на логистични коридори преминаващи през града и региона. (в подобие на «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway и други.)

I.5. Специфична цел: Интермодален жп терминал и логистични центрове

Ще стартираме изработване на проект с участието на всички заинтересовани страни и общини за реализация на мащабен интермодален терминал и логистичен терминал в непосредствена близост до Варненското езеро. Веднага след съгласуване на проекта, и изработка на обосновка за финансиране ще кандидатстваме в Брюксел за финансиране на разработка на технически проект.

I.6. Мярка: Провеждане на инвестиционни форуми и форум Китай-Варна под Инициатива „16+1“

Ще изготвим план и ще генерираме инициатива за миниум един път в годината от провеждане на поне един мащабен инвестиции форум и един бизнес форум в града, ще търсим възможностите от европейско финансиране в участия на такива световни форуми в цел популяризиране града и привличане на инвестиции. Задължително ще предприемем срещи, делови разговори на държавно ниво Китай и с побратименият град Нинбо – Китай за организиране и провеждане на форум във Варна по инициативата „16+1“.

I.7. Специфична цел: Разработка на концепция за реализация на дълбоководно пристанище във Варна (Пристанище Варна)

 От години няма обществен дебат за развитие на едно важно черноморско пристанище – Пристанище Варна. Докато в Пристанище Констанца – Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Констанца (Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime“ Constanta) и Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Румъния (ACN Administrația Canalelor Navigabile) реализират европейски инвестии и проекти по Оперативни Програми до 2020 година за над 560 млн.евро. В Пристанище Варна откакто България е технически член на Европа няма реализиран практически нито един мащабен проект с европейско финансиране.

Днес в Констанца се изгражда нов ro-ro терминал за леки автомобили в пристанището Констанца Юг Агигея на кей 3S, извършват се инвестиция за драгиране на пристанище Констанца и се изграждане на специализиран стоянки до дълбоководен кей D80, паралелно в Пристанище Варна – няма нищо мащабно. Извършва се единствено една дейност по социализацията или разширяват пешеходната зона около Морска гара в изграждане на нови завидения. Тази в обем извършвана “социална” дейност днес неизбежното ще доведе до преместване на цялото товарното пристанище извън града към една посока – Пристанище Варна – Запад.

Липсата на ясна дългосрочна концепция за развитие пристанище Варна като дълбоководно пристанище го лишава практически от всякакви транзитни товари и го лишава от мащабни инвестиции ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) всеки ден. Това неизбежно спира икономическото развитие на Варна, на област Варна и на цяла Североизточна България, а също лишава Варненска област от едни потенциални и мащабни преки доходи в БВП (Брутният Вътрешен Продукт) всяка година и в бъдеще.

Ще инициираме работна група от експерти – всички заинтересовани страни и ще започнем да разработваме концепция и план за действия за изпълнение за реализация на дълбоководно пристанище с европейско финансиране до 2025 година и генерален план за развитие на Варна (по отношение пристанище Варна и езерна част) до 2030 година.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share