11.IV. Бизнес и среда – Приоритет – Икономическа зона край града – План за Варна

Щедростта, с която една местна администрация и един кмет харчи публичният ресурс на един град с голям потенциал, намира оправдание в обемите на общинският бюджет, който е вторият по големина в страната след този на столицата. Не зависимо от почти половин милиардният си бюджет, Варна си остава единственият голям град в България, който няма индустриална зона. Интересен е факта, че близка на Варна малка община – Община Шумен има днес вече 1400 декара индустриална зона почти напълно запълнена с производствени мощности на международни компании, зона реализирана чрез ПЧИ в партньорство с община още в далечната 2009 година забележете при бюджет от 45 млн. лева на Община Шумен или над 10 пъти по-малък от този днес на Община Варна.

Амбицията в едно пълно твърдоглавие на една местна власт, която иска упорито да убеди всички и вероятно първо себе си, че един град може да се развива – без икономика, без индустриални зони и без да привлича чужди инвестиции за сметка на мащабни инвестиции само в едни булеварди разделящи града на две или само проекти по „меки“ мерки е просто показателен пример как нагледно едно недалновидно управление на един град пропилява с размах икономическият потенциал на един черноморски град от години.

За последните 4 години единственото което беше постигнато от един кмет и неговата администрация от безброй обещания по медии, от няколко подписани меморандуми с други общини, от десетки виртуални проекти на общината – съществуващи по няколко месеца за избори без една даже снимка или схема,  че убеди основно всички, че като кмет на града – нито има амбицията, нито има явно има капацитета и екип в общината, нито има налични възможности да направи  идеен проект в цел нещо от практически стъпки да бъде направено, или да бъде съгласувано на ниво София, планирано или решено – в посока и един път завинаги град Варна напълно реалистично до няколко години да има индустриална зона край града.

Варна има всички предпоставки за значимо икономическо развитие – има море, с добър климат и стратегическо положение, има пристанище, летище, университети и въпреки това продължава да пропада по пътя към устойчиво развитие. Ако не броим старият индустриален център Девня, Варна остава в периферията на икономическата активност в страната – новите заводи много рядко избират тази локация. Независимо от многото политически приказки обещания на местната власт и един кмет за момента край града индустриална зона с готова инфраструктура – няма, постиженията на другите градове са безспорни с индустриални зони край града – Пловдив – 10,500 декара, Шумен – 1400 декара и Бургас – 360 декара, всичко това нагледно показва, че е нужна една генерална промяна в политика на местната власт. За последните 10 години съгласно НСИ – преките чужди инвестиции ПЧИ (без натрупване) в района на Варна са под 380 млн. евро до 2013 година те са в срив, в Пловдив са над 1,5 млрд. евро, Бургас са 1,2 млр.евро, а Шумен 1,3 млрд.евро, което нагледно показва, че без индустриални зони – града няма как практически да има икономика, да има ръст значим на доходите и да привлича мащабни инвестиции.

Кого още трябва да убедим експертно на ниво Варна, че в общината няма експерти по темата, или в това че града и икономиката на града – спешно и належащо се нуждае от индустриална зона – готова на зелено с цяла инфраструктура от налични възможности за чужди инвестиции – нови производствени мощности с нови иновативни технологии на производства?

Чрез реализация на икономическа зона и международен експо център край града активно ще привличаме международни компании и ще насърчаваме иновациите и внедряването на нови дигитални технологии във всички сектори на варненската икономика, в цел да повишим доходите и да увеличим производителността.

Убедени сме, че чрез устойчиво сътрудничество между частния и публичния сектор това може да се постигне в града при планирани, последователни и държавнически действия само за няколко години. Разполагаме и с контакти на ниво Брюксел във възможности при изготвен и съгласуван проект за индустриална зона да се кандидатства за европейско финансиране на технически проект и след това за базово финансиране.

Ще работим основно в посока на ускорено икономическо развитие на град, като насочим нашите усилия по реализация на икономическа зона край града, в тази цел ще работим усърдно, последователно и далновидно това да се случи като изпълняваме последователно следните мерки от стъпки:

III.1. Специфична цел – Модерна Индустриална зона 4000 декара край града.

III.2. Мярка – Разработка на идеен проект за индустриална зона в срок до първо тримесечие на 2020 година.

III.3. Мярка – Разработка на обосновка за финансиране на индустриална зона в срок до второ тримесечие на 2020 година.

III.4. Мярка – Залагане на индустриална зона в пространствените планови на общини и съгласуване на ниво София в срок до трето тримесечие на 2020 година.

III.5. Мярка – Кандидатства за европейско финансиране на технически проект в срок до четвърто тримесечие на 2020 година.

III.5. Мярка – Провеждане на открит конкурс, изработка на технически проект и кандидатстване за базово финансиране в строителство 2021 година

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share