12.II. Култура и историческо наследство – Съхраняване на наследството в паметници на културата – План за Варна

Основната ни дейност по опазване на културното наследство в ефективното му съзряване ще е насочена четири основни направление:

I.1. Приоритет – Улеснена реставрация на старите сгради с нов пакет предложения за реформи

С помощта на експерти ще изготвим нов пакет от ефективни предложения базирани на европейска практика за промени в законодателството, които да позволят на общините по-лесно да полагат грижи за сгради, които поради една или друга причина не се поддържат от собствениците си.

I.2. Приоритет – Допълване на списъка с архитектурни паметници

Основен проблем при опазването на историческия облик на Варна е, че голяма част от красивите сгради не са защитени, тъй като не са паметници на културата. Ще отделим ресурс – хора, средства, управленчески ресурси и ще бъдем значително по-настоятелни всяка седмица човек в Министерството на културата.

I.3. Приоритет – Създаване на обществен експертно-архитектурен съвет

Ефект от някаква дейност в общината ще има има при пълна интеграция с наличните ресурс в града с активно участие на експерти, общественици и неправителствен сектор. Съветът ще изготвя становища относно архитектурата на сгради предвидени за строителство в историческия център на Варна, като ще се дават предписания как тази архитектура да хармонизира със заобикалящата среда. Ще включим млади архитекти и студенти от вузовете.

I.4. Приоритет – Съживяване на историческите квартали

Целим превръщането на историческите квартали в подредено, оживено и приятно място за варненци и туристи, запазвайки уникалния автентичен дух и богатото архитектурното наследство. Ще подкрепяме, ще развиваме, ще съдействаме за намиране на европейски средства успешни инициативи в града, като „Таляна“ и такива в близост до града.

Имаме и други иновативни концепции и предложения базирани на успешна практика Европа, който ще съобщим в хода на нашата пред изборна кампания.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share