15.V. Общински план за развитие – Пристанище (градска зона) окончателна концепция за развитие – План за Варна

Варна заема ключово положение между страните от Централна и Южна Европа, региона на р. Дунав, балканските страни и Средния Изток, което прави Пристанище Варна основен пункт от Общоевропейския транспортен коридор VIII Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна.

Пристанище Варна е и основен пункт в логистичната верига на ОЕТК №8 от Италия през Албания и Македония към Средна Азия и посредством сухопътната отсечка Русе-Варна като алтернативен сегмент на ОЕТК №7, дава по-бърза връзка между транспортната магистрала “Рейн-Майн-Дунав” – /Пристанище Русе – Пристанище Варна/ – Кавказките страни – страните от Централна Азия, Иран и Средния изток.

Пристанище Варна включва няколко териториално обособени пристанища: Пристанище Варна-Изток; Пристанище Варна-Запад, Пристанище Петрол, Пристанище “Леспорт”, Железопътен фериботен терминал, Пристанище ТЕЦ-Варна. Съществуващите пристанищни мощности в региона на Варна формират интегралното лице на пристанищните дейности – обработват се всички видове товари: течни, насипни, бройни в.т.ч. контейнеризирани и Ро-Ро; успешно се прилагат основните технологии за комбинирани превози: контейнерни, ро-ро, железопътни фериботни превози; имат удобна връзка с националната железопътна мрежа и добра обвързаност с републиканската пътна мрежа.

Разположението на град Варна на брега на Черно море му придава характеристика на град – врата и основен логистичен център с национално и международно значение. Със своето географско и геостратегическо местоположение, близостта до перспективни пазарни райони, с образованието и високото квалификационно равнище на своите човешки ресурси – развитието на града би трябвало да се предопределя от функциите му на пристанищен град – източната врата не само на България, но и на Европейския Съюз.

Други важни факти от Общинският план на развитие на Варна 2014-2020, които всеки управник на града трябва задължително да е прочел, да е анализирал и да знае – Пристанище Варна заема ключово положение между страните от Централна и Южна Европа, региона на река Дунав, балканските страни и Средния Изток. Транспортният коридор има важна интегрираща функция за Балканския регион, като свързва Адриатическо море (през Албания, Македония и България) с Черно море. В стратегически план позициите му са изключително привлекателни с връзките на запад към страните от Южна Европа и Северна Африка и на изток към региона на Кавказ и Средния Изток, Китай, Русия и Украйна.

Проектът за развитие на Общоевропейския Транспортен Коридор VІІІ: Вльора/ДурасТирана-Скопие-София-Бургас/Варна-Поти е от съществено значение за бъдещото развитие на Варна не само в национален, но и в международен план.

Пътната отсечка Русе-Варна, алтернативна част на Общоевропейския транспортен коридор VІІ (река Дунав), свързва Пристанище Варна с транспортната магистрала “Рейн – Майн – Дунав”. Тя изпълнява и ролята на връзка с Общоевропейския транспортен коридор ІХ (Хелзинки – Санкт Петербург – Москва/Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – проход Маказа – Александруполис). Така пристанище Варна би могло да се превърне в основен логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, ІХ и ТРАСЕКА.

Малко история от факти …. определящи бъдещето, залеза или липса на всякакво развитие на едно голямо пристанище в България за последните 10 години или откакто една държавата е практически членка на Европа.

26 юни 2008 година – Според решението на варненският парламент Община – Варна се ангажира да приеме бързо новия общ устройствен план на Варна, като в него залегне реорганизация на пристанището. Община – Варна ще окаже и съдействие за направата на устройствен план на бъдещия нов контейнерен терминал. Варненската община ще бъде мотора и на провеждането на международен конкурс за концепция за сливането на сегашното пристанище “Варна-изток” с останалата част на града. В организирането на конкурса ще участват и министерствата на транспорта и на регионалното развитие и благоустройството.

От своя страна Министерски съвет се ангажира с ускоряване на предвижването на общия устройствен план през държавните институции, както и на актуализацията на генералния план на варненското пристанище. Правителството ще бъде задължено и да предостави безвъзмездно на общината сегашния терен на Варна-изток.

10 юни 2013 година – публикация на news.bg – Иван Портних: Обещаваме единствено работа и резултати!? – Да, модернизацията на пристанище Варна е следващият приоритет. Започваме работата по разширяване на порт Варна Запад, защото там има потенциал за развитие. Чрез модернизацията пък пристанището ни ще стане по-оперативно, товаро-разтоварните дейности ще се извършват в по-кратки срокове и така то ще е по-конкурентоспособно. От друга страна имаме амбицията и реалната възможност да реализираме възникналата още преди 30-ина години идея за преместване на кейовете места от центъра на града.

Изграждането на дълбоководен терминал на мястото на старшинското училище на Пясъка ще ни позволи на мястото на Варна Изток да бъде изграден пасажерски терминал, като това ще включва и необходимото за посрещане на големи пасажери удълбочаване на кейовете места, заяви тогава г-н Иван Портних.

❌ Гръмки обещания на един кандидат кмет преди избори, за съжаление обективната изстена днес, че нищо от това което е обещано преди 6 години от Иван Портних или ПП ГЕРБ, като модернизация на пристанището или дълбоководният терминал – не са се случили до сега в нашата реалност – от град или пристанище.

7 ноеври 2014 година – Снимки на идейния проект за отваряне на зоната от Морска гара до второ кейово място на пристанище Варна публикува във Фейсбук кметът Иван Портних.  По предложение на Портних, част от пристанището ще бъде отворено за посещение от граждани. В началото на седмицата съветниците от комисията по собственост и стопанство гласуваха „за” предложението, като то предстои да се обсъди на следващата сесия на общинския съвет. Според идеята отварянето на пристанището ще даде възможност за свободен достъп на варненци и гостите на града, като се предвижда изграждането на зона за спорт, алеи за разходки, многофункционална сцена, места за паркиране, много зеленина. Площта на зоната, която е предвидена за облагородяване, е 27 341 кв.м.

❌ Интересно, че приоритетите на кмета от 2013 година „Чрез модернизацията пък пристанището ни ще стане по-оперативно, товаро-разтоварните дейности ще се извършват в по-кратки срокове и така то ще е по-конкурентоспособно.“ Вече изцяло са се трансформирали през 1014 година в това пристанище да стане по конкурентно чрез прилагане на „концепцията“ само за облагородяване на едно стратегическо пристанище към „зона за спорт, алеи за разходки, многофункционална сцена, места за паркиране, много зеленина“?

 

Нека да видим за четири години мандат какво беше направено в конкретика от кмета – г-н Иван Портних и общинската администрация – град Варна да има града модерно пристанище, или то да бъде модернизирано, или да има дълбоководен терминал или да има европейски облик в подобие на Барселона или Констанца с множество кораби на рейда, транзитни товари или посещения на круизни кораби:

 

10 март 2016 година – Иван Портних: Варна и Бургас се обединяват в общи проекти, конкуренцията ни е градивна заяви кмета. „Проектът за нов интермодален терминал е вече готов и се търси стратегически инвеститор. Успоредно се работи и по проекта за преместване на пристанище Варна-Изток, което да се превърне във визитната картичка на Варна. „Имаме пълно разбиране и от министъра на транспорта, и от Правителството като цяло. Надявам се, че в рамките на 2 години този път ще бъде извървян“, изтъкна кметът.

❌ Фактите са, че три години по-късно няма никаква развитие по проекта интермодален терминал или ИТМ-Варна, който проект доста морски експерти анализират като напълно обречен по ред сериозни макроикономчиески и геополитически причини, което заведе „преместване на пристанище Варна-Изток“ в една напълно задънена улица – без изход към момента от някаква алтернатива.

16 май 2017 година – Дарик: Китайска делегация огледа варненското пристанище. „Нинбо е четвъртото по товарооборот  пристанище в света. Може би това е една от причините да бъдат разгледани възможностите за развитие на варненското пристанище и за увеличаване на съвместния товарооборот. Това беше една от темите, които обсъдихме”, отбеляза кметът Иван Портних. “Това посещение беше изключително полезно. Обсъдихме редица възможности за още  по-голямо развитие на взаимоотношенията между двата града”, посочи още Портних, припомняйки, че Варна и Нинбо са побратимени градове от повече от 10 години.

❌ Ние също ще припомним фактите за Варна и Нинбо, че са побратимени градове от повече от 13 години, днес няма нищо практически реализирано за това двете пристанища да реализират пряка контейнерна линия или да има сериозен поток на товари през пристанище Варна към Централна Европа в подобие на Констанца или Солун. Основната прочина е че в гонитбата за облагородяване или „социализация“ на едно пристанище, кмета Иван Портних забрави нещо важно или едно свое обещание от 2013 година за това, че то се нуждае от дълбоководен терминал…

6 юни 2018 година – Капитал: Иван Портних: Важно е да преодолеем клишето, че Варна е вечният догонващ. Спас Спасов с въпрос към кмета – „Кои са приоритетите в инвестиционната програма на Варна до 2022 г.?“. Иван Портних: „Инвестиционната програма на община Варна е до края на програмния период на фондовете на ЕС – т.е. до 2020 г. Разбира се, успоредно с това работим и по много проекти, за които търсим различни възможности за финансиране. Например новата сграда на библиотеката, преместването на пристанището и развитие на новата зона край Морска гара, изграждане на нова сграда на Математическата гимназия, музей на Антон Новак в Морската градина, строеж на рибарско пристанище в местността Карантината в Аспарухово – един голям проект, по който работим с Министерството на земеделието.“

❌ Фактите извън клишето на кмета са, че 5 години по-късно едни обещания са изцяло забравени, приоритетите на кмета – Иван Портних и ПП ГЕРБ в обещания за избори са се трансформирали изцяло от модернизация на пристанището и изграждане на дълбоководен терминал от 2013 година вече към новата сграда на библиотеката, преместването на пристанището (реално на никъде от възможности днес) и развитие на новата зона край Морска гара (или нови паркинги и вероятно нова търговска част). Факт е безспорно, че Пристанище Варна – Изток е трансформирано то вече има нови декари паркинги, но няма нещо по-ценно като актив за общината, града и икономиката, че няма никакви инвестиции в модернизация, няма ЕС проекти и инвестиции – никакви, няма мащабни товари, няма също дълбоководен терминал – нито проект, нито въобще концепция, няма също концепция за развитие и много скоро явно няма да има товари и бъдеще при такова напълно недалновидно управление.

 

Какво е нашето алтернативно предложения за реформи и план за периода 2019-2023 година на пристанището.

Експертно предложение и план базиран на европейска практика и анализи на пристанища от развитие на Барселона, Хамбург и Констанца, или как пристанището Варна – да има бъдеще, да има мащабни инвестиции ПЧИ в подобие на Констанца и най-важното да има концепция за развитието му до 2030 година от конкретен генерален план.

✔️ Приоритет: Пристанище (градска зона) окончателна концепция за развитие до 2020 година

Географско разположение на Варна на Балканите, геостратегическото й положение в Черно море и наличие на черноморско пристанище – Пристанище Варна с плацдарм от тил Девня, налично Фериботно пристанище до Белослав с изградени фериботни връзки с които разполагаме, наличието на ресурс от ЕС фондове и програми са пълна предпоставка за ускорено икономическо развитие на града и това да бъде транзитна врата на товари  към Централна Еврова от  Азия.

✔️ Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на варненска община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, както и значително да подобри инфраструктурата и условията за правене на бизнес във Варна. Постиженията на нашите съседи в Румъния са безспорни Констанца само за едно десетилетие се превърна в двигател на икономиката на цяла Румъния с мащабни ЕС инвестиции в модерно дълбоководно пристанище най-голямото в Черно море, мащабни инвестиции в инфраструктура – икономически зони, скоростни жп пътища и автомагистрала към Централна Европа. Всичко това е предпоставка и привлечи до Констанца  над 9 милиарда евро чужди инвестиции за 10 години, вдигнаха стандарта на живот в пъти от този на Варна и генерираха възход на икономика, производство и икономически ръст, за които ние може само да си мечтаем в България.

 

✔️ Търговският поток от товари Азия към Европа е 320 млр.$ на година в основна си част тези товари се превозват с контейнери чрез дълбоководни контейнеровози за съжаление от както сме в Европа във Варна няма разработен нито един проект за дълбоководен контейнерен терминал, а също на държавно ниво липсва и концепция. Днес Констанца разполага с няколко дълбоководни контейнерни терминали, който генерират колосално количество инвестиции на година – над 950 млрд.евро на година в региона им и огромно количество в млн. тонове транзитни товари, всички това развива икономически Констанца, привлича колосални инвестиции, генерира работни места и увеличение на доходи.

 Модернизацията на пристанище Варна и трансформирането му в една врата към Европа съответства на заложени стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР) и затова нашите действие ще насочено стриктно в изпълнение на мерките, специфични цели и приоритети вече заложени в плана ОПР:

✔️ Мярка 3.2.1. Развитие на град Варна, свързано с географското местоположение на брега на Черно море за превръщането му в град – врата, основен логистичен и комуникативен център с национално и международно значение.

Нашата дейност по изпълнение на ОПР-Варна ще бъдат насочени в четири основни направления:

✔️ Нова специфична цел 1: Реализация нов логистичен коридор през пристанище Варна –Азия –порт Варна – Централна Европа и увеличение на транзитните товари

✔️ Нова специфична цел 2: Реализация на окончателна концепция за развитие на пристанище Варна до 2030 година и модернизацията му към дълбоководно пристанище в Черно море.

✔️ Нова специфична цел 3: Реализация на проект за реекспортен хъб и международен експо център в близост до Варна.

✔️ Нова специфична цел 4: Реализация на 4000 декара нова индустриална зона край Варна.

В цел изпълнение на наши Специфични цели 1,2, 3 и 4 планираме още 2020 година да представим готови разработени – проекти, анализи и концепции по всяка мярка за обществено обсъждане. Проектите ще бъдат разработени и съгласувани с всички заинтересовани страни, с активно участие на сдружения в обществена полза, които вече имат такива разработки в проекти или изпълняват такива обществени проекти ( като СНЦ“КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ „ТИЗ“) с обществена подкрепа към тях от области и общини.

✔️ Мярка 3.2.2. Приоритетно развитие на нова пристанищна инфраструктура в Община Варна

✔️ След съгласуване на конкретни проекти по наши специфични цели 1, 2, 3 и 4 още края на 2020 година планиране заявяването на идейни проекти и обосновки в Брюксел в цел ЕС финансиране на конкретни технически проекти. Като основната концепция ще бъде към развитие на пристанището като дълбоководно пристанище, намиране на комплексно техническо-инженерно решение в достъп на дълбоководни кораби по канал 1 към Варненското езеро, окончателно решение в положение на втори мост като алтернатива на Аспарухов мост – планиране, изготвяне на технически проект, и намиране на финансиране (ЕС или ПЧП).

✔️ Мярка 3.2.3. Преобразуване на пристанище Варна – Изток в порт за круизни кораби и яхти и средище за културни изяви, с цел подобряване на контакта на града с морето и отклоняване на товарния трафик от крайбрежната централната част на град Варна

✔️ По изпълнение на тази мярка заложена в ОПР-Варна, още 2020 година ще плануваме изработка и съгласуване на обща концепция за изцяло изнасяне на товарният трафик от Пристанище Варна –Изток извън града (ул.Девня) и предложение за модернизация на Пристанище Варна – Запад към нови пристанищни мощности и достъп в по-дълбоко газене на кораби. Концепцията ще бъде изработена чрез формиране на експертна група разширена на експерти от всички заинтересовани страни – Пристанище Варна, пристанищни оператори, Областна администрация, министерства МТ, МРРБ, МФ и институции други с основна активност на общината в наш ангажимент.

✔️ Като края на 2020 година като резултат ще отчетем – идейни проекти вече съгласувани или на важни проекти и концепции за общината, града и за пристанището:

 

✔️ Идеен проект 1: Обща концепция за реализация нов логистичен коридор през пристанище Варна –Азия –порт Варна – Централна Европа и увеличение на транзитните товари

✔️ Идеен проект и концепция 2: Реализация на окончателна концепция за развитие на пристанище Варна до 2030 година и модернизацията му към дълбоководно пристанище в Черно море.

✔️ Идеен проект 3: Реализация реекспортен хъб и международен експо център в близост до Варна с участие на общини Варна, Девня, Белослав и Аксаково.

✔️ Идеен проект 4: Реализация на 4000 декара нова индустриална зона край Варна

✔️ Идеен проект 5: Втори мост като алтернатива Аспарухов мост в точно планирано трасе и обосновка за ЕС финансиране.

✔️ В началото на 2021 година ще предприемем активни действия за кандидатстване в Брюксел в цел осигуряване на СЕ финансиране на изготвяне на технически проект, планиране на голям инвестиционен форум и предварителни разговорим с големи инвеститори за реализация на проекти и чрез ПЧП.

Програмата ние е много амбициозна, но наши експерти и партньори сдружения в обществена полза са работели по всички теми над 6 години, направени са над 600 листа анализи, множество срещи на ниво МФ, МРРБ, Брюксел и ние сме сигурни като иновативен и млад екип, че това са напълно – постижими, реални, изпълними задачи и цели за едни нов амбициозен експертен екип, които ще бъде формиран на ниво община Варна.

Напълно убедени сме, че няма как нищо от това да се случи в нашата програма без наличието на един нов кмет в общината – определено експерт и определено мениджър или човек със солиден опит по ЕС проекти, инвестиции и програми – общественик и председател на СНЦ “КЧИЗ” – Д-р инж. Дойчин Ников.

Този човек е автор на много мащабни проекти за Варна, анализи и иновативни идеи за развитието на пристанище Варна, автор е и на готова концепция и проект за нов логистичен коридор през порт Варна и през Североизточна България, доказан експерт по темата със солидна експертна подготовка, множество статии и експертни публикации по обсъжданите теми и със солидна обществена подкрепа към тези иновации и мащабни проекти в обществена полза за града, за общината и за пристанището в цел ускорено икономическо развитие – Д-р инж. Дойчин Ников.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share