15.VI. Общински план – Нов Интегриран Терминал „Юг“ – Жп, Авто и Морска гара – План за Варна

Общ устройствен план на община Варна още от 2013 година. конкретизира предложението на ОГП – 80 (Схема на първостепенната улична мрежа) за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи.

В Общия Устройствен План (ОУП) се предлага изнасяне и на товарното пристанище на запад, строителство на ново контейнерно в  района на “Топлата вода”, второ контейнерно пристанище за много големи кораби, раположено на новия канал, преди Аспаруховия мост и на зърнен терминал при Леспорт. Тези предложения са в цел да освободят централната градска част от претоварване с транспорт и замърсявания и ще предоставят нови терени за разширение на търговско-деловите и рекреационни функции на центъра на града. Също е заложено

За подобряване на обслужването на града и общината с обществен автомобилен транспорт се предлагат три нови автогари –
– запад, разположена до летището;
– юг, разположена до кръстовището на път І-9 и южния обход;
– североизток, при новия подход към града , разположен над Виница.

ОУП – Община Варна също конкретизира предложението на ОГП – 80 за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи. Планира се нова  улица, разположена по северния бряг на езерото. Тя тръгва от Леспорт обслужва Казашко, новата товарна ж.п. гара, новото контейнерно пристанище, новите обществени комплекси, разположени на мястото на старото пристанище  и стига до Морска гара и бул. Приморски;

За да бъде подобрено състоянието на атмосферния въздух, в ОУП са заложени следните мероприятия – Преместване на товарна ж.п.гара и товаро-разтоварните дейности на пристанище Варна-изток извън сегашната регулация на града.

В Общинският план за развитие 2014-2020 е посочено, че разтоварването на централната градска територия и използване на терена за туристически, търговски и бизнес нужди на града изисква изнасяне на товарната дейност на ж.п. гара Варна на запад, което е обвързано и с постепенното преструктуриране на Пристанище Варна – изток и изтеглянето на товарните дейности в западна посока. В плана се предвижда  развитие на ж.п. гара Варна-Запад и ситуирането ú северно от ж.п. линия № 2, между линията и площадката на Домостроителен комбинат Варна. Предлага се организирането на товарна гара, техническа гара и локомотивно депо, а жп гара Тополи да е специализирана за пристанищна дейност.

Варна има нужда от нова автогара, старата автогара е частна собственост и се продава. Още 2012 година членовете на варненския съюз на превозвачите настояват към общината за реализация на нова автогара изградена с ЕС средства или чрез ПЧП. Автогарата на бул.”Владислав” 158 в града не отговаря на съвременните стандарти за обслужване на пътници, сградата се заключва в 19 часа, липсват, каквито и да е елементарни удобства за пътниците.

Планове на варненската община още 2012 година показват, че сега действащата автогара в града ще бъде силно засегната от очуждителните процедури при изпълнението на следващия етап от пробива на градския бул. “Левски” към друг булевард – “Владислав Варненчик”. Строителството нова автогара е обещано още 2012 година в предизборните обещания на бившият – стар варненски кмет Кирил Йорданов – но като обещание не е реализирано.

Според проф. Иван Никифоров, оглавяващ екипа, разработил проекта за Общия устройствен план на Варна сегашната автогара е построена по проекта на пловдивската. “За Варна тогава можеше да се направи и по-хубава, казва Никифоров. В настоящия й вид не би могло нещо кой знае какво да се подобрява освен по отношение на оборудването и чистотата. Генерални промени обаче не могат да бъдат направени”.

По думите на Никифоров единствената възможност е да бъдат търсени места за поне още две автогари, които да са свързани с плановете за разширяването на града на юг и на север. “Такъв голям град като Варна не може да има само една автогара, убеден е Никифорав. Необходими са поне още две, които да поемат направленията – юг, запад и север – североизток. Добре е те да се разположат в периферията на града, но все пак да имат добра връзка с градския транспорт”.

17 Юли 2013 – Общинският съвет окончателно одобри проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, като включи в него и предложението за изграждане на нова автогара. Предвижда се тя да бъде построена до автобусния обръщач на ул. „Девня“. Разгънатата й площ ще се простира на 4000 кв. м, а прогнозната й стойност ще бъде около 13,2 млн. лв.

И така да видим за четири години мандат какво беше направено в конкретика от кмета – г-н Иван Портних и общинската администрация – град Варна и община да има модерна автогара или такава интегрирана в едно с жп гара и по изпълнение на мерките заложени в ОУП и ОПР-Варна:

27 октомври 2017 година – Автогара “Младост”, по-известна сред варненци като частната автогара, попада на трасето на новия булевард „Левски”, чието изграждане започва до дни. Това обяви зам.-кметът по инфраструктурата инж. Христо Иванов, към частната автогара има издадена заповед за преустановяване на дейността и разчистване на преместваемия обект.

❌ Забележете, изгражда се бул. Васил Левски за близо 130 млн. лева, старата автогара на Владислав не отговаря на европейските норми, частната автогара „Младост“ като някаква все пак алтернатива в града се ликвидира,  а проект за нова автогара от общината или средства планирани поне за проект пак няма – направо държавнически подход?

8 март 2018 година – главният архитект на Варна Виктор Бузев пред Дарик, че от общината се правят проучвания за обединяване на едно място на ЖП гарата и Автогарата. Проучва се районът край Топлата вода под ул.”Девня”, тъй като е близо до релсите и е място, което има връзки с всички направления, добави арх. Бузев. По думите му в рамките на максимум 10 години трябва да има решение, тъй като сградата на единствената Автогара във Варна се продава.

❌ След три години пълно бездействие на една общинска администрация и кмет новото „решението“ на общината – не е проект за нова автогара, не е обосновка за ЕС финансиране на такъв проект, а е проучване – „в рамките на максимум 10 години трябва да има решение“, при условие, че старата автогара всеки момент може да бъде продадена, алтернатива даже от проект няма 2019 година? И това при условие, че в Европа нови автогари се реализират за до 12-16 месеца с ЕС финансиране до 55% безвъзмездно финансиране и има куп възможности за дофинансиране по нисколихвен заем от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)?

Нека направим равносметка за 4 години – практически днес 2019 година преди избори – няма нищо постигнато, няма проект за нова авто гара, няма решение къде да бъде, няма анализ в обосновка от възможности за ЕС финансиране – технически проект или изграждане, единствено налично е становище на общинска администрация, че автогара по-точно три такива трябват на града съгласно ОУП, но решение поне за една нова – ще има максимум до 10 години.

Какво е нашето алтернативно предложение от общински план за периода 2019-2023 година за реализация на нова авто и жп-гара – наше предложение за терминал „Варна-Юг“.

Предложението ни за терминал „Варна-Юг“ и приложеният обобщен план е базиран на направен обемен експертен анализ на европейска практика за ЕС финансиране и реализация на интегрирани такива – автогари, хъбове и терминали.

✔️ Приоритет: Изработка на идеен проект за интегриран терминал авто-жп-морска гара „Варна Юг“ в едно до 2020 година и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.

Реализация на нова интегрирана на едно място авто – жп гара е заложена като стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР) и затова нашите действие ще насочено стриктно в изпълнение на мерките, специфични цели и приоритети вече заложени в плана ОПР:

П.3.80. Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” (съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м. (Специфична цел 3.4.: Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)).

✔️ До края 2020 години ще разработим идеен проект за  нов Терминал „Варна – юг”, която ще се намира в тил към езерото непосредствено зад бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” с миниум РЗП 6000 кв.м.. Ще бъде планиран за проектиране подземен тунел под жп линия в цел осигуряване постоянен достъп до терминала. Терминала ще интегрира – жп гара – авто гара и морска гара в едно общо модерно решение непосредствено на брега на езерото. По проекта ще бъде заложена реализация на бърза водна връзка със скоростни катамарани – от терминал „Варна Юг“ до Аспарухово, до Морска гара, и лятно време до комплексите, до Девня и до Белослав.

Мярка 3.4.6. Подобряване условията на ползване на междуградски автобусен транспорт, включително изграждане на нова автогара.

✔️ По проекта ще бъде планиран за реализирана подземен тунел (авто-пешеходен), което ще предостави свободен достъп до езерната зона и водните зони на граждани и в цел ефективното ползване на новата морската гара изградена към комплекса със скоростни катамарани, който ще подобрят значително мултимодалните връзки (жп, автобус и воден транспорт на едно място) и ще предоставят нова атракция за туристите посетители на Варна и значително по-бързо предвижване летище-комплексите.

✔️ След изготвяне на идейният проект ще търсим и възможности за разширение на терминала с отделни под зони – бизнес, офис и жилищни комплекси (2 етап) в цел реализацията им чрез ПЧП с инвеститори или в цел изцяло дофинансиране от инвеститор на 1 етап в изграждане на терминала съгласно вече налична успешна практика в Европа.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share