03.II. Транспортна инфраструктура – Приоритет подобрение квартална инфраструктура – План за Варна

1. Нова инфраструктура в кварталите

Голяма част от заложените в Общия устройствен план – Варна от години шосейни връзки между отделните квартали и особено в крайните квартали все още липсват, на много места те още не са изцяло асфалтирани. Това принуждава много от водачите да обикалят и да изпитват трудности при лоши атмосферни условия, също това генерира значителен транзитен и паразитен трафик в града, увеличавайки времето за пътуване, вредните емисии във въздуха и амортизира допълните пътната инфраструктура в града.

Окончателно проблема със системното наводняване на подлеза при всеки порой под магистрала „Тракия“ на ул. „Демитър Пешев“ ще бъде решен в изграждане на съвременна дренажна система с автоматична отводнителна система по изготвен проект в цел подлеза да може да се ползва ефективно.  

Осигуряването на преки и бързи връзки между съседни квартали, както и завършването на улици и цялостното им обновяването, ще позволи да се проведе и реорганизация на градския транспорт.

Набелязали сме най-критичните и неотложни за изграждане пътни отсечки в различните части на града, а както и квартална инфраструктура в критично състояние, която ще започнат да се ремонтира и подновява веднага след планиране и осигуряване на финансиране.

2. Обновяване на градската и квартална шосейна инфраструктура

Почти 18% от уличната мрежа е вече с 40% влошаване на състоянието на настилката по този експертен показател и 37% е вече в периода, в който влагането на средства за текущ ремонт е първо много скъпо и второ почти неоправдано, така се постига минимален ефект само за няколко месеца. 

Освен нов асфалт, пътища без дупки и изправно осветление, ще изградим и реновиране тротоари и спирките.

Както вече посочихме основните мерки в цялостно и комплексноподобрение на състоянието на настилките в града (и в кварталите) ще бъдат насочени в две направление – качествен и цялостен ремонт на улиците и преминаване към изцяло общинско асфалтиране на улиците и поддръжка на тротоарите от изцяло общинска компания, по подобие на успешната практика реализирана от години и работеща успешно в Община Констанца.

Финансовият ресурс на общината е ограничен и затова – приоритетно избора на компании изпълнители ще бъде само чрез прозрачни процедури на база – качество, опит, референции, конкурента цена и изпълнение на рекламации в гаранционен срок.

Приоритет ще бъдат повече инвестиции в крайните квартали – изцяло асфалтирани улици навсякъде, пътища без дупки и изправни автобусни спирки.

Жителите на новите квартали като м-с СотираТраката, Изгрев и други, както и крайградските райони са най-пренебрегнати от администрацията на г-н Иван Портних. Въпреки че гражданите там плащат данъци наравно с всички останали, а издаваните разрешителни за строеж са източник на приходи, община не инвестира достатъчно в тези райони. Системни проблеми са като липса на училища, липса на осветление, липса на улици, липса на тротоари, канализация или градски транспорт все още чакат своето решение – които чрез планиране ще почнат да се решават.

Ще бъдат планирани средства за цялостно асфалтиране на ул. “Букет” във варненския квартал “Изгрев” около 1 км отсечка живеещи вече 15 години чакащи обещаното асфалтиране на улица от Община Варна. 

Възползвайки се от добрия кредитен рейтинг на града, ще търсим ниско лихвено финансиране (или ЕС средства) за приоритетно изграждане на канализация и асфалтиране на всички улици в крайните квартали.

3. Постоянна инспекция на тротоарите и използване на паркингите по предназначение в кварталите

Ще бъдат взети мерки в намиране на окончателно решение на проблем с тротоарите по ул. Мир в посока новият хлебозавода, ще бъдат даден срок на всички кооперации, сервизи и жилищни сгради – стари и нови в строителство сами да урегулират спиране на автомобилите по ул. Мир в привеждане на изправност на свой паркинги или в изграждането на нови или подновяването им. На изградени жилищни кооперации без паркинги (външни или подземни) след предвиденият срок за урегулиране с общината, ще бъдат бъдат въведени сини зона с регистрация на автомобилите в квота по местодомуване в цел ограничаване на безконтролното паркиране. Приоритетно ще се работи в окончателно решение на проблема с паркирането в изграждане на общински паркинги с ЕС финансиране и в изграждане на добри транспортни връзки от градски транспорт с града. 

Ще бъде извършена цялостна проверка за ползването на подземните паркинги по предназначение, нарушители ще без компромисно санкционирани, а също нарушителите системно спиращи по тротоарите и разрушаващи ги. Такива мерки ще се предприемат и в останалите квартали в цел ограничаване на пораженията по тротоари и по инфраструктура.

4. Ще бъде изработен пълен план за изпълнение в крайните квартали – публичен в Интернет

Ще изработим – един път за винаги или един пълен план за строителство на нереализираните улици, тротоари, осветление, паркинги, спортни съоръжения и детски площадки и канализация в крайните квартали. Като ще се търси ЕСфинансиране чрез реализация на общ ЕС проект в цел финансиране на изработка на общ технически проект и за търсене на ЕС инвестиции за реализация на всички описани дейности. 

Ще работим за подобряване на състоянието и пътната безопасност на уличната мрежа в крайградските територии и квартали, за да получат те удобства, съпостави ми с онези в града и необходими на гражданите в 21 век. Приоритетно за нас ще бъде подобряването на градския транспорт като основен наш приоритет, обещаваме да преразгледаме и преосмислим транспортната схема, обслужваща всички крайградските райони на град Варна още в началото на 2020 година.

5. Приоритетно ще се работи в изграждане на проект за крайградска железница

Ще бъде планирани дейности по изработка на анализи и изготвяне на идеен проект във финансова обосновка за изграждане на крайградска железница по направления – Летище Варна – град Варна – курорт Дружба – курорт Златни Пясъци. Ще се кандидатства в Брюксел (ЕК) за изработка на технически проект, ЕС финансиране за старт на проекта и цялостна реализация на проекта в срок до 2025 година при успешно осигуряване на ЕС финансиране. 

Ще се търсят възможности за изграждане проекта от модерен релсов транспорт чрез ПЧП с водещи европейски компании, инвеститори и чрез ниско лихвено ЕС финансиране (ЕИБ, Юнкер и други) – без финансов ангажираност на държавният и общинският бюджет от инвестиции в цел до-финансиране на проекта за изграждане на крайградска железница до 2025 година

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share