03.VI. Транспортна инфраструктура – Преминаване към общинска фирма за асфалтиране – План за Варна

Почти 18% от уличната мрежа е вече с 40% влошаване на състоянието на настилката по този експертен показател и 37% е вече в периода, в който влагането на средства за текущ ремонт е първо много скъпо и второ почти неоправдано, така се постига минимален ефект само за няколко месеца.

Днес във Варна най-голям процент улични настилки от ПУМ са със състояние „добро“ – 40% и 32% със състояние „отлично“. 20% са в „задоволително“, 7% са в състояние „незадоволително“и 1% в „лошо“ състояние. Настилките на тротоарите са 53% в „добро“ и „отлично“ състояние, а 30% в състояние „задоволително“ и „незадоволително“, 37 хил. квадрата липсват или никога не са полагани (7%).

Успешна практика от Румъния: Общинска фирма 100% собственост на Община Констанца асфалтира общинските им пътища.

Апортна вноска в капитала SCIL Confort Urban : 59,871 хил. Леи или 12,870 хил. евро за 2018 година. За асфалтиране на улици в Община Констанца – се инвестира сума 12,8 млн. евро в тази общинска фирма.

“Confort Urban” SRL е румънско юридическо лице – притежаващо юридическа форма на дружество с ограничена отговорност и осъществява дейността си в съответствие с румънските закони и устава. Основен акционер е Община Констанца. Основна дейност, предмет на CAEN код 4211 – Строителство на пътища и магистрали в Община Констанца.

Учудващо – но е факт, че в съседна на нас европейска държава или в Община Констанца – общинска фирма там асфалтира общинските им улиците за 12,8 млневро или три по-евтино от разходите на Община Варна?

Освен, че асфалтира улиците на град Костанца (община Констанца), общинската фирма поддържа магистралите в близост до Констанца, занимава се с изграждане на тротоари, пешеходни алеи и нови улици.

Колко ни струват “услугите” във Варна по асфалтиране и ремонт на улици?

Само за 2019 година за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67,5 млн. лева (около 34 млн.евро) за Варна.

В най-големия район „Приморски“ са планирани ремонти по над 80 пътни отсечки, част от които са в районите на Цветния квартал, бул. „Левски“, Евксиноград, местността „Ален мак“, „Виница“, улиците „Подвис“, „Джеймс Баучер“, „Цар Асен“, „Емине”, „Карамфил“, „Янко Славчев”, „Петър Попов”, „Боян Бъчваров” и други – ще се изпълняват приоритено и под обществен контрол за качество в изпълнение.

Рехабилитация на пътната инфраструктура се извършва в централния район „Одесос“, където са възложени за изпълнение около 11 000 квадратни метра, а дейностите предстоят по улиците „Кракра“, локалното платно на бул. „Владислав Варненчик“, между ул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Васил Левски“, улиците „Цар Асен“, „Дрин“, „Тодор Влайков“ и „Бачо Киро“. Възложени за текущ ремонт са и тротоарните настилки, който ще бъдат завършени.

В район „Младост“ ремонтни дейности предстоят по над 30 улици и те трябва да приключат до края на 2019 година, в „Аспарухово“ са предвидени ремонти на стълбища и тротоари. В район „Владислав Варненчик“ са възложени за изпълнение общо 5 775 квадратни метра – които ще бъдат завършени, ще направим пълен контрол и отчет какво от това в обем е изпълнено през 2019 година.

Над 100 милиона лева са похарчени за асфалтиране на улици за 6 години от Община Варна по груби сметки, още 130 милиона са похарчени за булевард Левски.

За 2019 година за бул.”Васил Левски” за ново строителство са предвидени в бюджета и заложени още близо 38,3 млн. Лева – ще бъде направен пълен обществен контрол на похарчените средства – за какво са похарчени и в контрол за качество от изпълнение на извършените дейности.

Приоритет – до 2021 година преминаване към общинска фирма за асфалтиране

Основните мерки в цялостно и комплексно подобрение на състоянието на настилките в града ще бъдат насочени в две направление – качествен и цялостен ремонт на улиците и преминаване към изцяло общинско асфалтиране на улиците и поддръжка на тротоарите от изцяло общинска компания, по подобие на успешната практика реализирана от години и работеща успешно в Община Константа.

Финансовият ресурс на общината е ограничен и няма да тоалираме изпълнение в асфалтиране на улици и подновяване на тротоари в града от политически обвързани компании с завишени в пъти цени – приоритетно избора на компании изпълнители ще бъде само чрез прозрачни процедури на база – качество, опит, референции, конкурента цена и изпълнение на рекламации в гаранционен срок.

Ще разработим проект за асфалтиране на улиците от общинска фирма с нужната финансова обосновка и точен бюджет за планиране, също ще се кандидатства за ЕС финансиране за покупка на нужната асфалтира техника и за окомплектоване с нужна специализирана екипировка по контрол и друга свързана по свързана по изпълнение на обема дейности.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share