08.XI. Администрация – Интегрирано управление на Областен информационен център в прозрачност – План за Варна

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората.

Града ни Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа и в чужбина иновативни компании за архитектура и дизайн, има десетки иновативни проекти на млади и даровити архитекти, има и множество инженери, има и множество експерти по транспорт и градско планиране, имаме и всякакви професионалисти от различни сектори със значителен опит от работа в Европа и в чужбина.

Имаме куп възможности от ЕС програми, ЕС фондове. Има неограничени практически в бюджет възможности за ниско лихвено финансиране чрез ЕИБ и Юнкер за инфраструктурни проекти и за транспортна инфраструктура проекти. Имаме анализатори, имаме финансисти и имаме куп специалисти с опит по европейски програми и фондове.

Имаме официален офис на общината в Брюксел и имаме Областен информационен център, който предоставя достъп на граждани, фирми, НПО, институции и организации до информация за възможности за европейско финансиране и процеса на усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Крайно време е също ние всички да осъзнаем и да разберем, че една община с една дирекция Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” с един директор и със служители 12 човека днес – няма възможностите, няма капацитета, няма усърдието и няма амбицията да направи Варна – успешен и модерен град на бъдещето. Нужно е общо обединение към нови цели, нужни са ни нови иновативни възможности за участието на всички иновативни хора от града ни в цел на неговото общо иновативно развитие, от нова посока на развитие и от едно ново бъдеще.

X.1. Приоритно – Реформиране на Областен информационен център към интегрирано управление в пълна обществена прозрачност и отчетност

– Наличният Областен информационен център – Варна (ОИЦ-Варна) под управление на Община Варна има бюджет от около 180000 годишно финансиран чрез ЕСФ и около 4 служители с брутни заплати от над 1045 лева.
– Единственият значим  проект разработен до сега със спорен обществен принус е един дигитални сборник?
– Реализираният проект без публична информация от обем похарчени ЕС средства публично предостави – явно важна за някого информация, че са реализирани 412 проекта на обща стойност над 450 млн. лева. в Област Варна през програмен период – от 2014 година до момента?
– Новия договор в планирано финансиране на ОИЦ-Варна (BG05SFOP001-4.004-0010-C01) е на обща стойност на проекта: 499 999.99 BGN или 250000 лева за година.

Приоритено ще оптимизираме наличният Областен информационен център към това той да работи в пълният си наличен ресурс по привличане на мащабни ЕС средства към град Варна. Със заповед на кмета той ще бъде преведен под пряко управление на зам. кмета по инвестиции и под пряк контрол в отчетност към Обществен съвет по изпълнение на проекти към Община Варна.

ТОП „Постижения“ 2015- 2019 на Община Варна и Областен информационен център:

❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на втори мост от алтернатива на Аспарухов мост
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на индустриална зона край града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на Експо център в града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация модерна авто или жп гара в града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на модерна туристическа инфраструктура – целогодишна и атрактивна в цел привличане на туристи към град Варна
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни проект по „твърди“ мерки с заложена положителна доходност за икономиката на града
❌ Последните 4 години – няма реализиран нито едни голям инвестиционен форум в цел привличане на чужди известиции в град Варна
❌ Последните 4 години – няма направена нито една презентация на проект на ниво Брюксел в цел привличане на потенциални мащабни ЕС инвестиции по различни Европейски програми в цел развитието на града
❌ Последните 4 години – няма направена нито един голям форум съвместно с Китай в цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“
❌ Последните 4 години – няма направена нито една презентация на мащабен проект от Варна с рентабилност за инвеститор на ниво Китай с цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“

………. нашият екип има волята, имаме амбицията, имаме решимостта, имаме званията, имаме план, имаме и установени работни контакти на ниво Брюксел и ще променим изцяло описаната по-горе действителност за град Варна!

Почти половин милиард лева по-малко ще бъдат платени по европроекти през 2019 г. в сравнение с планираното година по-рано. Приземяването в средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите идва на фона на поредното изоставане в темпа, с който се усвояват средствата по европейските фондове. В края на петата година от втория програмен период са разплатени под 25% от средствата за България по европейските фондове. Останалите 75% трябва да бъдат усвоени за пет години, най-късно до края на 2023 г.

От общо 17 млрд. лв. по оперативните програми в края на октомври са разплатени скромните 4,45 млрд., показват данните в Интегрираната система за управление и наблюдение на еврофондовете (ИСУН). Най-слабо се представят програмите “Околна среда”, “Добро управление” (насочена към реформиране на администрацията) и “Наука и образование”. Още по-тревожна е ситуацията при малката програма „Рибарство“, където за 5 години са изплатени само 1,7% от планираните 222 млн. лв. По най-голямата европейска програма – за развитие на селските райони, са усвоени 21% от средствата или 1,2 млрд. лв. от планираните 5,9 млрд.

Заложен проблем
“Усвояване под 30 % в средата на периода е ниско. Повтаря се картината от първият програмен период на членството на България в ЕС (2007-2013). Затова очакваме отново да има струпване на разплащания на евросредства в края на сегашния период, както беше при предходния”, коментира пред “Икономист” Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ).

На практика българската администрация се оказва в капана на собственото си изоставане от предходния програмен период. “Надеждата беше вторият да тръгне по-бързо, но не стана. Получи се едно застъпване, което всъщност попречи на усвояването в настоящия период. Съгласно европравилата парите, договорени до 2013 г., можеха да се разплащат до края на 2015 г. Затова първите две години на настоящия програмен период бяха загубени, като фокусът бе в усвояването на средствата от бюджета 2007-2013”.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share