Д-р инж. Дойчин Ников (КЧИЗ): “Валенсия е усвоила над 16 млрд. евро по европроекти и програми от откриване на офиса им в Брюксел. Практически от откриване на офиса си в Брюксел през 2007 година Община Варна не е реализирала практически през него – нито един мащабен европейски проект, не е привлякла никакви чуждестранни (ПЧИ) и европейски инвестиции?”

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората.

Град Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа и в чужбина иновативни компании за архитектура и дизайн, има десетки иновативни проекти на млади и даровити архитекти, има и множество инженери, има и множество експерти по транспорт и градско планиране, имаме и всякакви професионалисти от различни сектори със значителен опит от работа в Европа и в чужбина.

Имаме куп възможности от ЕС програми, ЕС фондове. Има неограничени практически в бюджет възможности за ниско лихвено финансиране чрез ЕИБ и Юнкер за инфраструктурни проекти и за транспортна инфраструктура проекти. Имаме анализатори, имаме финансисти и имаме куп специалисти с опит по европейски програми и фондове.

Имаме официален офис на общината в Брюксел и имаме Областен информационен център, който предоставя достъп на граждани, фирми, НПО, институции и организации до информация за възможности за европейско финансиране и процеса на усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Крайно време е всички да осъзнаем и да разберем еднозначно, че една община с една дирекция Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” с един директор и със служители 12 човека днес – няма възможностите, няма капацитета, няма усърдието и няма амбицията да направи Варна – успешен и модерен град на бъдещето. Нужно е общо обединение към нови цели, нужни са ни нови иновативни възможности за участието на всички иновативни хора от града ни в цел на неговото общо иновативно развитие, от нова посока на развитие и от едно ново бъдеще за Варна.

Фактите са, че за последните 13 години от съществуване на офиса на Община Варна в Брюксел и за 7 (седем) години под управление на г-н Иван Портних – кмет (ПП ГЕРБ):

❌ Няма реализиран нито един идеен проект, обосновка и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на втори мост от алтернатива на Аспарухов мост?
❌ Няма направена обосновка с проект и кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на индустриална зона край града?
❌ Няма реализиран нито един идеен проект, обосновка или кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на Експо център в града?
❌ Няма реализиран нито един идеен проект, обосновка или кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на модерна авто или жп гара в града?
❌ Няма реализиран нито един идеен проект, обосновка или кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на модерна туристическа инфраструктура – целогодишна и атрактивна, в цел привличане на постоянен поток туристи към град Варна?
❌ Няма реализиран нито един идеен проект, обосновка или кандидатстване в Брюксел за ЕС финансиране в цел реализация на модерна крайбрежна инфраструктура или такава атрактивна, в цел привличане на постоянен поток туристи към град Варна?
❌ Няма реализиран нито един идеен проект по „твърди“ мерки със заложена положителна доходност (пряка или косвена) към икономиката на града или БВП на Варна?
❌ Няма реализиран нито един голям инвестиционен форум в цел привличане на чужди инвестиции или ЕС инвестиции в град Варна или региона?
❌ Няма направена, забележете – нито една презентация на проект на ниво Брюксел в цел привличане на потенциални мащабни ЕС инвестиции по различни Европейски програми в цел мащабно развитието на град Варна? Забележете – при наличието на милиарди евро от средства по различни ЕС програми от възможности?
❌ Няма направена нито един голям форум от общината съвместно с Китай в цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“ или в цел привличане на инвестиции или бъдещи товари към пристанище Варна?
❌ Няма направена нито една презентация на мащабен проект от Варна с рентабилност за инвеститор на ниво Китай с цел привличане на мащабни инвестиции от Азия към града по инициатива „16+1“?

Да направим паралел: Испанската област Валенсия и община Валенсия имат офис в Брюксел, които е многократно по-голям от този на Варна и в него работят 48 души. От откриването му досега Валенсия е усвоила над 16 млрд. евро по европроекти и програми!

Практически от откриване на офиса си в Брюксел през 2007 година Община Варна не е реализирала практически през него – нито един мащабен европейски проект? Няма привлечени чрез офиса на Община Варна в Брюксел – НИКАКВИ, забележете – никакви мащабни чуждестранни (ПЧИ) или мащабни европейски инвестиции?

Нека сравним също какви са приоритети и как се определят те в съседна Община Констанца и в Община Варна.

Община Констанца проведе допитване до 22 март 2019 г. към своите жителите в община Констанца и ги поканени да се включат като граждани в развитието на бъдещето на града 2020-2024, в рамките на кампания за обществени консултации, за първи път в Румъния, озаглавена „Изберете приоритетите на своя град!“.

Целта на кампанията на община Констанца, е в края на кампанията да бъдат разработен окончателен списък на основните приоритетни проекти за развитие на столицата, както за Букурещ, така и за всяка от 40-те области в Румъния, като те ще бъдат включени в общ доклад, озаглавен „ Митрополит Румъния ”, които да се заложат за национално и ЕС финансиране.

За първи път, както от публичната администрация, така и от местната общност, тези окончателни списъци с проекти, подредени по важност, ще осигурят ясна и стратегическа визия за развитието и ще могат да информират бъдещите решения за публични инвестиции в Община Констанца.

 

Какви са приоритетите на Община Констанца в различни проекти от обща сума 1.544 мил.евро до 2024 година:

1️⃣ Модернизация на пристанище Констанца в проекти на прогнозна сума = 865 млн.евро.
Или 56% от общата стойност на всички проекти за Община Констанца е приоритет – развитието на пристанище Констанца.
2️⃣ Разширение на спешни болници и центрове в Констанца в проекти на прогнозна сума = 200 млн.евро или 13 % от планираните средства;
3️⃣ Разширение на плажната зона и брегови защитни съоръжения в проекти на прогнозна сума = 157 млн.евро или 10,1 % от планираните средства;
4️⃣ Реконструкция и повишаване на скоростта на жп трасето Букурещ- Констанца в прогнозна сума = 59 млн.евро или 3,8 % от планираните средства;
5️⃣ Модернизация на канала река Дунав – Бялата Порта – Мидия Наватари в проекти на прогнозна сума = 59 млн.евро или 3,8 % от планираните средства;
6️⃣ Транс-граничен път „Алтернатива Текигьол“ към курорта Текигьор в прогнозна сума = 53 млн.евро;
7️⃣ Удължаване на пистата на международно летище Констанца в прогнозна сума = 50 млн.евро;
8️⃣ Инвестиции в крайбрежна ривера „Тomic” в прогнозна сума = 44 млн.евро;
9️⃣ Транс-граничен път (Констанца-Варна) проекти в прогнозна стойност = 37 млн.евро

📌 Нека сравним заложените приоритет на Община Констанца с приоритетите в Община Варна до 2024 година?

Трудно може да се направи някаква съпоставка, защото нито последните 10 години, нито през последните 7 години от управление на г-н Иван Портних,  нито до 2024 година в Община Варна има заложени подобни приоритети или проекти. Практически такива изцяло липсват?

Какви са дългосрочните приоритетите на кмета г-н Иван Портних (или 3 мандат от ПП ГЕРБ) и на Община Варна, които ще изпълняват до 2024 година по оскъдна публична информация?

1️⃣ Рибарско пристанище в Аспарухово?
2️⃣ Завършване на пречиствателната станция на “Златни пясъци”.
3️⃣ Доставка на 60 нови електробуса?
4️⃣ Развитие на “Икономическа зона Варна” или индустриална зона която ни обещава оперативно кмета г-н Иван Портних от 7 години, но все още край Варна от факт липсва.
5️⃣ Изграждане на алтернативен път на ул. “Девня”.

… сравнете ги сами с тези на Община Констанца, аз лично нямам какво повече експертно да добавя.

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ “КЧИЗ”©

<p>

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

</p>

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share