09.IX. Интелигентна Система за Шумов Мониторинг – План за Варна

Основен източник на шум в градoвете са средствата на транспорта. Граничните стойности за нивата на шум са 70 децибела през деня за производствени зони, 65 децибела за територии, подложени на въздушен или релсов транспорт, и 60 децибела за зони с интензивен автомобилен трафик.

Днес по официални данни 47% от цялото население на град Варна е изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за 24 часа. 52% – над граничните стойности за ден, 29% – над тези за вечер и 44% за нощ. Същевременно 79% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. „специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички показатели. Данните са от анализ на шума, направен за разработване на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна“.

Не зависимо от похарчени десетки хиляди за планове, за анализи и за измервания на шум възложени от общината – подобрение на шумовият фон в град Варна не е отчетено през последните години. Причини са много и са комплексни, но определено най-важната причина е само една и тя е в липса на изградена система за мониторинг в реално време в цел ефективно засичане на шума в града, такава ИТ система за момента няма.

Реализацията на Интелигентна Система за мониторинг на шума в града чрез кандидатстване по европейски програми от общината ще e основен приоритет до 2023 година в изпълнение, подобна системи има реализирани в Хамбург, Барселона и Амстердам в Европа. Реализация на подобна система ще осигури високи нива по контрол и мониторинг в обществен контрол на шума в жилищни зони, край промишлените зони, край пристанището на града и край булевардите в града, и в цел засичане и санкциониране на системните нарушители. Системата е важно звено в изпълнение на Приоритета за трайно намаление на шума в централните части на града.  

Планира се системата да е упън сорс (на английски: open source) което ще даде допълнителни възможност от развитието и интеграцията на системата към всички заинтересовани страни – граждани, държавни институции и неправителствени  организации в града.

Важна част от обществения проект ще бъде възможността от свободно включване към системата, в лесна интеграция и в монтирането във всяка точка на града на персонализиран по проекта интегриран датчик от измервани параметри за качество на въздух и за измерване на шум от всеки гражданин на града.  

По проекта в обществена полза ще бъдат монтирани до 300 безжични сензори в различни части на града и край основните булеварди (плюс камери), Алея първа заведения и други места, които ще позволяват в реално време да се наблюдава концентрацията в шумов фон във Варна и да се санкционират нарушителите.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share