Д-р инж. Дойчин Ников: Над 7 години управление от един кмет и една местна власт на един пристанищен град, като балканско село – без икономическа зона, без експо, без дългосрочна визия, без никакви мащабни инвестиции от Брюксел и без никакви ЕС инвестиции към пристанището – обрича пагубно град Варна и региона на икономическа гибел.

Д-р инж. Дойчин Ников (КЧИЗ): “От години в Европа работата на местната власт в един успешен град не е само да поддържа кофите за боклук, пътното осветление, фонтани, канализация, асфалтиране на улици или отстраняване на дупки. Тук в България, едно напълно неадекватно управление на един кмет и една местна власт от 7 години на  пристанищен град в 21-век, като балканско село – без икономическа зона, без експо, без дългосрочна визия, без мащабни ЕС инвестиции, без всякакви чужди инвеститори (ПЧИ), без концепция за привличане на товари и без никакви инвестиции за модернизация на пристанището, обрича пагубно град Варна на икономическа гибел.”

 

✔️ Пловдив има индустриална зона от 10500 декара. Един кмет с над 1056 човека администрация (един служител се падат 479 граждани, НСИ) от 17 дирекции, 5 отдела и 1 сектор, командващи общински бюджет 303 мил. лева на година,  и едно сдружение Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) от основно негова борба 20 години  (инж. Пламен Панчев, председател ТИЗ) са създали – инвестиционен климат в готова инфраструктура от 10500 декара индустриални зони край града и са привлекли само за 10 години над 1,5 млрд.евро инвестиции ПЧИ в региона.

✔️ Шумен има индустриална зона от 1400 декара. Един кмет, 245 човека администрация (един служител се падат 431 граждани, НСИ) и община с бюджет 77 мил. лева на година са създали – инвестиционен климат в готова инфраструктура от 1400 декара индустриална зона (чрез ПЧП) край града и са привлекли само за 10 години над 1,2 млрд.евро инвестиции ПЧИ в региона.

✔️ Бургас има индустриална зона от 600 декара, един кмет, 405 човека администрация (един служител се падат 499 граждани, НСИ) и община с бюджет 248 мил. лева са изградили инвестиционен климат в готова инфраструктура 600 декара край града и са привлекли само за 10 над 1,3 млрд.евро инвестиции ПЧИ в региона.

✔️ Варна има индустриална зона днес от 0 (нула) декара. Един кмет, 1105 човека администрация (един служител се падат 385 граждани, НСИ) и община с бюджет почти половин млрд. лева на година, практически не са изградили – никакъв инвестиционен климат от готова инфраструктура в индустриална зона край града, и в следствие на това бездействие за 10 години региона има акумулирани само 380 млн.евро инвестиции ПЧИ съгласно НСИ.

Защо кмета Иван Портних, който разполага с 15 административни структури с обща численост около 1105 души с 17,04 млн. лева разходи заплати на година, бюджет половин млрд. лева на година или втори в България, заедно с общински съвет с обща численост 72 души – 21 администрация и 51 общински съветници с 995 хил. лева разходи заплати всяка година с над общо 19 постоянни (ПК) и временни комисии (ВК) за 7 години не могат да променя в положителна посока инвестиционен климат в един град? 

Защо всички те, не могат да привлекат успешно нито един мащабен инвеститор и не могат да изградят един декар индустриална зона с готова инфраструктура край град Варна вече 7 години?

Какво Ви липсва г-н Иван Портних? Политическа воля? Опит? Знания? Амбиция? Експерти? Решителност?

Кмета на Бургас – г-н Димитър Николов, кмета на Шумен – г-н Любомир Христов и кмета Пловдив – Иван Тотев нямат награди за хотелски мениджъри на годината. Но за това пък днес край Бургас има 600 декара индустриална зона, край Шумен има 1400 декара индустриална зона, а край Пловдив има 10500 декара индустриални зони, който привличат всеки ден инвеститори, превличат млрд. инвестиции ПЧИ и генерират десетки нови работни места.

С токова напълно пасивно управление от години – един черноморски град като Варна няма никакъв шанс някога да догони икономически Бургас и Пловдив, няма никакъв шанс да привлича инвестиции и няма шанс да има ръст на туризма. Нужни са нови цели, нова пространствена концепция от развитие – дългосрочна, нужен е план от спешни мерки, нужни са и иновативни проекти по “твърди” мерки – нови индустриални зони, модернизация на пристанища и под зони, нови модерни експо комплекси и нови туристически атракции 4 сезона – без всичко това макроикономически, никога няма да има икономическо бъдеще и значим растеж за един град.

Д-р инж. Дойчин Ников, сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти: 

⭐️ «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България; 

⭐️⭐️ «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и  

⭐️⭐️⭐️«Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.

ТИЗ

Тракия икономическа зона (ТИЗ) е създадена през 1996 г., вече с повече от 180 компании в зоната. Площ от 10 700 000 кв.м., над 2 милиарда евро инвестиции и 30 000 работни места.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share