06.VI. Здраве, образование и спорт – Модерна клиника в Каменар с ЕС инвестиция – План за Варна

Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, до болнична и спешна помощ на цялата територия на община Варна и в близките курортни комплекси.

По официални данни само 58 % от населените места, обслужвани в страната, имат възможност да получат спешна медицинска помощ до 20-та минута (код жълто), което в някои случи може да бъде и фатално. 27 % населени места в страната могат да получат спешна медицинска помощ между 20-та и 30-та минута и 15% населени места в страната могат да получат спешна медицинска помощ над 30-та минута.

За територията на филиал Варна (ФСМП) при специален режим в рамките на града може да се покрие 100% код жълто от възможност за спешна медицинска помощ до 20-та минута, но за околните села и курортни комплекси това е непосилна задача, по анализ направен от СНЦ „КЧИЗ“.

Експерти и специалистите от Спешна помощ смятат, че нормата от 8 минути достигане до адрес (при спешен случай в Европа) много трудно може да се спазва, особено при трафик натоварване по маршрута.

В околните до ФСМП – Варна курорти “Св. Св. Константин и Елена“ и “Златни пясъци“, с. Казашко, с. Каменар, с. Константиново, с. Приселци, с. Звездица и с. Тополи, при отправна точка стоянката на екипите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – Варна, екипите могат да покриват времево само кодове жълто (до 20-та минута) и зелено (над 20-та минута) от възможност за получаване на спешна медицинска помощ, посочват анализи на СНЦ “КЧИЗ“.

Център за спешна медицинска помощ – Варна обслужва население от 472 926 жители, на територия 3820 кв. км. Спешната помощ се оказва с 8 стационарни екипа (СЕ) в градовете Аксаково, Девня, Белослав, Провадия, Вълчи дол, Бяла, Долни чифлик и Дългопол, 6 реанимационни екипа (РЕ) и 15 медицински екипа (МЕ).

Направени анализи от СНЦ “КЧИЗ” и от Д-р Десислава Кателиева от Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна потвърждават, че при условия на пътя при нулева натовареност на екипа в момента на повикването от стоянки, се оказва, че на територията на ЦСМП – Варна от 172 населени места екипите (Спешна помощ) могат да достигнат:
– до 8-ма минута (код червено) – до 14 населени места (8,1%);
– до 20-та минута (код жълто) – до 119 населени места (69,1%);
– над 20-та минута (код зелено) – до 39 населени места (22,8%).

Анализите показват, че над 80% от населените места край Варна и техните жители са в рискова зона – особено при трафик от натоварване по маршрута, инцидент или ПТП по маршрута, или при влошаване на времето или при непроходими пътища през зимните месеци.

„Всеки живот е важен, независимо от възраст, местоживеене или финансово състояние, затова всеки човек трябва да има равнопоставен и своевременен достъп до дейностите по запазване на живота.“, коментира за Varna24.bg Д-р Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ“.

Приоритетно ще работим за разработка на ”типов проект за нова и модерна медицинска клиника за до болнична помощ, оборудвана с екип и линейка, нов модерен рентгенов и стоматологичен кабинет, и разработена програма със социални асистенти, с който проект смятаме още началото на 2020 година да кандидатстваме за европейско финансиране.

VI.1. Приоритет – Постигане на ново ниво на медицински грижи и спешна помощ на европейско ниво за цялата територия на община в ангажимент от срок до 2023 година  

Проекта ще е иновативен за Варна и ще включва пилотна реализация на една нова модерна поликлиника първо в Каменар с включена устойчивост по проекта от 4 години. Веднага при реализация на пилотният проект в Каменар ще стартиране реализация с ЕС финансиране в изграждане и на други подобни модерни общински поликлиники в кв. Виница, кв. Тополи, Казашко,  Звездица, Константиново и к.к. Св.св. Константин и Елена и к.к. Златни Пясъци – реализирани изцяло с ЕС финансиране.

Реализацията на този определено социално значим проект за цялата община Варна ще гарантира европейско ниво на обслужване на всички граждани и медицински грижа от реакция на медицински екип с оборудвана линейка до 20 минути в задължително покритие за цялата територия на общината – в срок на реализация като ангажимент наш до 2023 година.

На 25.03.2016 г. е приета карта на спешната медицинска помощ като Приложение №35 на Националната здравна карта където е заложен минимален брой и разпределение на лекарите в първичната извънболнична медицинска помощ като в Община Варна изискванията са за наличие в с. Каменар – 1 лекар, с.Константиново – 1 лекар и с.Звездица – 1 лекар.

Също спрямо приета карта на спешната медицинска помощ – минимален брой и разпределение на лекарите по дентална медицина в първичната извънболнична помощ – в с. Каменар – трябва да 1 лекар, с.Константиново – 1 лекар и с.Звездица – 1 лекар.

“Към момента в с. Каменар при над 2600 жители, в с. Константиново над 1100 жители и в с.Звездица над 1000 жители – липсва практически дежурен лекар и липсва наличието на елементарен здравен пункт – работещ, функциониращ и оборудван на европейско ниво, което е просто недопустимо в 21-век за България!“, коментира Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ“.

VI.2. Приоритет – реализация на нова модерна поликлиника в Каменар с включена устойчивост по проекта от 4 години с ЕС финансиране

Проекта е заложен в ОПР 2014-2020 и ще се изпълнява чрез – проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/ здравна служба, стомотология ,аптека/ и кметство в УПИ№1.кв.42 по КРП на с.Каменар съгласно удобрен ПУП (П.2.86)

Комплекса ще бъде една пълноценна поликлиника, която освен с медицински кабинети, ще разполага с модерен стоматологичен кабинет, аптека, кабинети на общо-практикуващи лекари, ветеринарен и други кабинети – напълно оборудвани на европейско ниво. Комплекса ще разполага с линейка и екип с медицинско оборудване, която ще може напълно пълноценно или по-спешност да обслужва болни, родилки и пенсионери от с. Каменар, с. Въглен, с. Яребична, с. Орешак, с. Куманово, с. Кичево и други села. Вече има заявен интерес за откриване на стоматологичен кабинет в комплекса.

Проекта, който ще бъде напълно иновативен за Община Варна и ще се реализира с ЕС безвъзмездно финансиране до 80%. Центъра ще бъде насочен и за обслужване на хората с увреждания и техните семейства, както и към лицата на възраст над 65 години с ограничени възможности за самообслужване от с. Каменар и близките села.

Предвижда се създаване на отделно звено (социално отделение) към Интегрирания център “Каменар” за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – до 4 лични асистенти, до 2 домашни помощници, медицинска сестра и психолог, който ще помагат почасово (или на доброволни начела) на хората в неравностойно положение в с.Каменар и близките села. Потребителите на новия център ще получат равен достъп до здравни, социални и други услуги. Работата с всеки един от хората ще бъде в зависимост от изготвеният му индивидуален план.

Един домашен помощник ще обслужва 8 лица по график, или 56 лица ще се възползват от услугата домашен помощник. 4 лични асистенти ще осъществяват полагането на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или тежко болен, за задоволяване на ежедневните им потребности. Целта е да се осигури на нуждаещите се достъп до дългосрочна здравно-социална грижа. На потребителите на услугите ще се оказва и психологическа подкрепа от наетия по проекта психолог. Освен, че начинанието ще развие нова форма на почасови социални услуги в с. Каменар и близките села, то ще осигури трудова заетост на безработни лица

VI.3. Приоритет – нови модерни общински поликлиники в  Тополи, Галата и Виница (1 етап), и в Казашко, Звездица, Константиново, к.к. Св.св. Константин и Елена и к.к. Златни Пясъци (2 етап) – реализирани изцяло с ЕС финансиране до 2025 година

Ще се изпълнява като  отделен проект за изграждаме на нови медицински центрове планирани в ОПР 2014-2020 чрез кандидатстване за ЕС финансиране на технически проект и изграждане по ОП 2020-2027 в първи етап:

  1. 1.) Изграждане на нов медицински център в кв. “Галата” (П.2.82);
  2. 2.) Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла – ЗВ II (П.2.94);
  3. 3.) Проектиране и изграждане на нова сграда за здравна служба – с.Тополи (П.2.97);
  4.  

Анализът на възможните времеви интервали за достигане от стоянките в съответните филиали до отделните населени места показва, че отдалечеността и влошената инфраструктура водят до малък дял на вероятно изпълнение на повикванията до 8-та минута в 8,1% от населените места. Относително голям е делът на селищата, повикванията от които са изпълними до 20-та минута – 69,2%. Изпълнимостта след 20-та минута е за 22,7% населени места. Ниският процент на вероятно изпълнение на повиквания до 8-та минута (код червено) показва неоптимално разпределение на екипите на територията на ЦСМП Варна и необходимост от търсене на допълнителни варианти за реагиране.

 

Успешен пример с ЕС финансиране:
1) Нов медицински комплекс Университетска болница в Тарту – Естония, 2007-2015 година, площ:  31 590,1 m2, Обща инвестиция:  76 млн. Eвро за I и II етап  (76% ЕС финансиране)
2) Нов медицински комплекс Гр.Cerdanya – Испания, 2014 година, площ:  19.107 m2, Обща инвестиция:  18,6 млн. евро  (65% ЕС финансиране)

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share