13.II. Чист и зелен град – Безкомпромисни мерки за шума – контрол и санкции – План за Варна

Днес по официални данни 47% от цялото население на град Варна е изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за 24 часа. 52% – над граничните стойности за ден, 29% – над тези за вечер и 44% за нощ. Същевременно 79% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. „специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички показатели. Данните са от анализ на шума, направен за разработване на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна“.

Не зависимо от похарчени десетки хиляди за планове, за анализи и за измервания на шум възложени от общината – подобрение на шумовият фон в град Варна не е отчетено през последните години. Причини са много и са комплексни, но определено най-важната причина е само една и тя е в липса на изградена система за мониторинг в реално време в цел ефективно засичане на шума в града, такава ИТ система за момента няма и липса на реализирани шумови бариери заложени в плана ИПГВР.

Вместо да реши окончателно проблема и да се посвети върху елиминирането (или прилагане на ефективни мерки по намаляване) на  източниците на шум в града чрез прилагане на система за мониторинг в реално време по примера на Европа в посока –  привенция и санкциониране, община Варна търси начини да избяга от проблема в решение.

Реализацията на Интелигентна Система за мониторинг на шума в града чрез кандидатстване по европейски програми от общината ще e основен приоритет до 2023 година в изпълнение, подобна системи има реализирани в Хамбург, Барселона и Амстердам в Европа. Реализация на подобна система ще осигури високи нива по контрол и мониторинг в обществен контрол на шума в жилищни зони, край промишлените зони, край пристанището на града и край булевардите в града, и в цел засичане и санкциониране на системните нарушители. Системата е важно звено в изпълнение на Приоритета за трайно намаление на шума в централните части на града.

Важна част от обществения проект ще бъде възможността от свободно включване към системата, в лесна интеграция и в монтирането във всяка точка на града на персонализиран по проекта интегриран датчик от измервани параметри за качество на въздух и за измерване на шум от всеки гражданин на града – което ще даде възможност за постигане на обществен контрол и от ангажираност с проблема на гражданите. 

Основната ни дейност по намаляване на шума в града ще бъдат насочени по изпълнение на следните комплексни мерки:

II.1. Мярка – Реализация на Интегрирана Система за Мониторинг на Шума (ИСМШ) с ЕС средства – поне 200 точки за измерване

Вижте (Интелигентна Система за Шумов Мониторинг в града)

II.2. Мярка – Прилагане на навременни мерки (санкции), основани на обективен модел и в реално отчетени данни за шума от ИСМШ и мобилен екип

Ще започнем с промяна на модела за предвиждане и оценка на шума, който да ни даде истинските данни за сериозността на проблема на база отчетени данни от шум чрез ИСМШ и за санкциониране на системните нарушители (чрез монтирани камери). На нарушители ще се налагат солидни глоби и/или превантивна мярка по полагане на обществен труд.

II.3. Мярка – Нулева толерантност към шум от мотори или гонки в града

Няма да толерираме шум от мотори или гонки в града, ще разработим механизъм за ефективно взаимодействие между Общинска полиция и КАТ за санкциониране на нарушителите с мобилни постове.

II.4. Мярка – Шумоизолиращи прегради и камери за скорост по бул. Васил Левски

Основни източници на шумовото замърсяване във Варна са тежкият трафик и лошото състояние на инфраструктурата. Затова ключовите мерки трябва да са концентрирани по протежението на най-натоварените и ринговите булеварди – околовръстни улици. Друга мярка е монтиране на камери за скорост за съблюдаване на пътните знаци, който в обем респективно чрез санкциониране на нарушителите ще понижат скоростта и от там шума.

II.5. Мярка – Контрол и санкции за строежи и заведения генериращи шум през почивно време и през време за сън – вечер

Ефективният и превантивен контрол ще се провежда чрез разработена общинска наредба и система: първо провинение – предупреждение, второ провинение – налагане на глоба в размер стойността от монтиране на датчик за контрол на шума – ИСМШ. Системно нарушавани на нивата на шума отчитано от ИСМШ в обществено достъпни данни онлайн – постоянни респектиращи санкции към нарушителя.

И други мерки.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share