25.1. Публично-частно партньорство (ПЧП) – 1. Публично-частно партньорство в Община Варна (реформи) – План за Варна

Инфpacтpyĸтypaтa в Варна имa пoтeнциaл зa cepиoзнo paзвитиe, нo pecypcитe нa oбщинaтa зa peaлизaциятa й нe ca мнoгo. Ocнoвнитe изтoчници нa финaнcиpaнe нa тoзи тип пpoeĸти ca три – пъpвият ca дaнъцитe, a втopият ca eвpoпeйcĸитe фoндoвe и третият държавният бюджет. Зa дa ce paзвивa пo-динaмичнo гpaдcĸaтa инфpacтpyĸтypa тpябвa дa ce тъpcи нaчин зa пpивличaнe нa чacтни инвecтиции.

Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции и стимулиране на публично-частно партньорство е задължение на общината записано като приоритет в Общинският план за Развитие 2014-2020 (Приоритет 1.4). За съжаление там са заложени почти никакви инвестиции –  40000 лева в общински бюджет. Посредствената дейност на предната общинска администрация и кмет доведе до това, че практически днес Община Варна още няма индустриална зона с готова на зелено инфраструктура. Липсата на индустриална зона край града пряко води до ниско ниво на Преките Чужди Инвестиции (ПЧИ), което за 10 години в региона е под 400 млн.евро, докато в другите градове с индустриални зони ПЧИ са в пъти по-големи на 1,5 млрд. Евро за Пловдив, 1,3 млрд.евро за Бургас и 1.2 млрд. Евро за за Шумен.

Също наличният на напълно посредствена и оскъдна информацията за ПЧП в сайта на общината нагледно показва, че тази област не е приоритетна от години за предната общинска администрация и предният кмет.

Трудно може да се каже, че има някакви отчетени постижения по темата за 10 години и за последните 4 години в мандат на управление, освен една оскъдната и посредствена информация налична в сайта на общината от 2010 година за:  Доклад за оценка на досегашната практика при реализиране на ПЧП от Община Варна;  Доклад идентифициращ добри практики и иновативни подходи на администрациите от побратимените общини;  “Карта” на обектите (общинска собственост), дейностите и услугите предоставяни от общинската администрация, които са подходящи за реализиране на ПЧП;  Вътрешни правила, процедури и функционални задължения на общинската администрация за създаване и управление на ПЧП;  Обучени 150 служителя от общинската администрация и бюджетните структурни звена към нея;  Създадена специализирана рубрика за ПЧП на интернет страницата на Община Варна. Посредствена Информация изготвена по проект забележете през 2010 година –  „Общинска Администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса Период на изпълнение“. 10.02.2009 – 10.02.2010. Бюджет: 584 838 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ).

Ще извършим реформи и коренна промяна в това ПЧИ да бъде приоритетна тема през целият ни мандат по управление в пълна промяна -от пълна пасивност до момента към постоянна активност по изпълнение на конкртетни мерки 1-8.

Приоритет 1 – Привличане на мащабни инвестиции (ПЧИ) и стимулиране на публично-частно партньорство.

Ще се работи усилено и основно по следните направления и мерки:

Мярка 1 – Разработка на детайлен сайт (и на английски) от проекти и възможности за реализация на ПЧИ на територията на общината.

Ще бъде анализът на съществуващите потенциални обекти, подходящи за ПЧП в Варна, както проекти – общински, проекти на сдружения и на частни фирми. Този анализ ще доведе до създаване  – Карта на обекти за ПЧП на Община Варна.

Картата ще представлява уникален “пътеводител” за представителите на местния и чуждия бизнес в необятните възможности, които предлага общината за сътрудничество. Картата с обекти за ПЧП таргетира както малки бизнеси с обекти като детски кухни, социален патронаж и други.

Мярка 2 – Разработване на програма за ПЧП за малки благоустройствени проекти.

В подобие на инициатива на Община Бургас работеща успешно от 2015 година ще се разработи Програмата за публично-частно партньорство, която ще бъде насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на детски площадки и околоблокови пространства. Общата сума, предвидена от Община Бургас за финансиране на малки благоустройствени проекти по линията на ПЧП на година ще бъде 100 000 лева. Като сумата, за която може да се кандидатства с един проект, следва да е на стойност между 1 000 и 10 000 лв. При одобрение на проектното предложение 75 % от средствата се осигуряват от Общината, а останалите 25 % са дялово участие на инициаторите – то може да бъде изразено финансово или нефинансово – чрез труд, транспорт, др. Допустими кандидати по програмата са граждани, неправителствени организации, търговски дружества, училищни настоятелства и читалища. За целта те трябва да сформират сдружение /инициативна група/ и с протокола от общото събрание да заявят желанието си за участие, което да подадат в Общинската агенция по приватизация. Ползите от участие в нея са нови или ремонтирани тротоари, пейки, алеи, градинки, паркови пространства, огради и рампи за достъп към сгради.

Мярка 3- Консултативна комисия по въпросите на ПЧП в Община Варна

Ще бъде формирана Консултативна комисия по въпросите на ПЧП към Община Варна включваща представители на Община Варна, представители на Общинския съвет- Варна, Областна управа- Варна, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и външен експерт- ПЧП. Дейността на комисия ще бъде насочена към изготвяне и приемане на ефективни механизми за ПЧП – от наредби до конкретни мерки по ускоряване на реализацията на ПЧП в Община Варна.

Мярка 4 – Изготвяне на програмата за публично-частно партньорство на община Варна

Програмата за публично-частно партньорство на Варна ще се дефинира ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, която се приема всяка година, най-късно до приемането на бюджета от общинския съвет. Програмата най-общо определя обектите, които през годината съобразно готовността се предлагат за осъществяване чрез публично-частно партньорство.  Примерно това може да учредени концесии – пешеходни подлеза за отдаване на концесия, концесия за обредният комплекс или други. Примирно в Община Бургас напълно успешно се приложи концесия на спирките на градския транспорт още преди 2 години.

Мярка 5 – Изготвяне на пилотни проекти до края на 2020 година

Ще бъдат изготвени анализи и пилотни проекти за няколко проекта в цел реализация с ПЧП. Първият проект ще е за нова инфраструктура за четири сезона – туризъм и спорт, вторият проект за реализация на експо комплекс в ДКС (Спортна зала).

Мярка 6 – Отделен център за обслужване на крупни данъкоплатци, бизнеса и инвестититори (вижте тук)

Мярка 7 – Инвестициони и бизнес форуми на всеки 6 месеца (вижте тук)

Мярка 8 – Зам. кмет по инвестиции (вижте тук)

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share