Проектът

Loading

КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА - Модел за публично-частно партньорство

 „Черноморска Икономическа Зона“ (ЧИЗ) има основна цел да предлага на български и чуждестранни компании реализиране на инвестиционните намерения върху модерни индустриални терени с обезпеченост от инфраструктура – пътища,  електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации с непосредствена близост до пристанища, безмитни зони и летище, директен шосеен и железопътен коридор до Централна Европа, налични фериботни коридори (автомобилен и железопътен) до Грузия, Русия и Украйна.

☑️ В състава на ЧИЗ са зони с различна икономическа специфика и логистично предназначение, което прави проекта уникален за България, за региона на Черно море и за Югоизточна Европа – има индустриални зони в областта на леката и тежка индустрия, от високите технологии до агро сектора. Планувания Европейски Експо Център Варна за внос и износ до Фериботен комплекс – Варна ще бъде многофункционален и всеобхватен международен изложбен център от международен и европейски ранг с висок стандарт. Това ще бъде най-мащабния и от най-висок клас експо център в Европа в близост до Черно море.

☑️ Черноморската Икономическа Зона е клъстерен инвестиционен проект, който предоставя подходяща среда за осъществяване на бизнес проекти в сферата на логистиката, производството, международна търговията, организиране на целогодишни изложения и панаири, хотелиерство, целогодишен – морски, яхтен и круизен туризъм, и обслужването на транзитни товари между Азия и Централна Европа.

☑️ Проектът КЧИЗ се осъществява от експерти с международен опит в сътрудничество с представители на държавната и общинските администрации, които работят заедно, за да отговорят на всички изискванията на българските и чуждестранните инвеститори, и да улеснят максимално инвестиционния процес в Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България.

Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е многофункционален и всеобхватен международен изложбен център от най-висок стандарт в област Варна. Тоза парк ще бъде един от най-мащабните и от най-висок клас експо центрове в Европа, чиито съоръжения ще бъдат високо технологични.

Комплекса ще бъде със съвременна архитектура, която перфектно ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата. Голяма част от нови и високо-развити технологии на международно ниво ще се прилага в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво в света. Голямата проектната височина на залите, етажната товароносимост и електрозахранването ще му позволява, да реализира специализирани изложби, като мащабни машини изложения, изложения за строителна техника и яхтени, които имат спецефични изисквания към изложбени павилиони.
Всяка изложбена зала е с площ от около 10000 кв. м и рационално проектирани вид.  13 изложбени зали от първия и втория етаж ще разполагат с широк вход. Множество изложби и изложения, ще могат да се провеждат едновременно, без да си пречат помежду си. Големите изложбени зали, дават възможност да използват ефективно пространство и да се реализират добри визуални ефекти чрез специална декорация.
Около изложбения комплекс ще има множество поддържащи заведения, свързани с конвенции /топли/ връзки към изложенията, хотели, офис сгради, банки, търговски услуги и музеи. Те ще бъдат изградени така, че да задоволи изцяло нуждите на бизнесмените в тяхното бизнес пътуване и посещения на експо комплекса.

☑️ Индустриалната и експо зона е в напреднал стадий на проектиране, има подробен идеен проект, и са извършени пълни икономически анализи. Водят се разговори с потенциални инвеститори за реализация на проекта чрез ПЧП. Паралелно се проучват възможностите за кандидатстване в Европа за изработка на окончателен технически проект и Дю Дилиджънс анализ.

☑️ Проекта за изграждане Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е официално подкрепен от Областна администрация Варна, Добрич, Шумен и Разград като стратегически проект за Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България.

Площ: 3 666 000 м2

28 км от Летище Варна

30 км от град Варна

300 м от Фериботен комплекс Варна

6 км от Пристанище Варна - Запад

Представени сектори: електротехника, електроника, хранително-вкусова, логистика, международна търговията, целогодишни изложения и панаири, хотелиерство, целогодишен – морски, яхтен и круизен туризъм

Изграждането на Индустриален Парк Шумен ще бъде завършено на три етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности. Проектът стартира през юни 2009 г., като в момена функционира подзона А на индустриалния парк, където са се приютили и първите си инвеститори. Индустриалните терени са снабдени със следната вътрешна и външна инфраструктура: пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел.

☑️ Подзона „А“ вече е запълнена на 75 на сто. Общо 18 инвеститори са привлечени. Актуален е нов голям инвеститор от Белгия, който е купил 8 дка в подзона „А“ и 20 дка в новата подзона „C“. Към момента закупилите терени фирми в Индустриалния парк са 17. Четири от тях вече са построили своите заводи, двама строят в момента, а останалите са в процес на подготовка. На територията на „Индустриален парк – Шумен“ АД има открити около 1000 работни места. Предстои строежът на нови три производства до края на тази година и 4-5 догодина, като се очаква в близко време броят на заетите да достигне 2000 души.

Някой чужди инвеститори в Индустриален парк Шумен закупели индустриален терен:
☑️ ЕНПАЙ“, Турция
☑️ Камбро“, САЩ
☑️ Хел Бул Истейт”, Гърция

Площ: 2 400 000 м2

80 км от Летище Варна

2 км от град Шумен

80 км от град Варна

64 км от Фериботен комплекс Варна

62 км от Пристанище Варна - Запад

Представени сектори: електротехника, електроника, хранително-вкусова, логистика

Изграждането на Индустриален Парк Добрич се планува да бъде реализирано на два етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности и заявеният инвеститорски интерес в планувани зони. Първият етап включва изграждане на две зони, първа зона – Областен Експо Център „Добрич“ от 420 декара включващ  – панаирна и логистична зона, високотехнологичен инкубатор, интермодален терминал, митница, силози и зърнен терминал. Втората зона от 280 декара ще представлява индустриален парк с урбанизирани индустриалните терени снабдени с изцяло изградена вътрешна и външна инфраструктура: пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел.

Вторият етап включва изграждане модерно международно летище в близост до Индустриален парк Добрич чрез ПЧП (с стратегически инвеститор) или чрез кандидатстване по ЕФРР (ОП програми).

☑️ Индустриалната и експо зона е в напреднал стадий на проектиране, има идеен проект, и извършени в обем икономически анализи. Търсят се потенциални инвеститори от чужбина за реализация на проекта чрез ПЧП върху територията на бившето военно летище Добрич или в терени северно от него, проучват се и възможностите за кандидатстване в Европа за изработка на окончателен технически проект и Дю Дилиджънс анализ.

☑️ Проекта на КЧИЗ за изграждане Индустриален Парк „Добрич“ (и Областен Експо Център „Добрич“) в близост до бившето военно летище Добрич е официално подкрепен от Областна администрация Добрич.

Площ: 600 000 м2

49 км от Летище Варна

в град Добрич

49 км от град Варна

57 км от Фериботен комплекс Варна

50 км от Пристанище Варна - Запад

Представени сектори: електротехника, електроника, хранително-вкусова, аграрен и логистика

Изграждането на Индустриален Парк Разград се планува да бъде реализирано на два етапа на площ от 77 декара. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности и заявеният инвеститорски интерес в планувани зони.

Първият етап включва изграждане на индустриален парк с индустриалните терени снабдени с изцяло изградена вътрешна и външна инфраструктура: пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел.

Вторият етап включва изграждане на Областен Експо Център „Разград“  – панаирна и логистична зона, високотехнологичен инкубатор, интермодален терминал и митница.

☑️Индустриалната и експо зона е в напреднал стадий на проектиране, има идеен проект, и извършени в обем икономически анализи. Търсят потенциални инвеститори за реализация на проекта чрез ПЧП на държавни и общински терени до северна промишлена зона на град Разград, проучват се възможностите за кандидатстване в Европа за изработка на окончателен технически проект и Дю Дилиджънс анализ.

☑️ Проекта на КЧИЗ за изграждане Индустриален Парк „Разград“ (и Областен Експо Център „Разград“) в близост до северна промишлена зона на град Разград е официално подкрепен от Областна администрация Разград.

Площ: 77 000 м2

109 км от Летище Варна

4 км от град Разград

130 км от град Варна

117 км от Фериботен комплекс Варна

114 км от Пристанище Варна - Запад

Представени сектори: електротехника, електроника, хранително-вкусова, аграрен и логистика

MЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

България е държава в Югоизточна Европа, граничеща на север с Румъния, на запад със Сърбия и Република Македония, на юг с Гърция и Турция, а на изток с Черно море. Река Дунав, от устието на река Тимок до Силистра е естествената природна граница между Република България и Румъния. Територията на страната е 110 993 km2, от които 261.4 км2 са крайгранични речни води и 101.3 км2 са крайгранични речни и морски острови. Към тази територия не се включва дванадесетмилната морска акватория.

New

2018
2018

Община Шумен подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

2018

Shumen Municipality supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share