07.III. Социална и жилищна политика – Преустановяване на практика за събаряне на жилища, без предоставяне на алтернатива – План за Варна

07.III ПРИОРИТЕТ: Преустановяване на практика за събаряне на жилища, без предоставяне на алтернатива

(1) Практиките за разрушаване на единствени жилища на ромски семейства във България от общинската администрация дават доказателства за дискриминация на етническа основа и нарушаване на правата на засегнатите:

  • Издаването и изпълнението на заповеди за разрушаване на незаконни жилищни постройки засяга особено неблагоприятно и непропорционално най-вече ромски семейства, което е в нарушение на Директивата за расово равенство на Съвета на Европейския съюз (Директива 2000/43) по отношение на „непряката дискриминация“ на етническа основа.
  • Доказателство за това е, че 97% или 500 от общо 514 заповеди на ДНСК, засягащи жилищни сгради издадени през 2010-2012г. се отнасят до единствени жилища на роми; по данни събрани от 61% от всички общини в България,  89% или 399 от всичките 444 заповеди, засягащи жилищни постройки издадени от местните администрации се отнасят за единствени жилища на роми.
  • Административните практики прилагани при разрушаване на единствени жилища на ромски семейства, са в нарушение на приетите от България международно правни норми за защита от дискриминация. Няма  дискутиране на възможните разумни алтернативи преди разрушаването; на засегнатите семейства не се предлага адекватно алтернативно настаняване и те на практика остават бездомни – без възможност да се регистрират на нов постоянен адрес, което възпрепятства издаването на редовни лични документи и съответно от достъп до основни права и услуги.

(2)    Няма правна уредба по отношение защитата на засегнатите при нарушаване на основните права на адекватно жилище, или да им даде възможност да се обърнат към съда, ако правата им са нарушени. (От 10 години Варна няма още местен омбудсман?/

(3) Практиките на евикции и разрушаване на къщи в обособените квартали не само че не допринасят за трайно разрешаване на проблемите с жилищната ситуация на ромското население, но ги обострят. При липса на алтернативно настаняване, засегнатите семейства остават да живеят в същите квартали при роднини, а по късно строят нови незаконни жилищни постройки. Същевременно, разрушаването на ромските къщи засилва междуетническото напрежение не само на местно, но и на национално ниво, което предизвиква анти-ромски настроения сред мнозинството и пълно недоверие в институциите сред ромите. При липса на ясни позиции и комуникация от отговорните органи за интеграционната политика на ромското население анти-ромските настроения ескалират от негативното отразяване на медиите и преобладаващия в публичното пространство глас на националистически партии и формирования, които определящо влияят за формиране на общественото мнение.

/Анализ на законодателството относно премахване на незаконни постройки и практиката по прилагането му в България с оглед установяване на съответствието с правото на ЕС относно защита от дискриминация на основата на признака „етническа принадлежност“, София, март 2017/

Ще преустановим всякаква общинска практика по събаряне на жилища на граждани, без предварително предоставяне на алтернатива от общински жилища на европейско ниво за достоен живот на своите граждани.

Напълно е не допустимо в 21 век, при десетки европейски и социални програми за интеграция, общината да няма ефективна жилищна политика по превенция и по изграждане на общински жилища в цел предоставяне им на хора в нужда или на засегнати граждани при изграждане от бившата администрация на грандомански проекти в града от транспортна инфраструктура (бул. Васил Левски) и от събаряне на жилища в Максуда.

Мерки, който ще въведем веднага още 2019 година:

IV.1. Мярка: Налагане на Мораториум върху изпълнението на вече издадени заповеди за разрушаване на единствени жилища до разработването на нови  законодателни наредби в общината, тяхното гласуване и до предоставяне на възможност от задължителна алтернатива от общински жилища на европейско ниво за достоен живот на засегнатите граждани.

IV.2. Мярка: По- строг контрол и проактивно действие на общината за спиране на ново незаконно строителство в обособените квартали в сътрудничество с  НПО за осигуряване на разбирането и участието на общността.

Вижте и нашата програма от социална и жилищна политика, обща визия в  точни приоритети и мерки в изпълнение 2019-2023 година: 

07. Социална и жилищна политика – нашата основна визия за реформи
07. I. Социална и жилищна политика – Ефективна жилищна политика за хора в нужда
07. II. Социална и жилищна политика – Приоритет на ЕС инвестиции
07. IV. Реализация на инфраструктурни проекти в жилищни зони съобразени с ЕС норми и концепции
07. V. Качествен живот, развитие и защита на рискови групи

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share