Д-р инж. Дойчин Ников: “Липсата на всякаква атрактивна туристическа инфраструктура край Варна и курортите е основна причина за ниската заетост на легловата база под 12,4% през зимата!” (анализ на Д-р инж. Дойчин Ников)

Loading

Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ” коментира основните причини за липсата на целогодишен туризъм в Област Варна и курортите край Варна, и за ниското ниво на заетост на легловата база през зимата в региона:

“През декември 2018 г. в област Варна са функционирали 151 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване според данните на регионалното статистическо бюро на НСИ.

Броят на стаите в тях е 6.8 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.6%, а на леглата в тях – с 4.8%.

Независимо от това общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2018 г. е 12.4% и трайно намалява. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.6 процентни пункта.

При наличие на легла – 14.8 хиляди в региона на Варна през зимните месеци има заетост едва 1.8 хиляди (1873 нощувки на ден). Това са постъпления от под 3,5 млн.лева на месец средно примерно през месеци – ноември и декември в региона за туристическият отрасъл само от легловата база.

Изграждането на атрактивни СПА комплекси с концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия (Tropical Islands), Румъния ( Терме Букурещ), Гърция, Полша, Латвия, Франция (Аквапарка Aquaboulevard), Япония и даже в Норвегия (Pirbadet Waterpark) на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси.

При поетапна реализация за 6 до 8 години в региона на Варна подобна целогодишно използвана туристическа инфрастрактура може да генерират сумарно потенциално до 5.000 до 10.000 броя туристи (нощувки) на ден през зимата. В зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП) от закрит аквапарк и СПА комплекс, и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база това са от 9 до 18 млн. лева на месец допълнителни приходи само от заемането на неизползвана леглова база извън сезона за региона на Варна. За нивото на град като Варна, допълнителен приход от 9-12 млн.лева зимата въобще не е малко, което генерира препитание и заети работни места на десетки варненци.

Основно предимство на аквапарковете, изградени в близост до големите туристически комплекси по Черноморието на България, като тези в Златни пясъци и Слънчев бряг, е, че посещенията в тях се предлагат като част от туристическите пакети, които гостите на курортите плащат още при записване на почивката си.

Основният приход, на който залагат собствениците на увеселителни паркове с водни атракции по черноморието в България, е основно входна такса и което според мен като концепция е напълно погрещна и моралноостаряла. Въпреки това трябва да се отчита, че немалка част от приходите идва и от предлагането на храни и напитки в многобройните заведения, които се изграждат в комплексите.

Според статистиката, изработена на базата на няколкогодишни наблюдения на подобни аквапаркове по черноморието основно в България, за да бъде печеливша инвестицията в подобен комплекс, трябва да се гарантират посещения от около 200 хил. души годишно.

Именно за това много от бизнес моделите за повишаване на ефективността от експлоатацията на тези съоръжения предвиждат изграждането на хотели, боулинг зала, фитнес комплекси, казина, или покриването (частично или напълно) им за целогодишно посещение и други мерки. Това е един от сигурните начини да се избяга от капана на сезонността и да се осигури целогодишна посещаемост на въпросните аквапарковете.

В сравнение с Европа, бизнесът с водни забавления в България е все още в началната си фаза практически почти нищо мащабно не се предлага като подобна атракция в региона на Варна което да може да привлича туристи зимата в черноморските комплекси до града.

Бурното развитие на туризма в България през последните години и значително нарасналият брой западноевропейски туристи определят необходимостта от повече и по-модерни аквапаркове. За съжаление търсенето на тази услуга днес надминава предлагането, тъй като през последната година хотелската база по Черноморието се увеличи значително, а местата за развлечение на туристи не достигат. Следвайки логиката на този ръст, аквапарковете се очертават като неотменна част от развлекателния бизнес.

Иновативен проект представи Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ” представи преди седмици и подробности за концепцията на нов проект “Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж с експо част в град Варна за целогодишен туризъм”.

Ето какво сподели той пред varna24.bg: “Това е уникален проект за град Варна или за друг голям град в България от концепция 4 в 1 за Аквапарк с изкуствен плаж (покрит зимата от постоянна температура над 25-28 градуса с подвижен покрив) и отделна тропическа лагуна с изкуствени вълни за сърфинг, СПА комплекс с балнеолечебен център, Експо част в нов Експо център и Конгресен център всичко в едно – един проект на СНЦ “КЧИЗ” за целогодишен туризъм, който търси своя партньор при налично ЕС финансиране вече четвърта година.

Проектът е част от една мащабна и иновативна концепция “четири сезона” на СНЦ КЧИЗ разработвана 5 години от реализация на поетапно на три ключови и нови туристически дестинации или атрактивни туристически обекти от международен ранг (от отделни проекта на СНЦ КЧИЗ) около град Варна и Белослав, и за наличните курорти в области Варна и Добрич.

При поетапна реализация за 6 до 8 години от старта си до пълна си реализация, концепцията може да генерират сумарно като проектен потенциал 5.000 до 10.000 броя туристи на ден в зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП), и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база към момента.

Целта на проекта е да оползотвори налична леглова база неизползвана 8-9 месеца извън летният сезон в един черноморски и друг курорт, и чрез надграждане и изграждане на нова леглова база в бъдеще в близост до аквапарка и да се генерира постоянен поток от 600 000 до 1 200 000 потенциални туристи за година в бъдеще в срок примерно до 10-12 години в зависимост от спецификацията и РЗП на самият реализиран комплекс по проект като концепция.

Проектът е мащабен и напълно иновативен за България, подобна концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия, Румъния, Гърция, Полша, Латвия, Франция, Япония и даже в Норвегия на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси.

До сега подобна мащабна концепция не е прилагана в България за целогодишен туризъм, много малко хора в България са посещавали или запознати с концепцията на подобни работещи курорти и закрити комплекси в Европа, жалко че такива подобни от години няма в България. Определено тази нова концепция за България до момента на своята реализация за първи път тук ще буди напълно разбираемо в гражданите и лицата, който не са експерти – скептицизъм, неразбиране или даже пълно отричане, независимо, че проектът има изключително голяма доходност от ROI=15% и генерира много голям поток турист целогодишно.

Размерът на инвестиция е приблизително 45 милиона евро за комплекс нужен примерно за мащабите на град от типа Варна, един черноморски град, при наличната леглова база днес в курортите, налична като в “Св. Св. Константин и Елена”, “Златни Пясъци”, “Албена” и “Камчия” .

Като инвестицията се планира да бъде изцяло чрез ЕС финансиране (изцяло безвъзмездно финансиране), ако бенефициента към Европа е голяна община със свой терен от даденост или стар комплекс за модернизиране, желателно и наличен сондаж в минерален извор.

Нужно е само едно днес проектът да стартира в България и кандидатстване още през 2019 година към Брюксел по ЕС програми налични в СНЦ “КЧИЗ” с цел разработка на конкретен работен проект от комплекс и в цел получаване на одобрение за базова финансиране (безвъзмездно финансиране) за строителство – заявено и планирано в програмен период ОП 2020-2027.

Проектът, разработен от СНЦ “КЧИЗ” за град Варна, в пълна степен покрива изискванията на задание 2: при реализация да покрие в пълно натоварване свободната леглова база в региона на Варна извън туристическият сезон, заложено в стратегията за развитие на Община Варна 2014-2020, което от години е цел и дългосрочна мечта на Община Варна.

Напълно реално този новаторски проект за България, може за 5-6 години да направи революция в туризма на ниво град и да формира една нова международна и атрактивна туристическа дестинация споделя Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ”.

Иска се определено много неща за реализация на такъв проект в България – инвеститорски нюх, далновидност, опит и експертни знания по подобни реализирани проект в Европа за да види човек, огромният потенциал на проекта в доходност от генериране на туристи целогодишно за един град и значителната генерирана приходност на заведение и хотели, който практически са с неизползвана леглова база извън сезона.

Целта на проекта не е примерно варненци да ходят лятото на изкуствен плаж, а да се генерира сериозен поток туристи от Европа и от чужбина целогодишно (особено зимата) към града или извън сезона месеци август- месец май. Сега умножете доходите от сферата на туризъм по 1,7-2 пъти край Варна от пряко заета леглова база, и индиректно от заведения, обслужване на туристи, който ще генерира комплекса в зависимост от РЗП му в площ от 3000-5000 души на ден.

Допълнете и доходи от посещение на магазини и молове край комплекса и в града. И нека след това някой да заявява пак, че това не е нужно като туризъм на един град или курорт в България, който има запълнена леглова база на 100% само 2 или 3 месеца в годината?” коментира Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ”.

🇧🇬 Напълно иновативен проект “Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж с експо част в град Варна за целогодишен туризъм” предлаган от СНЦ “КЧИЗ” с напълно нова концепция “четири сезона” за България и за град Варна: http://bsezcluster.org/portfolio/varna-ocean-dome/

Анализ на Д-р инж. Дойчин Ников, сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share