Д-р инж. Дойчин Ников: “Администрацията на Президента и г-н Румен Радев питат Община Варна за 4 годишно бавене на важни икономически проекти за Варна?”

Loading

Сдружение НПО ”Бъдеще за Варна” в обществена полза е съзирало още 02.11.2018 година – Президента на Република България – г-н Румен Радев за това, че Община Варна умишлено бави от четири години важни икономически проекти за град Варна.
С писмо 94-00-1974/09.11.2018 към Община Варна, Администрация на Президента на Република България веднага е поискала писмено становище (отговор) от кмета г-н Иван Портник и от г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет на Община Варна, но такъв отговор за момента 4 месец още няма.

Ето самото писмо изпратено от НПО ”Бъдеще за Варна” до Президента на Република България – г-н Румен Радев:

Отворено писмо до г-н Румен Радев – Президент на Република България по отношение на съзнателно спиране на важни икономически проекти за Североизточна България и за Варна!
До: г-н Румен Радев – Президент на Република България
“Здравейте г-н Радев,
Бихме искали вашето съдействие като български държавник и президент на Република България по отношение на съзнателно спиране на важни икономически проекти за България със заявен интерес от чужди инвеститори за мащабни ПЧИ от Катар, Саудитска Арабия и Китай.
За 4 години имаме липса на всякакво съдействие (според нас е напълно съзнателно) от Община Варна, кмет г-н Иван Портних и общински съвет (ПП ГЕРБ). Имаме липса на отговор по конкретни наши предложения подадени към общината и към кмет. Проектите са с налично ЕС безвъзмездно финансиране на СНЦ “Бъдеще за Варна“ и СНЦ“Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ в обществена полза.
Още април 2015 година, аз лично като автор на проектите и ръководител на екип експерти на НПО “Бъдеще за Варна” предложихме на кмета г-н Иван Портних, реализация на индустриална зона и експо център край Варна в подобие на Тракийска Икономическа Зона (ТИЗ) край Пловдив с безвъзмездно ЕС финансиране. Предложихме и формиране на работна група по важни инвестиционни проекти за град Варна: https://bsezcluster.org/home-gallery-grid/
За 3 години са подадени куп писма до Община Варна: №РД18006292ВН/28.03.2018, №РД16024790ВН_001ВН/13.03.2017, №РД16024790ВН_003ВН/05.05.2017, №РД16024790ВН_002ВН/05.05.2017 и №РД160024790ВН/16.11.2016. Но, към момента нямаме никакъв съществен отговор от Община Варна, нито имаме реализирана работна среща.
Днес, град Варна практически няма готова в инфраструктура ВИК, ток, комуникации и пътища – индустриална зона край града, която да привлича мащабни ПЧИ и инвеститори. Защо? До град Шумен – Индустриалният парк Шумен е вече 2400 декара (запълнена 45%), икономическата зона ТИЗ край град Пловдив е вече 10500 декара (запълнена 38%), а крайбрежната икономическа зона край Констанца надвишава 7100 декара (запълнена 82%)!
Проекта на СНЦ“Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ за Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е подкрепен официално от Областна администрация Варна (акционер на КЧИЗ), Технически университет – Варна (акционер на КЧИЗ), СНЦ“Бъдеще за Варна“ (акционер на КЧИЗ), официална подкрепа има от Областна администрация Варна, Добрич, Разград, Шумен и Русе.
Искаме подкрепата към проекта от Община Варна за организиране на инвестиционен форум в град Варна или плануване на посещение на потенциални инвеститори проявили интерес към проекта за разговори с местна и държавна власт. Прилагаме линкове на подадените писма: http://e-democracy.bg/index.php/2016/11/16/kmet/ http://e-democracy.bg/index.php/2017/03/13/16024790_001/ http://e-democracy.bg/index.php/2017/05/05/obshina_varna2/ http://e-democracy.bg/index.php/2018/03/28/portnich/
Също по друг наш проект за втори „Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ“КЧИЗ“, пак имаме липса на съдействие, липса на отговор и липса на подкрепа от община Варна и лично на кмета – без някакви обяснения: https://bsezcluster.org/portfolio/bridge/
Проектът е от 2013 година на СНЦ “Бъдеще за Варна“ (http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2/) показан е на кмета Иван Портних, април 2015 година, и пак имаме нулев интерес и липса на всякаква подкрепа от общината почти 4 години.
 

ПРОЕКТ «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ (КАБЕЛЕН) ДО КАЗАШКО» НА СНЦ “БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“ ОТ 2013 ГОД.

✔️ ПРОЕКТ «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ (КАБЕЛЕН) ДО КАЗАШКО» НА СНЦ “БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“ ОТ 2013 ГОД.: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2kazash/
 
✔️ Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“ от 2013 година: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2/
 
✔️ ПРОЕКТ „ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ (КАБЕЛЕН) НА ЕДНО НИВО“ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“ И СНЦ “КЧИЗ“: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2cab/
 
✔️ ПРОЕКТ ЗА ПОДВИЖНИ МОСТОВЕ ПРЕЗ КАНАЛ 1 (ПОД АСПАРУХОВ МОСТ) НА СНЦ “БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” ОТ 2014 ГОДИНА: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/panamax/
 
Проекта «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ НА ДВЕ НИВА» вече получи подкрепа от Областна администрация Варна, трасето на моста по проект е в заложено трасе за втори мост съгласно ОУП-Варна. Проектът е допустим за ЕС финансиране (по направено проучване до 85% по Кохезионни политики/фондове) и същевременно имаме интерес от инвеститори за ПЧИ за реализация на 2 ниво на моста. И пак нямаме никакво съдействие на общината. Същевременно общината пак, нито има проект за втори мост, нито има направени технически анализи за всички мостове във варианти в езерото, нито има финансов анализ в стойност, нито обосновка за проекта за втори мост, който пълни анализи са налични в СНЦ “Бъдеще за Варна“ и СНЦ“КЧИЗ“ в обществена полза, направени с доброволен труд на наши експерти между 2013-2017 година.
 
Премахване

ПРОЕКТ «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ НА ДВЕ НИВА» НА СНЦ “КЧИЗ“

 

 

Премахване
 
Прилагаме писмото за подкрепа на г-н Стоян Пасев – областен на Варна.
Молим за вашето съдействие и ви съзираме за бездействие на Община Варна и местна власт на ПП ГЕРБ, спираща напълно съзнателно вече три години икономическо развитие на един морски град в България и потенциални мащабни инвестиции ПЧИ в региона, в нова икономическа зона и по реализация на втори мост – важен икономически проект за Варна, области Варна и Бургас!
С уважение: Д-р инж. Дойчин Ников Председател на СНЦ „Бъдеще за Варна“ http://e-democracy.bg/ Председател на СНЦ „КЧИЗ“ https://bsezcluster.org/ гр.Варна, 02.11.2018 година”
Приложен отговор 94-00-1974-[1]/09.11.2018 от Република България Администрация на Президента до НПО”Бъдеще за Варна”.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА Изх. №94-00-1974/09.11.2018 год.
ДО: Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” info@bsezcluster.org
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОВ,
Във връзка с получено в Администрацията на президента на Република България Ваше писмо, Ви уведомявам, че същото е изпратено до председателя на Общинския съвет на община Варна и до кмета на община Варна, с копие до Вас.
С уважение, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” подпис и печат (МАЯ СЛАВЧЕВА)
Приложено писмо 94-00-1974-[1]/09.11.2018 от Република България Администрация на Президента до Община Варна за становище:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА Изх. №94-00-1974/09.11.2018 год.
ДО: Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
ДО: Г-Н ИВАН ПОРТНИХ КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
КОПИЕ: Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” info@bsezcluster.org
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Изпращам на вниманието Ви полученото в Администрацията на президента на Република България писмо с приложения от г-н Дойчин Ников, в качеството му на председател на сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Варна”, във връзка с търсеното съдействие за решение по споделените въпроси.
Моля да вземете отношение по изложеното, съобразно Вашата компетентност, като за становището Ви по направените искания уведомите г-н Дойчин Ников, с копие до Администрацията на президента на Република България, за което предварително Ви благодаря.
С уважение, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” подпис и печат (МАЯ СЛАВЧЕВА)
 

С Уважение: Д-р инж. Дойчин Ников, сдружение “Бъдеще за Варна”, учредител на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)”

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share