Д-р инж. Дойчин Ников: “Бъдещето на дигитализация и предприемачеството във Варна е постигането на интелигентната мобилност („Smart Mobility“), интелигентно управление (e-Municipality) и интелигентната икономика (eCity т.н.“Дигитална” карта на града”) в пълна итеграция с ИТК ресурси на Община Варна, а не в налични пасивни системи обслужващи интереса на общинска администрация?”

Loading

Бъдещето на дигитализация и предприемачеството във Варна е постигането на интелигентната мобилност („Smart Mobility“), интелигентно управление (e-Municipality) и интелигентната икономика (eCity т.н.“Дигитална” карта на града”) в пълна итеграция с ИТК ресурси на Община Варна, а не чрез изградени пасивни системи Intranet обслужваща само интереса на една общинска администрация и тяхна бюрокрация.

Още месец май 2018 година в Бургас на конференцията Фондация „Дигитализация и Внедряване на Нови Технологии” имахме възможността да участваме в конференцията и да представим на Община Бургас нашето иноваторско виждане за реализация на първият „Умен град” в България – Smart City. Концепцията е напълно разработена и тествана успешно в интеграция част от ИТК ресурсите на Община Варна още преди 3 години в цел реализация на интелигентно управление и по-добра медиация (между гражданите, бизнеса, НПО-та, администрация и община), дигитализация на процеси, ресурси и потоци на информация, което определено днес в град Варна лисва.

Системата може да се награжда неограничено, в цел  постигане на интелигентната мобилност („Smart Mobility“) чрез внедряване на нови разработени системи (оупън сорс) за управление  и мониторинг на технологичната среда (замърсяване на въздуха, индустриални обгазявания, превенция и мониторинг на наводнение и др.) и интелигентно управление на трафика в града в един общ хибриден облак (e-Democracy Hybrid Cloud). 

Реализираните и представените възможности в обем в електронен хибридният облак  на  интелигентно управление (e-Municipality) и  интелигентната икономика (eCity т.н.“Дигитална” карта на града от налични иновационни и ИТК проекти са първа стъпка от формиране на дигитална среда за комуникация на иноватори, бизнесмени и интелигентните хора, който са неразделна част от философията на един интелигентен град и управлението му.

Това определено би дало бърз и съществен стимул за развитието на предприемачеството, привличайки инвеститори с рисков капитал или на нови ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) във Варна и в Област Варна.

Липсата на ангажираност от Община Варна в налична администрация и липса на отговорно отношение в решаване на сигналите подавани от гражданите през системата наложи да преустановим временно интеграцията с всички ИКТ ресурсите на Община Варна.

При една ангажирана общинска администрация, вероятно при нов кмет и нов екип, системата на ново може да бъде интегрирана и град Варна да се сдобие с уникален в Българи и в Европа – Дигитален град (eCity) @ Интелигентно управление (e-Municipality) в услуга на гражданите, бизнеса и инвеститорите в една обща ИТ среда, напълно интигрирана с община и общински съвет – това бъдещето, постигнато от години в успешни градове като Барселона и Амстердам.

Д-р инж. Дойчин Ников – председател сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и СНЦ “Бъдеще за Варна”

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share