Д-р инж. Дойчин Ников: “Държавата с бездействието днес обрича пагубно и неизбежно пристанището във Варна на икономическа гибел в едно движение към задънена улица без бъдеще?”

Loading

От години няма обществен дебат за развитие на едно важно черноморско пристанище – Пристанище Варна. Докато в Пристанище Констанца – Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Констанца (Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime“ Constanta) и Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Румъния (ACN Administrația Canalelor Navigabile) реализират европейски инвестии и проекти по Оперативни Програми до 2020 година за над 560 млн.евро. В Пристанище Варна откакто България е технически член на Европа няма реализиран практически нито един мащабен проект с европейско финансиране.

Днес в Констанца се изгражда нов ro-ro терминал за леки автомобили в пристанището Констанца Юг Агигея на кей 3S, извършват се инвестиция за драгиране на пристанище Констанца и се изграждане на специализиран стоянки до дълбоководен кей D80, паралелно в Пристанище Варна – няма нищо мащабно. Извършва се единствено една дейност по социализацията или разширяват пешеходната зона около Морска гара в изграждане на нови завидения. Тази в обем извършвана “социална” дейност днес неизбежното ще доведе до преместване на цялото товарното пристанище извън града към една посока – Пристанище Варна – Запад.

Липсата на ясна дългосрочна концепция за развитие пристанище Варна като дълбоководно пристанище го лишава практически от всякакви транзитни товари и го лишава от мащабни инвестиции ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) всеки ден. Това неизбежно спира икономическото развитие на Варна, на област Варна и на цяла Североизточна България, а също лишава Варненска област от едни потенциални и мащабни преки доходи в БВП (Брутният Вътрешен Продукт) всяка година и в бъдеще.

Същевременно в пристанището в Констанца отчитайки наличието там на два дълбоководни контейнерни терминали днес, единият изграден още 2003 година и още един в строеж днес, видимите постиженията са че площите дадени вече под наем там достигнаха повече от три милиона квадратни метра, като само през миналата година тази площ беше само 800 000 квадратни метра в увеличение. Това, буквално води до колосални инвестиции ПЧИ от над 180 млн.евро непосредствено в зоната на пристанището на година, с възможност да достигне дори скоро до 250-300 млн. евро в близко бъдеще до Констанца.

Даже при най-оптимистични макроикономически прогнози за тип дейност днес извършвана по социализацията на едно пристанище като Пристанище Варна – Изток от една община и държава. Една дейност обявена прагматично в полза на варненци и основно свързана с изграждане технически на една зона със завидения, не може да генерира в обем повече от 10-15 мил. евро пряк доход от привлечени инвестиции ПЧИ на година за Варна в рамките от времеви хоризонт до 5 години.

Това поставя въпроса държавнически в друга плоскост, че липсата на планирано развитие на пристанище Варна от гледна точка на дълбоководно пристанище пряко лишава Варна и региона от мащабни инвестиции с потенциал в нарастване до 100-140 млн.евро на година само в зоните непосредствено до пристанището. Тази дейност погледната дългосрочно пряко лишава Варна от десетки потенциални нови работни места – спешно нужни на града и на варненци – днес.

Друг възлов проблем днес на Варна е че сме лишени от индустриална зона с готова инфраструктура с ВИК, ток и инфраструктура – готова на зелено. Практически от години и даже днес, инвеститорите посетили Варна са напълно лишени от всякаква възможност да инвестират поради липса на такива индустриални зони в региона – готови на зелено.

Всичко това води до това инвеститорите да “бягат” и да инвестират в съседни региони, но не и край Варна като пряко града се лишава от мащабни инвестици ПЧИ. Примерно Шумен привлича успешно от години инвеститорите с готова си индустриална зона от 2400 декара стартирала от 2009 година чрез Индустриален Парк – Шумен, Бургас превлича инвеститори в индустриална зона от 300 декара, да не говорим за постиженията на Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) до Пловдив от над 10500 декара днес – един успешен проект на едно сдружение ТИЗ.

Към какво води като негативни последствия липсата на индустриална зона във Варна?

Докато инвестициите ПЧИ в Шумен съгласно НСИ се равняват на над 1,2 млрд.евро за 10 години, региона на Варна е акумулирал за 10 години не повече 350-360 млн.евро ПЧИ или почти 4 пъти по-малко. Липсата на мащабни инвестиции ПЧИ край Варна е пряко следствие на липсата на индустриална зона в региона от години.

Интересен е феномена в региона на Констанца, където една прозорливата и успешна държавна стратегия в този регион на Румъния от години в направени инвестиции в дълбоководни контейнерни терминали и в реализация на проект за логистичен коридор през Констанца с изграждане на възлови нови индустриални зони в почти във всеки окръжен град проект стартирал там още 2012 година – превърна пристанище Констанца в икономически двигател на цяла Румъния.

Днес двата дълбоководни контейнерни терминала в Констанца, пряко генерират милиони тонове транзитни товари – внос, износ и транзит към Централна Европа, а наличието на над 7300 декара крайбрежни индустриални зони там генерира инвестиции от над 1 млрд. евро там всяка година. Или това са над 9 млрд. евро инвестиции ПЧИ край Констанца за 10 години няма как държавнически да ги сравним със срещу скромните “постиженията” край Варна от 350-360 млн. евро ПЧИ за 10 години.

Бездействието в лицето на държавата и изпълнителната власт от години практически пагубно икономически лишавайки региона от мащабни млрд. евро ПЧИ основно поради липса на нови индустриални зони и поради липса днес на дълбоководни терминали в пристанище Варна.

Дългосрочно липсата на държавна политика от налична концепция днес на държавно ниво относно развитието на пристанище Варна като дълбоководно пристанищи, също липсата на държавно ниво днес и на проект в решение на достъпа на дълбоководни кораби през Аспарухов мост до варненското езеро и до Пристанище Варна – Запад, води пристанището до една напълно задънена улица. А отчитайки и извършваната дейност по социализация на Пристанище Варна -Изток днес – неизбежно ще доведи до преместване на цялото товарно пристанище на Пристанище Варна – Запад до 5 години.

Направените анализи от експерти на СНЦ “КЧИЗ” потвърждават, че основно поради липса от години на всякакви инвестиции по модернизация на пристанището Варна в посока дълбоководно пристанище и поради липса на всякакви нови дълбоководни терминали планувани в изграждане това ще е напълно пагубно дългосрочно за пристанището в геополитическа перспективна – основно икономически поради загуба на потенциални товари.

Точните анализи показват, че конкретно липсата на дълбоководни терминали днес в пристанището пагубно ни води до това, да се лишим от потенциални товари в скоро бъдеще или краткосрочно до 2 години спрямо извършваната мащабна дейност в Констанца по строителство в порта от дълбоководни терминали. Практически наличният флот кораби днес и планиран в изграждане до няколко години – не може да се обслужва в пълен обем вече в пристанище Варна, за съжаление той няма да може да бъде обработван в краткосрочна и дългосрочна перспектива основно поради липса на планувани в изграждане дълбоководни терминали също в порта.

Основно поради тези причини и поради липса на модерни пристанищни мощности към 2018 година – пристанище Варна има техническа възможност да обработва само 41,8% от всички налични кораби за насипни товари като 100% от целият флот съгласно данни в регистри на SSMR rеport, www.isl.org и The Builk Carrier Register 2010-2017. За сравнение в пристанище Констанца този процент е 77,3% от целият наличен флот.

Прогнози за 2020 година за пристанище Варна са още по тревожни, този процент вече пада на 11,8% от целият флот за насипни товари (или имаме понижение 71,8% основно заради липса на планувани в изграждане на дълбоководни терминали). В пристанище Констанца към 2020 година процента е 95,3% от целият флот за насипни товари (или се отчита повишение 23%) повишението е свързано с изграждане в завършване на два нови дълбоководни терминали до 18 метра – контейнерен и за насипни товари (основно зърно) там с ЕС финансиране до 2020 година.

Анализите неоспоримо показват, че дългосрочно липсата на товари в пристанище Варна, липсата на инвестиции от години и липсата на заявени проекти за ЕС финансиране ще доведе до закриване на работни места в пристанището и това е вече неизбежно до няколко години.

 Д-р инж. Дойчин Ников: Държавата с бездействието днес обрича пагубно и неизбежно пристанището във Варна на икономическа гибел в едно движение към задънена улица без бъдеще.

Пряко липса на дълбоководен контейнерен терминал изграден днес в пристанището, лишава самото пристанище и град Варна от над 100-110 млн. евро потенциални инвестиции ПЧИ всяка година.

Второ всичко това като причини пряко лишава област Варна от 250-300 млн. евро ПЧИ всяка година и от значителен пряк доход в БВП. Дългосрочно обрича цяла Североизточна България на неизбежен демографски срив – поради липса на работни места и поради липса на икономическо развитие.

Пристанище Варна има само едно възможно бъдеще като дълбоководно черноморско пристанище, и които говори за обратното е пряко против развитието на град Варна, област Варна и на цяла Североизточна България погледаното в аспект дългосрочно – социално, демографски, макроикономически и геополитически за България.

 

Анализ на Д-р инж. Дойчин Ников – председател на сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и на сдружение “Бъдеще за Варна”

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Метрополитен на Палма де Майорка е метросистемата, обслужваща Палма де Майорка, столицата на Балеарските острови, Испания

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share